Europees Parlement tegen opslag verkeersgegevens

27 mei 2005

De commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement heeft
donderdag bijna unaniem voorstellen afgewezen om gegevens over
computer-, internet- en telefoonverkeer langer op te kunnen slaan. Dat
gebeurde op initiatief van PvdA-europarlementarir Mastenbroek, die
ervan uitgaat dat het voltallige EP in juni het voorstel ook zal
verwerpen.Het plan om onbeperkte opslag van persoonlijke data mogelijk te maken,
komt van de Britse ex-minister van Binnenlandse Zaken Blunkett. Die
wilde het in Europees verband regelen, nadat hij er in het nationale
parlement geen meerderheid voor had gekregen. Frankrijk, Zweden en
Ierland steunden hem in dat streven. Nederland zette het onderwerp in
de tweede helft van vorig jaar onder zijn EU-voorzitterschap op de
Europese justitie-agenda. Het Europees Parlement heeft alleen
adviesrecht op dit terrein. Invoering van de Europese grondwet zou het
Parlement wel volledige beslissingsbevoegdheid geven. Na het advies van
het parlement moeten de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
zich opnieuw buigen over de data-opslag.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.