Vingernagel als diskette ?

19 augustus 2005

Japanse onderzoekers van de universiteit van Tokushima (Yoshio Hayasaki en zijn collega’s) hebben een methode
ontwikkeld om gegevens op te slaan op vingernagels. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van een laser die in een staat is veranderingen in de
vingernagel aan te brengen in een zeer korte lichtpuls van
femtoseconden (10 tot de macht -15). Die wijzigingen kunnen vervolgens
uitgelezen worden door de vingernagel te belichten met een blauwe laser
en de reflecties te meten met een CDD sensor of een lenzensysteem. In
principe moeten op een nagel meerdere lagen aan te brengen zijn met in
ieder laag zo’n 5 megabyte aan gegevens.De onderzoekers denken dat hun systeem in de toekomst gebruikt kan
worden om identificatiegegevens op te slaan op het menselijk lichaam.
De publicatie waarin hiervan verslag is gedaan werd door www.opticsexpress.org gepubliceerd.
Voordat de mens als USB-stick kan gaan fungeren, moeten de kosten
omlaag gebracht worden. Daarnaast wordt onderzocht of ook andere
lichaamsdelen, zoals de huid en de tanden, zich lenen voor
gegevensopslag met deze techniek. Niet alleen om nagelbijters terwille
te zijn, maar ook omdat de nagel met zijn gegevens in ongeveer een half
jaar uitgegroeid is. Volgens Peter Trk,
een specialist in optische dataopslag bij Imperial College in Londen,
is het uiterst interessant onderzoek. Desalniettemin: er zijn nogal wat
obstakels, afgezien van het feit dat de data eens in de zes maanden
moet worden vervangen. Als de vinger bijvoorbeeld te warm wordt werkt
het niet goed, omdat de ceratine van de nagel dan langzaam loslaat. En
de veiligheid is twijfelachtig: het wordt wel erg makkelijk om data te
veranderen. Maar het onderzoek biedt wel mogelijkheden voor snel en
ongemerkt transport van data van de ene plaats naar de andere.
Waarschijnlijk zijn credit cards niet direct te vervangen door deze
vorm van dataopslag, maar veiligheidsdiensten kunnen er zeker hun
voordeel mee doen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.