Spam voor een groot deel beursgerelateerd

12 oktober 2005

20 procent van het totale aanbod spam was afgelopen maand gerelateerd
aan beursberichten. Tot deze conclusie komt het Nederlandse
beveiligingsbedrijf Cleanport.
Cleanport verzorgt de beveiliging van het e-mailverkeer voor ruim
92.000 domeinen. Op basis hiervan brengt het bedrijf elke maand een
MailView-rapport uit met de belangrijkste bevindingen. Volgens dit
rapport bestond 76 procent van de in september verstuurde e-mail uit
spam. 20 procent van deze ongevraagde e-mails hield verband met
beursberichten, zoals de koers van bepaalde aandelen. Volgens Jeroen
Oostendorp, Chief Technology Officer van Cleanport is er sprake van een
trend, en willen computercriminelen steeds vaker invloed uitoefenen op
de beurs.‘Financile markten zijn immers zeer benvloedbaar via valse
informatievoorziening’, aldus Oostendorp. ‘Er is een trend waarneembaar
dat spammers zich roeren in het verspreiden van valse financile
beursberichten. Belanghebbenden, die deze extra informatie wel tot zich
hebben, kunnen dan speculeren op de beursmarkt. Daarmee valt veel geld
te verdienen. Verder is zichtbaar dat aanvallen kleiner en
doelgerichter zijn. Deze nemen wel in aantal toe. Dit komt door het
ontstaan van deze nieuwe tak van online criminelen, die gebruik maken
van de zgn. botnets.
Dit zijn netwerken van genfecteerde computers die ingezet kunnen
worden voor het verspreiden van spam.’ Een groeiende categorie is ook
de commercile spam met het doel een bepaalde website te promoten en
producten beter te verkopen. De extra hits die deze spamaanvallen
genereren leveren schijnbaar een groter aantal webbezoekers op.
Advertenties leveren hierdoor meer geld op. Het aantal virussen in
september was plm. 2% van het aanbod mail. De drie grote bekende
virus-families zijn het actiefst. Veel Internetgebruikers blijken hun
antivirussoftware niet regelmatig bij te werken. Op plaats 1 staat nog
steeds het bijna 2 jaar oude Netsky virus met een percentage van 65%.
Dit is de meest verspreide en gevaarlijkste internetworm van het
afgelopen jaar. Netsky.P. is een creatie van de Duitse tiener Sven Jaschan, die eerder dit jaar werd veroordeeld. Op de tweede plaats staat de internetworm Mytob,
met een percentage van 25 %. Het Mytob virus is geschreven vanuit
economische motieven. De gestolen informatie van de besmette pc’s werd
doorverkocht aan een bende die zich met creditkaartfraude bezighield.
Eind augustus arresteerde de autoriteiten de 18-jarige Farid Essebar.
Essebar maakte op Internet gebruik van de schuilnaam ‘Diabl0’ en zou
verschillende virussen hebben gemaakt in opdracht van de 21-jarige Turk
Atilla Ekici. Plaats drie is voor het virus Sober dat voor het eerst in
mei 2004 verscheen. In de maand september leverde dit virus een
percentage op van 10 %. Sober is een netwerkworm die zich verspreidt
via email met tekstbijlagen. Het is geschreven in Visual Basic.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.