ICT in de zorg leidt tot besparingen

23 mei 2005

Voorafgaand aan een conferentie in het Noorse Tromso hebben de
Eurocommissarissen Markos Kyprianou (Health and Consumer Protection) en
Viviane Reding (Information Society and Media) een dringend appel
gedaan op de lidstaten beter gebruik te maken van de mogelijkheden die
ICT de gezondheidszorg biedt.Tijdens de conferentie worden de beste voorbeelden van
eHealth-toepassingen uit Europa ter inspiratie voor het voetlicht
gehaald. Kyprianou: “eHealth kan de patint meer invloed geven op zijn
behandeling en de kwaliteit van de zorg verbeteren. Belangrijker nog,
doordat fouten makkelijker kunnen worden voorkomen, kunnen levens
worden gespaard.” Hij pleit voor een samenwerkingsverband van
volksgezondheidsministers, technologieaanbieders, patintengroepen en
non-gouvernementele organisaties op het gebied van gezondheidszorg om
het potentieel van eHealth maximaal te benutten.

Reding wijst bovendien op de besparingen die kunnen worden bereikt. Een
voorbeeld uit Denemarken laat zien dat door verwijzingen elektronisch
te verwerken in plaats van op papier de Denen al 1 miljoen euro per
jaar besparen. Dat bedrag zou kunnen oplopen tot 3,5 miljoen wanneer
alle verwijzingen elektronisch worden afgehandeld.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.