Volgens onderzoek is Basel II lastiger dan verwacht.

26 juli 2005

De Europese banken zijn verder op weg met de invoering van de richtlijnen uit Basel II
dan de Amerikaanse branchegenoten. Maar in een ding is het gelijk: op
beide continenten blijkt de implementatie van het
risicobeheersings-raamwerk van Basel II veel ingewikkelder en dus ook
kostbaarder dan vooraf was verwacht. Daarnaast worden ook de
verwachtingen over de mogelijke opbrengsten aanzienlijk naar beneden
bijgesteld. Dat zijn de resultaten van een onderzoek dat Accenture
uitvoerde onder 63 banken wereldwijd.In Europa heeft 82 procent van de banken de ‘build-and-test’-fase
bereikt. In Amerika geldt dat nog maar voor 39 procent. Bijna overal
wordt gemeld dat het een zeer weerbarstige materie is en blijken de
voordelen van de maatregelen minder zeker dan voorheen. Het percentage
respondenten dat meent dat de te maken kosten de 50 miljoen euro zullen
overschrijden is opgelopen tot 45 procent. Een jaar geleden was dat nog
23 procent. De Basel II-voorschriften zullen met ingang van 2008
wereldwijd van kracht worden, maar er wordt al gerekend op een
tijdelijke ontheffing voor de kleinere en middelgrote financile
instellingen. Bijna de helft van de banken denkt concurrentievoordeel
te kunnen realiseren door z’n risicobeheersing verder door te voeren
dan Basel II voorschrijft. Maar tegelijkertijd zegt meer dan driekwart
van de banken niet te verwachten dat de Basel II-maatregelen de
kapitaalspositie van de banken substantieel zal verbeteren. Basel II is
bedoeld om de risico’s die banken lopen te beperken en de werkprocessen
transparanter te maken. De regels zijn aangescherpt als het gaat om kredietrisico’s
( het opvangen van problemen met kredietnemers) en operationele
risico’s (fraude rond systemen, mensen en processen of uitval van
systemen).

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.