Virussen bezorgen bedrijven steeds meer overlast

21 juni 2005

De schade die bedrijven lopen door computervirussen is de afgelopen
jaren toegenomen. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven had in
2003 last van een virus.Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag
publiceerde, blijkt dat 45 procent van de Nederlandse bedrijven in 2003
last had van een virusbesmetting. In het jaar daarvoor was dat nog 32
procent. Hoe groot de financile schade door de virusbesmettingen is
geweest, is niet onderzocht. Gemiddeld gebruikten negen op de tien
bedrijven software om virussen buiten de deur te houden.
Firewallsoftware werd in 2003 door bijna driekwart van de bedrijven
gebruikt, aldus het CBS. Er bestaat volgens de onderzoekers een
duidelijk verschil tussen bedrijven die online wel hun diensten
aanbieden en bedrijven die dat niet doen. Bij de laatste groep maakte
76 procent gebruik van antivirussoftware. Bij de bedrijven die wel
online diensten aanbieden, was dit gebruik 95 procent.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.