De deurwaarder tekent electronisch

21 mei 2005

De gerechtsdeurwaarders vormen de eerste beroepsgroep die met de
elektronische handtekening gaat werken. Vandaag, 21 mei, krijgen de
eerste 150 deurwaarders op de algemene ledenvergadering van de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
(SNG) persoonlijk een beroepscertificaat, een smartcard en een token
uitgereikt. Zij krijgen de hulpmiddelen voor het zetten van de digitale
handtekening van een DigiNotar-TTP-notaris. DigiNotar is gecertificeerd door PricewaterhouseCoopers voor het uitgeven van elektronische handtekeningen en staat als Trusted Third Party (TTP) ingeschreven bij telecomtoezichthouder Opta.


Aanvankelijk gaan de deurwaarders de elektronische handtekening alleen
gebruiken voor het beveiligen en valideren van e-mailberichten. Vanaf
september kunnen zij ook hun stukken, vergezeld van het
beroepscertificaat, elektronisch aanbieden bij het Kadaster. Ook de
notarissen zullen tegen die tijd gebruik maken van hun eigen
elektronisch beroepscertificaat en handtekening. De invoering van
beroepscertificaten is een belangrijke stap in de richting van een meer
algemene acceptatie van digitale handtekeningen en het gebruik ervan.
Een gekwalificeerde elektronische handtekening is in alle opzichten gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.
Nu is de gekwalificeerde handtekening voor beroepsbeoefenaren aan het
brede scala van mogelijke elektronische handtekeningen toegevoegd. Uit
het certificaat dat is toegevoegd aan de elektronische handtekening van
de beroepsbeoefenaar blijkt wie de beroepsbeoefenaar is en welk beroep
deze uitoefent.

Een gekwalificeerd beroepscertificaat kan worden uitgegeven aan een
vrije beroepsbeoefenaar (notaris, advocaat, gerechtsdeurwaarder, arts,
et cetera). Naast de noodzakelijke controles ter vaststelling van de
natuurlijke identiteit – inclusief ‘face to face controle’ – wordt
geverifieerd in het betreffende beroepsregister of de aanvrager
daadwerkelijk het opgegeven beroep mag uitoefenen. Om deze controle uit
te kunnen oefenen sluit DigiNotar een overeenkomst met de betreffende
beroepsorganisatie (oftewel de houder van het register).

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.