Donner schoffeert Parlement met bewaarplicht.

18 juni 2005

De Consumentenbond en privacyorganisatie Bits of Freedom hebben in een open brief
aan de
JBZ-commissie van de Eerste Kamer bezwaar gemaakt tegen de
besluitvorming rondom de bewaarplicht verkeersgegevens. Deze commissie
is belast met de behandeling van voorstellen die in de Raad van
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie
worden gedaan.
Op 2 juni 2005 bereikten de Europese ministers van Justitie een akkoord
over een bewaarplicht van alle gegevens via internet en telefoon. Dit
tot grote verbazing van de bond en Bits of Freedom. Hiermee is volgens
hen een principebesluit genomen voor een plan dat ‘buitensporige
consequenties’ heeft.
De Nederlandse minister van Justitie Donner gaat hiermee tevens in
tegen de wens en opdracht van de Eerste en de Tweede Kamer, zo klagen
zij. De Consumentenbond en Bits of Freedom vragen de Eerste Kamer dan
ook om het voorstel in zijn huidige vorm te verwerpen.


De Consumentenbond en Bits of Freedom hebben in een eerder stadium al
bezwaren tegen de bewaarplicht naar buiten gebracht. In de zogenoemde
verkeersgegevens staat naar wie consumenten hebben gebeld en een e-mail
hebben verstuurd en vanaf welke plekken ze mobiel bellen. Deze gegevens
moeten zes maanden tot drie jaar lang bewaard worden.
De organisaties stellen grote vraagtekens bij de veiligheidsrisico’s
van de opslag, de onduidelijkheid over de effectiviteit, de technische
realiseerbaarheid, de kosten van de gegevensopslag en het ontbreken van
een aantoonbare noodzaak.

De Eerste en Tweede Kamer hebben minister Donner van Justitie
opgedragen niet deel te nemen aan het overleg met de Europese ministers
van Justitie. Minister Donner heeft alle eisen van het parlement in de
wind geslagen en heeft in plaats hiervan de noodzakelijkheid van een
bewaarplicht onderkend en een inhoudelijk debat gevoerd met zijn
collegaministers van Justitie, stellen Bits of Freedom en de
Consumentenbond. Hieruit zijn verdere afspraken voortgevloeid. De
bewaarplicht zal eerst voor telefonie worden ingevoerd, in een later
stadium ook voor internet. Minister Donner heeft hiermee zowel de
Eerste als de Tweede Kamer niet serieus genomen. “Democratische
controle op het overleg in de JBZ-raad is hierdoor ernstig
bemoeilijkt”, zo schrijven de organisaties in hun brief.
De Consumentenbond en Bits of Freedom vinden dat de Europese ministers
van Justitie een ‘salamitactiek’ toepassen: het voorstel wordt stukje
bij beetje doorgevoerd zonder verdere democratische controle.
In de brief vragen ze de commissie om een ‘zeer kritisch mondeling’ met
de minister.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.