2008: kennis prioriteit voor ICT

14 september 2005

Een onderzoek door de Society for Information Management (SIM)
concludeert dat binnen nu en drie jaar ongeveer eenderde van de
ICT-activiteiten zal zijn ge-outsourced. Op dit moment is dat nog
eenvierde. De interne ICT zal in 2008 steeds meer nadruk leggen op
kennis, van het eigen bedrijf, van de markt waarin het bedrijf opereert
en van de klanten van het bedrijf. Het belang van programmeren,
ICT-handling, help desk e.d. zal sterk afnemen, aangezien deze
routinematige activiteiten steeds vaker extern zullen worden geplaatst.
Dit zijn althgans de voorlopige resultaten van een onderzoek onder
managers en bestuurders door SIM.Het rapport waarin het onderzoek is vastgelegd (IT Workforce Developments, Now And Into The Future) werd deze week gepresenteerd op SIMposium,
de conferentie van SIM te Boston. Het doel van de studie was om de
veranderingen te verkennen die zich in de ICT voordoen vanwege de
vergrijzing die binnenkort toeslaat in toenemende pensioneringen, het
teruglopende aantal studenten en de ICT outsourcing. De studie was er
met name op gericht om zicht te krijgen op de competenties die binnen
de ICT nodig zijn gezien deze ontwikkelingen, hoe bedrijven daarop
inspelen en welke competenties door de universiteiten moeten worden
aangebracht. Het onderzoek werd uitgevoerd door een groep
wetenschappers geleid door Kate M. Kaiser van Marquette University.
Onderwerp van onderzoek waren 82 organisaties, waar in totaal 95
leidinggevenden werden geinterviewd. Projectplanning, budgettering en
tijdmanagement zijn nu de belangrijkste competenties, maar daarin zal
een verschuiving optreden naar kennis van bedrijf, markt en relaties
rond 2008. De outsourcing zal toenemen, vooral van routine
ICT-activiteiten. Specialistische kennis en activiteiten zullen echter
intern blijven, zoals Webbased Java, .Net, system integration,
enterprise resource planning en auditing van software en beveiliging.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.