Big Brother is watching you !

21 mei 2005

Steeds meer werknemers in de Verenigde Staten verliezen hun baan
nadat ze betrapt werden op een niet-toegestaan gebruik van hun telefoon
of pc. Dat blijkt uit een onderzoek van de American Management
Association en het ePolicy Institute.Bedrijven maken blijkbaar in toenemende mate werk van richtlijnen over het gebruik van ICT-middelen.
Meer dan een kwart van de bevraagde ondernemingen heeft al werknemers
ontslagen wegens het ongeoorloofd gebruik van het internet. Nog eens
een kwart zet werknemers aan de deur voor het misbruiken van hun
e-mail, terwijl het telefoneergedrag van bepaalde werknemers in zes
procent van de bedrijven het einde van hun baan betekende.

Uiteraard komt de privacy van de werknemers hiermee in het gedrang,
vooral omdat ze vaak niet op de hoogte zijn van de controle. De
nieuwste technologie biedt dan ook heel wat Big Brother-mogelijkheden.
Werkgevers kunnen bijvoorbeeld de toetsaanslagen van hun werknemers
controleren met behulp van keystroke-logging software. Wanneer ze
mobiel bellen, is met een GPS-systeem perfect na te gaan waar ze zich
bevinden. Dat gebeurt in vijf procent van de Amerikaanse bedrijven.
Acht procent van de 526 onderzochte bedrijven controleert via GPS het
traject van de bedrijfswagens.
Opvallend is ook dat het aantal bedrijven dat controleert hoe lang en
naar welke nummers hun werkgevers telefoneren, is gestegen van 9
procent in 2001 naar 51 procent nu. 55 procent controleert de e-mails
van de werknemers.
Het gebruik van video ter voorkoming van diefstal, geweld en sabotage
is gestegen van 33 procent in 2001 naar 51 procent nu. Bovendien
controleert 10 procent van de bevraagde bedrijven de werkprestaties van
bepaalde medewerkers via videocameras. 6 procent houdt op die manier
zelfs alle werknemers in de gaten.

Het wordt inderdaad Big Brother is watching you !

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.