Brein verliest van providers

12 juli 2005

Brein heeft een nederlaag geleden in zijn strijd tegen p2p-gebruikers.
Providers hoeven de NAW-gegevens van hun klanten niet af te staan aan
Brein. De uitspraak van de Utrechtse rechtbank is het voorlopige
sluitstuk van de strijd tussen Brein en de Nederlandse providers
Planet, Chello, @Home, Tiscali en Wanadoo. Inzet van de rechtszaak
waren de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van enkele tientallen
abonnees die via uitwisselprogramma’s als Kazaa muziek hebben
aangeboden. Brein heeft van deze mensen alleen het ip-adres en wil dat
de providers daar de bijbehorende NAW-gegevens bij leveren. De
internetaanbieders weigerden dat te doen. De meeste providers leveren
dergelijke informatie immers alleen aan justitie. De providers stellen
dat alleen een strafrechter een bevel tot bekendmaking van
persoonsgegevens kan geven. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat
ook de civiele rechter internetproviders kan bevelen om klantgegevens
aan Brein bekend te maken.Zo’n bevel kan volgens de rechter niet snel gegeven worden. De voorzieningenrechter geeft in het vonnis
een omschrijving van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. De
rechter stelt verder dat de internetproviders terecht hebben geweigerd
om de klantgegevens bekend te maken. Dat komt met name omdat Brein een
Amerikaans onderzoeksbureau heeft ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau
heeft de gedeelde mappen op de computers van de klanten onderzocht.
Daarbij zijn mogelijk ook bestanden bekeken die een persoonlijk
karakter hebben. De voorzieningenrechter acht dit alles ‘niet juist’
omdat naar Nederlandse maatstaven persoonsgegevens in Amerika
onvoldoende beschermd worden. Daarom is geen sprake geweest van een
rechtmatige gegevensverwerking door Brein. De uitspraak van vandaag
betekent een nieuwe overwinning voor advocaat Christiaan Alberdingk
Thijm, de raadsman van de vijf providers. In het verleden bond
Alberdingk Thijm wel vaker de strijd aan met de Nederlandse
muziekindustrie. Zo verdedigde Alberdingk Thijm vorig jaar in een
rechtszaak in Haarlem de belangen van ZoekMP3, een site waarmee het
mogelijk was om muziekbestanden op internet te vinden. Ook was
Alberdingk Thijm in het verleden de raadsman van de makers van het
uitwisselprogramma Kazaa. De rechtszaak over ZoekMP3 wist Alberdingk
Thijm in zijn voordeel te beslechten (al is de Stichting Brein in
beroep gegaan tegen de uitspraak). Hetzelfde gold uiteindelijk voor de
zaak die de Buma/Stemra aanspande tegen Kazaa.

In een reactie op de uitspraak stelt Brein dat het onterecht is dat de
rechter zijn eis heeft afgewezen. Brein wilde van vijf Nederlandse
providers de NAW-gegevens van een aantal abonnees die zich volgens
Brein schuldig hebben gemaakt van het op grote schaal uploaden van
bestanden. Directeur Tim Kuik ziet desondanks pluspunten: “De uitspraak
maakt duidelijk dat Brein wel NAW-gegevens van service providers kan
vorderen. De onzin dat zij die niet mogen verstrekken, is daarmee
rechtgezet. Helaas is de rechter op het verkeerde been gezet en wijst
onze eis in dit specifieke geval af. Wij hebben er het volste
vertrouwen in dat dit kan worden rechtgezet.”
De rechter heeft de eis van Brein toch afgewezen omdat de stichting
voor het verzamelen van IP-nummers van inbreukmakers gebruikmaakt van
het Amerikaanse bedrijf MediaSentry. In de VS geldt niet hetzelfde
beschermingsniveau voor persoonsgegevens als in Nederland, reden voor
de rechter om te stellen dat de gegevensverzameling daarom in strijd is
met de Wet Bescherming persoonsgegevens. “Het is onjuist dat de
verzameling van IP-nummers door MediaSentry onrechtmatig is”, stelt
Kuik. “Maar zelfs als dat wl het geval zou zijn, had de rechter in
twee gevallen onze eis moeten toewijzen.” In deze twee gevallen had
Brein de gegevens zelf verzameld.
Brein heeft geen IP-nummers of persoonsgegevens naar de VS gestuurd,
vervolgt Kuik. “MediaSentry heeft alleen informatie ontvangen over
ongeautoriseerd repertoire zodat zij daarnaar kan zoeken op
p2p-uitwisseldiensten. Zowel Brein als MediaSentry zoeken alleen naar
openbaar toegankelijk aanbod. Er is daarom geen enkele schending van
privacy.”
Christiaan Alberdingk Thijm, de advocaat van de providers, is echter
een andere mening toegedaan. De raadsman noemt de uitspraak een
‘belangrijke overwinning voor de privacy van internetgebruikers’. “De
rechter bevestigt dat je als particuliere organisatie niet zomaar op de
computer van internetgebruikers mag snuffelen en allerhande gegevens
mag verzamelen.”
Kuik noemt de uitspraak ondanks alles hoopgevend en acht het ‘logisch’
dat de stichting in hoger beroep gaat. Tegelijkertijd gaat Brein naar
eigen zeggen door met het verzamelen van bewijs voor verdere aanpak van
p2p-gebruikers. Daarbij zal Brein van providers afgifte blijven eisen
van naam en adres van inbreukmakende klanten.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.