Downloaden niet direct oorzaak crisis muziekindustrie.

16 juni 2005

Volgens een recentelijk uitgebracht rapport
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso)
is downloaden niet per definitie de oorzaak van de malaise in de
muziekindustrie. In de 132-pagina’s tellende studie stelt de
organisatie dat er teveel andere factoren zijn die de muziekverkoop
benvloeden, om een oorzakelijk verband tussen downloaden en
muziekverkoop onomstotelijk te bewijzen. Zo zouden onder meer het
slecht presteren van de industrie zelf voor wat betreft artiesten en
marketing, de relatief hoge prijs van muziek, de slechte economie, een
minder divers radio-aanbod, toegenomen bestedingen aan andere vormen
van entertainment (onder andere computerspelletjes), maar ook een
toename in commercile piraterij en in het aantal thuiskopien een
grote invloed hebben op de cd-verkoop. Dit, gekoppeld met het feit dat
niet ieder gedownload album anders gekocht zou zijn, maakt dat de
impact van bestandsuitwisseling moeilijk te kwantificeren is.Dit laatste wordt nog eens bevestigd door de vaak zeer tegenstrijdige
studies die over het onderwerp gepubliceerd worden. De afgelopen jaren
zijn zowel onderzoeken verschenen die concluderen dat
bestandsuitwisseling een negatieve invloed op het koopgedrag heeft, als
studies die helemaal geen of een positieve invloed vaststellen. Het
meeste bewijs lijkt er te zijn voor de aanname dat downloaden weliswaar
een negatieve invloed heeft op de muziekverkoop, maar dat deze beperkt
blijft doordat er ook mensen zijn die juist meer muziek kopen dankzij
filesharing. De Oeso merkt hierbij op dat de methodiek van veel studies
te wensen overlaat, waardoor de validiteit van de resultaten
onduidelijk blijft.

Hoe het ook zij, de Oeso stelt dat het aan de platenmaatschappijen en
overheden is om de toename in online-muziekverspreiding te benutten in
plaats van deze te bestrijden. Zo zouden overheden ervoor moeten zorgen
dat de rechten van belanghebbenden op internet gewaarborgd zijn, en zou
de industrie piraterij terug kunnen dringen door betere mogelijkheden
te bieden voor legale verspreiding van media. Op technologisch gebied
stelt de organisatie dat er gewaakt moet worden voor een te groot
aantal (niet-compatibele) standaarden, of voor een situatie waarin de
consument gedwongen wordt van n bepaalde standaard gebruik te maken.
Ook DRM verdient volgens de Oeso aandacht: hoewel noodzakelijk voor een
gecontroleerde verspreiding van media, slaagt de technologie er nog te
weinig in om de juiste balans te vinden tussen de bescherming van
rechthebbenden en de belangen van consumenten.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.