Kadaster gaat stukken ook elektronisch accepteren

18 juli 2005

Het Kadaster gaat ook elektronische stukken voor bijvoorbeeld de verkoop van een woning accepteren. Tot nu toe konden deze stukken alleen op papier worden aangeleverd. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) denkt met deze maatregel de administratievelasten voor burgers en bedrijven terug te kunnen dringen met 13,5 tot 27 miljoen euro per jaar. Het Kabinet is akkoord met een wijziging van het Kadasterbesluit om dit te regelen. Minister Dekker heeft de wijziging van het besluit naar de Raad van State gestuurd.In hetzelfde besluit worden elektronische communicatienetwerken ondergebracht. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat deze netwerken eveneens onroerende zaken zijn. Dit betekent dat ook netwerken net als alle andere onroerende zaken bij het Kadaster geregistreerd moeten worden. Met het nieuwe besluit wordt wel geregeld dat perceelsgewijze registratie niet noodzakelijk is. Zo wordt de toename van de administratieve lasten beperkt tot 1,4 miljoen euro eenmalig en 50.000 euro structureel.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.