ICT in zorg laat te wensen over

1 september 2005

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op eigen initiatief
onderzocht in welke mate de ziekenhuizen de randvoorwaarden voor
verantwoorde toepassing van ICT invullen. Het rapport
‘ICT in de zorg’ is hiervan het resultaat. Het onderzoek sluit aan bij
het regeringsbeleid om door middel van een toename van het gebruik en
een betere toepassing van ICT in de gezondheidszorg de kwaliteit van
zorg, veiligheid en betrouwbaarheid te verhogen, maar waarschuwt voor
de gevolgen van ondoordachte toepassing van ICT.De IGZ schrijft in haar samenvatting: ‘Ziekenhuizen schenken op dit
moment onvoldoende aandacht aan de risico’s die toepassing van ICT met
zich meebrengt. De patint loopt hierdoor een rele kans op gevaar. Er
kunnen bijvoorbeeld belangrijke gegevens verloren gaan, gegevens kunnen
op de verkeerde plaats terechtkomen en behandelingen kunnen verstoord
raken door niet goed functionerende apparatuur. De bijna overal in gang
gezette introductie van het elektronisch patintendossier vraagt om
meer aandacht voor een betrouwbare beschikbaarheid van informatie. De
normen voor beveiliging van informatie zullen daarom strak gevolgd
moeten worden, anders is de toepassing van ICT niet meer veilig te
noemen.’ De IGZ concludeert:
– de zorginstellingen geven onvoldoende invulling aan verantwoorde
toepassing van ICT (sturing en organisatiestructuur;
informatiebeveiliging) en introduceren daarmee onbewust risico’s voor
de patint;
– privacybescherming is hard nodig (o.a. identificatie van de patint
en identiteitsdiefstal);
– er bestaat een gebrek aan technische en inhoudelijke normen en
standaarden.
Dit gelegd naast de bevinding van de IGZ dat de ziekenhuizen een
versnipperd ICT beleid voeren en er een gebrek is aan technische normen
en standaarden, roept een beeld op van een situatie waar nog veel werk
te doen is. Volgens de IGZ zijn er nog geen grote ongelukken gebeurd,
maar dat zou komen doordat ICT nog relatief weinig wordt toegepast in
ziekenhuizen. Naast dit alles stelt de IGZ wel dat goed gebruik van ICT
in de zorg – en dus de betrouwbare beschikbaarheid van informatie –
veel kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Zij roept op tot een
sterkere bemoeienis met dit traject vanuit het ministerie van VWS. Het
is blijkbaar tijd om de ziekenhuizen te wijzen op de bestaande
standaarden en richtlijnen op het vlak van archivering van data zoals
de NEN-ISO 15489, DOD, ReMANO e.d.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.