Europees wetsvoorstel als bedreiging voor Linux

3 augustus 2005

Een wetsvoorstel van
de Europese Commissie maakt het mogelijk om schending van intellectueel
eigendom op software als een misdrijf te bestempelen. Als dat voorstel
werkelijk wordt aangenomen krijgt SCO een wapen in handen in de strijd
tegen Linux. SCO is de enige softwareleverancier die tot nu
eindgebruikers voor de rechtbank heeft gedaagd in plaats van de
fabrikant, die de beschermde code in zijn product heeft opgenomen. Het
bedrijf claimt dat het Linux-besturingssysteem code bevat uit Unix,
waarvan SCO (een deel van het) intellectuele eigendomsrecht in handen
heeft. SCO dreigt links en rechts eindgebruikers aan te klagen voor het
gebruik van Linux, tenzij ze onmiddellijk een licentie op Unix nemen.Succes heeft SCO nog niet echt gehad. Een rechtszaak tegen
autofabrikant DaimlerChrysler liep op niets uit. Juridische experts
menen echter dat de dreigementen van SCO een stuk serieuzer zullen
worden als de nieuwe wet wordt aangenomen. Tenminste, als SCO er in
slaagt met overtuigend bewijsmateriaal te komen. Eerder melden wij al
dat juist de bewijsvoering van SCO zeer problematisch is. De Europese
tak van de Free Software Foundation (FSF)
vreest dat SCO zijn voordeel zal doen met de wet. Joachim Jakobs van
FSF Europe: “De top van een bedrijf zou kunnen worden aangeklaagd voor
het plegen van een misdrijf, wat de aanklacht een stuk zwaarder maakt.
Bovendien geeft de wet de houder van het intellectuele eigendom het
recht te assisteren in het onderzoek; SCO zou als eiser dus veel meer
druk kunnen uitoefenen.” Mocht een bedrijf worden veroordeeld, dan kan
het behalve een boete krijgen ook worden veroordeeld tot het terughalen
en vernietigen van de gewraakte software. Een bedrijf kan zelfs worden
verboden nog verder commercile activiteiten te ontplooien, en de
leiding kan tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Enig lichtpuntje is
dat niet veel ondernemingen eindgebruikers voor het gerecht zullen
slepen. De meeste experts
zijn het erover eens dat SCO een uitzondering vormt. Ondernemingen
vrezen namelijk voor hun reputatie als zij consumenten aanklagen; veel
mensen zullen huiverig zijn om met zo’n bedrijf zaken te doen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.