ITIL in de VS: oops….

18 augustus 2005

De interesse in de IT Infrastructure Library (ITIL) is in de Verenigde
Staten toegenomen, maar de kennis van de opzet en de implicaties van
deze methode voor het beheer van de IT-infrastructuur houdt daar geen
gelijke tred mee. Dat concludeert het adviesbureau Evergreen Systems na
onderzoek onder een honderdtal deelnemers aan een congres over IT servicemanagement.Van de respondenten werkt 87 procent in een bedrijf dat zich toelegt op
het het navolgen van de richtlijnen van ITIL. 70 Procent heeft niet
onderzocht en vastgelegd wat het vertrekniveau was. Daardoor is het
niet mogelijk vast te stellen welke verbeteringen zijn bereikt. Slechts
37 procent van de ondervraagden onderweegt toepassing van Control
Objectives for Information and technologies (COBIT) of een
vergelijkbaar raamwerk van standaarden door het meten van de
effectiviteit van het procesbeheer die met ITIL gerealiseerd moet
worden. Overigens heeft een aanzienlijk, maar niet gespecificeerd deel
van de respondenten een zeer beperkte opvatting over het
toepassingsterrein van ITIL. Veel bedrijven zien ITIL als een methodiek
om de help desk te verbeteren, maar niet als middel om de levering van
IT-diensten bedrijfsbreed effectiever te maken. Anderzijds maken de
bedrijven zich een overdreven voorstelling van de mate waarin zij hun
IT-configuratie en -instellingen in kaart en onder controle hebben. 79
Procent van de ondervraagden gaf aan dat zijn bedrijf werkte aan het
opzetten van een configuratiemanagementdatabase en een derde meende dat
zo’n database al in enige vorm actief was binnen zijn organisatie.
Volgens Evergreen Systems stroken die cijfers niet met de situatie die
het zelf in zijn adviespraktijk aantreft.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.