E-commerce lijdt onder internetcriminaliteit

23 juni 2005

Criminaliteit op internet maakt websurfers huiverig om online
betalingen te doen. Dat drukt de groei van de elektronische handel van
consumenten de komende drie jaar met n tot drie procentpunten. Dat
voorspelt Gartner naar aanleiding van een onderzoek onder 5000
Amerikaanse consumenten die online inkopen doen en/of hun bankzaken
regelen.
Ongeveer de helft van de ondervraagden denkt weleens ‘phishing mails’
te ontvangen. Een deel weet dat overigens niet zeker; 68 procent gooit
mail waarvan de herkomst niet duidelijk is, ongelezen weg. Vorig jaar
lag het percentage respondenten dat aangaf ‘phishing’-mails te
ontvangen nog op 40. Internet service providers en online-winkels
constateren nu wekelijks 150 tot 200 verschillende
‘phishing’-aanvallen, vier maal zoveel als een half jaar geleden.


De internetcriminaliteit bezorgt de websurfers de nodige schade,
constateert Gartner. 16 Procent van de ondervraagden geeft aan
benadeeld te zijn door flessentrekkerij via internet. Dat komt overeen
met 2,4 miljoen Amerikaanse internetters. Gezamenlijk hebben die een
schade geleden van 929 miljoen dollar, heeft Gartner berekend. Dat ligt
iets lager dan vorig jaar, toen de analistenorganisatie tot de
schatting kwam dat 2,8 miljoen mensen voor ten minste 1,2 miljard
dollar het schip zijn ingegaan.
Die daling heeft waarschijnlijk te maken met grotere voorzichtigheid en
een groeiende terughoudendheid bij het uitvoeren van financile
transacties op internet. 4 Procent van de ondervraagden die online
bankierden, zag in de aanhoudende criminaliteit reden om daar geheel
mee te stoppen. Nog eens 14 procent is gestopt met het online betalen
van rekeningen, terwijl 77 procent minder vaak inlogt op zijn
bankrekening.
Ook de webshoppers zijn terughoudender geworden. 33 Procent heeft zijn
bestedingen teruggeschroefd, 62 procent is voorzichtiger geworden bij
het invoeren van gevoelige persoonlijke gegevens op websites en 72
procent is selectiever geworden bij het gunnen van opdrachten aan
webwinkels.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.