ICT-innovatieprijs van VGI

12 september 2005

Op vrijdag 16 september zal de prijsuitreiking plaatsvinden van de VGI
ICT-Innovatieprijs 2005. De prijs, die is ingesteld door de Vereniging
voor Geschiedenis en Informatica (VGI),
wordt toegekend aan de meest vernieuwende ICT-toepassing op het terrein
van de geschiedenis van het afgelopen jaar. Bij ‘innovatie’ hoeft niet
alleen gedacht te worden aan de toepassing van de nieuwste
computertechnische mogelijkheden, maar ook aan innovatie in de manier
waarop een bestaande doelgroep wordt bereikt, met een bestaande
doelgroep gecommuniceerd of een nieuwe doelgroep wordt aangeboord. Maar
ook nieuwe, geschiedwetenschappelijke, toepassingen die zijn bedacht
voor bestaand ICT gereedschap maken kans op de prijs. Voor de VGI
Innovatieprijs, die dit jaar voor de derde maal wordt uitgereikt, zijn
opnieuw vele voordrachten binnengekomen. Een vijfkoppige jury heeft
alle projecten beoordeeld en er uiteindelijk drie genomineerd.* Cartago
is de naam van de website van het Digitaal Oorkondeboek Groningen en
Drenthe. Meer dan 15.000 oorkonden vormen de voornaamste bronnen uit de
tijd vr 1600 voor deze regio. Tot op heden waren ze verzameld in
honderden afzonderlijke archieven, nu zijn ze in n systeem verzameld.
Daarmee is een geweldig goede toegang gemaakt voor iedereen
(wetenschappers n liefhebbers) die onderzoek wil doen naar de
Groninger en Drentse geschiedenis en cultuur vr 1600. Daar komt bij
dat het gebruiksgemak van het systeem groot is. De zoekmodule biedt de
mogelijkheid om eenvoudige of complexe zoekopdrachten te geven, en de
output, waarbij ingezoomd kan worden op details van de oorkonde,
terwijl tegelijkertijd de vertaling ervan in beeld is, is verbluffend
informatief en inzichtelijk.

* KiCH
(kennisInfrastructuur CultuurHistorie) is een webportaal waarin
cultureelhistorische informatie op het gebied van archeologie,
gebouwen, tuinen/buitenplaatsen, stads-/dorpsgezichten en historische
landschappen, gentegreerd wordt aangeboden. Bestuurders,
beleidsmakers, stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten
en planologen krijgen daardoor veel meer mogelijkheden om de
cultureelhistorisch waardevolle elementen in een bepaalde regio te
kennen en er rekening mee te houden. Om een integratie van
cultuurhistorische informatie te bewerkstelligen, is een speciaal
informatie-uitwisselingmodel ontwikkeld (IMKiCH) dat geogerefereerde
informatie koppelt aan documenten en afbeeldingen. Een grote
diversiteit aan informatie valt daardoor letterlijk op zijn plaats.
* Literair Gent
is een databank waarin alle denkbare informatie over het Gentse
literaire erfgoed – van Middeleeuwen tot heden – wordt verzameld,
ontsloten en via een website aangeboden. Wat literatuur is wordt in
zeer brede zin opgevat. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de
gecanoniseerde literatuur maar ook aan volkse literatuur,
jeugdliteratuur, en literatuur in het Gents dialect. Ook zijn niet
alleen Gentse auteurs in de databank opgenomen, maar ook alle andere
auteurs (ongeacht hun taal of nationaliteit) die literair over Gent
schreven. De databank bestaat in de eerste plaats uit een literair
lexicon van iedereen die in of over Gent heeft geschreven, maar bevat
ook algemenere overzichten, fragmenten en literaire wandelingen. Juist
door het toegankelijk maken van deze combinatie van informatie op
internet wordt een algemeen publiek de kans geboden om de fascinatie
voor literair (en c.q. historisch) Gent te beleven.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking zullen de drie genomineerde
projecten zich presenteren. Daarna volgt het voorlezen van het
juryrapport en de prijsuitreiking zelf. De uitreiking van de prijs zal
plaats vinden op vrijdag 16 september van 15.30-17.00 uur, in gebouw
Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.