Bewaarplicht verkeersgegevens overschrijdt grenzen.

21 augustus 2005

De voorgenomen bewaarplicht voor al het dataverkeer van alle burgers in
de Europese Unie lijkt een stap te ver. Dat stelt voorzitter J.
Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een
ingezonden brief in NRC Handelsblad. “Met een langdurige bewaarplicht
voor de communicatiegegevens van honderden miljoenen burgers lijkt een
verdragsrechtelijke en principile grens te worden overschreden.
Maatschappelijk noodzakelijk betekent in dit geval immers niet veel
meer dan handig voor een op onderdelen minder efficint optreden van
het inlichtingen- en opsporingsapparaat. We moeten het niet gewoon gaan
vinden dat de overheid op grond daarvan de telecomsector verplicht om
alle communicatie van alle burgers, ook de totaal onverdachte onder
hen, langer op te slaan dan gebruikelijk is”, schrijft Kohnstamm.De Europese ministers nemen naar verwachting op 8 of 9 september in
Newcastle een besluit over het plan. Huidig voorzitter Groot-Brittannie
dringt sinds de aanslagen in Londen aan op een snel besluit. “De druk
op politici om maatregelen te treffen om terroristische aanslagen te
voorkomen, is terecht groot. Desalniettemin blijft het van even groot
belang om geen loze maatregelen te nemen; maatregelen die op het oog
misschien doortastend klinken, maar die dit soort aanslagen niet kunnen
verhinderen”, beargumenteert Kohnstamm. Als voorbeeld geeft hij de
terreuraanslagen in New York, Washington, Madrid en Londen en de moord
op Theo van Gogh in Amsterdam. De daders waren telkens in beeld, maar
hun intenties werden verkeerd ingeschat. “Kortom: een causaal verband
tussen het niet-voorkomen van deze terroristische aanslagen en het
niet-beschikbaar zijn van verkeersgegevens is vooralsnog ver te
zoeken.” Eerder toonden burgerrechtenorganisaties zich bezorgd over de
privacy van telefoon- en internetgebruikers. Internetaanbieders vrezen
de hoge kosten van de bewaarplicht. Het is de bedoeling dat de
verkeersgegevens n tot drie jaar worden opgeslagen. Op dit moment
bewaren telecombedrijven de informatie hooguit enkele maanden.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.