Cyber war ?

25 augustus 2005

Is de cyber war begonnen ? Websites in China worden in grote getale
gebruikt om aanvallen op te zetten gericht op computernetwerken binnen
het Amerikaanse ministerie van defensie en gerelateerde agentschappen.
Volgens berichten zijn er geen essentiele systemen gecompromitteerd,
maar binnen het ministerie is men zeer bezorgd dat data vanuit de
verschillende bronnen toch belangrijke inlichtingen kan verschaffen aan
de ‘vijand’ . The Washington Post
meldt dat vier regeringsfunctionarissen afzonderlijk van elkaar de
aanvallen bevestigen, die blijkbaar al twee of drie jaar lang
plaatsvinden. De FBI is door het ministerie ingeschakeld om een
onderzoek in te stellen.Uit de interviews blijkt dat niet enkel het ministerie van Defensie
aangevallen is, maar dat ook de netwerken van de ministeries van
Buitenlandse Zaken, Energie en Binnenlandse Veiligheid getroffen zijn,
naast een aanta;l agentschappen van deze ministeries. Volgens een van
de ambtenaren is het een georganiseerde poging om zoveel mogelijk
informatie te filteren uit de netwerken. Het rapport gaf verder aan dat
de analisten verdeeld waren over de oorsprong; is het een
gecoordineerde poging van de Chinese regering om Amerikaanse
regeringsdatabanken binnen te dringen of is het het werk van een groep
hackers die Chinese netwerken gebruiken om de oorsprong van de
aanvallen te verhullen. Dat laatste is een zeer grote mogelijkheid,
omdat vooral in China onbeveiligde netwerken, waarop hackers makkelijk
kunnen inbreken, meer regel dan uitzondering zijn.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.