Verplichte publicatie bedrijfsgegevens op internet opgeschort

1 juli 2005

De verplichte publicatie van bedrijfsgegevens op internet is voorlopig
van de baan. Het ministerie van Economische Zaken zoekt opnieuw naar
een geschikte website. Het ministerie wilde op advies van de Tweede
Kamer zo snel mogelijk de voor bedrijven verplichte publicatie van
jaarcijfers in de Staatscourant omzetten in een verplichte publicatie
op internet. Dit omdat het bedrijven veel geld kan besparen. We
berichten hierover al eerder.


Na een selectieprocedure tussen een aantal websites koos het ministerie
voor de website van de Kamers van Koophandel als publicatiemedium. Het
bedrijf IQinfo, dat een van de negen kandidaten was, maakte hiertegen
bezwaar en spande een kort geding aan. “Nu blijkt dat de keuze voor de
Kamers van Koophandel op problemen stuit”, vertelt Jelle Wils,
woordvoerder van het ministerie. “In artikel 30 van de Wet op de Kamers
van Koophandel staat dat deze instantie niet in competitie mag zijn met
marktpartijen. En dat was hier wel het geval.” EZ stond juridisch dus
zwak en heeft het plan opgeschort. De publicatie van bedrijfsgegevens
op internet had 10 juni moeten starten. Wanneer dat nu gaat gebeuren,
is nog onbekend. “We zoeken naar een alternatief. Dat wordt in ieder
geval niet n van de acht overige kandidaat-websites”, aldus Wils.
Volgens Europese regels moeten de bedrijfsgegevens voor 1 juli 2007
online worden gepubliceerd. IQinfo wilde geen commentaar geven.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.