Real-time backup van IBM

26 augustus 2005

IBM introduceert nieuwe databackupsoftware onder de naam IBM Tivoli
Continuous Data Protection for Files. Backups kunnen automatisch en
continu, oftewel realtime, gemaakt worden en een gecreerde backup kan
verzonden worden naar een server op afstand. Volgens Michael Nelson,
IBM’s On-Demand director of information, is er al enige tijd
backupsoftware beschikbaar die op gezette tijden een snapshot van de
data maakt. Een nadeel daarvan is dat niet altijd bekend is of van data
een backup gemaakt is of niet. Een ander minpunt van die software is
dat deze applicaties relatief veel opslagruimte vereisen omdat iedere
keer een volledige backup gemaakt wordt.IBM’s nieuwe software backupt echter alleen de wijzigingen ten opzichte
van het vorige snapshot. IBM Tivoli Continuous Data Protection for
Files zal 35 dollar voor een desktop of laptop en 995 dollar per cpu
per server kosten. Big Blue is niet de eerste speler op de markt voor
realtime backupsoftware. Onder meer Revivio, XOSoft en Mendocino zijn
al actief op deze markt. Andere partijen, zoals Symantecs Veritas,
zullen binnenkort met dergelijke software komen. IBM claimt een
belangrijk voordeel te hebben: het is geintegreerd met alle andere
Tivoli-producten als onderdeel van de On-Demand strategie, die grotere
betrouwbaarheid, kostenbesparingen en datamanagement realiseert.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.