Onderzoek stelt: Nederland blinkt uit in e-mailbeheer

10 mei 2005

IT-managers bij Nederlandse financile instellingen maken zich veel
minder zorgen over e-mailbeheer dan hun collega’s in andere landen en
kennen ook de kosten van hun infrastructuur beter. Tegelijkertijd
voorzien ze wel vaker een toename van de kosten die gemaakt zullen
worden om de problemen rond e-mail de komende drie jaar in de hand te
houden.Ook blijken de Nederlandse financile instellingen door de bank genomen
meer vertrouwen te hebben in hun mogelijkheden om problemen op gebieden
als spam, virussen, hacking, phishing, archiveringsplicht en
mailboxbeheer het hoofd te bieden. Het meest bezorgd over spam,
virussen en hacking blijken de Fransen. De Amerikanen maken zich
verhoudingsgewijs meer zorgen over phising, terwijl men in Engeland
onzekerder is over archiveren en mailboxbeheer.

Een en ander blijk uit onderzoek dat IT-dienstverlener BT door het
bureau Mori liet uitvoeren onder IT-directeuren van 112 financile
instellingen in Europa en de Verenigde Staten. Onder de Nederlandse
respondenten bleek de helft redelijk op de hoogte te zijn van de kosten
van hun elektronische berichten-infrastructuur. Dat is aanmerkelijk
gunstiger dan gemiddeld. Het slordigst blijkt men in Duitsland en
Frankrijk waar, in beide gevallen, slechts 11 procent ondervraagden de
kosten zegt te kennen. Wat men over het algemeen wel schijnt te weten
is dat die kosten de komende drie jaar verder zullen toenemen. Over het
geheel genomen is 65 procent van de ondervraagden die mening toegedaan,
bij de Nederlanders ligt die consensus zelfs op 75 procent.

BT’s Benelux-directeur Michel de Coster trekt in twijfel of de
respondenten het op dit laatste punt bij het rechte eind hebben: “Onze
ervaring is dat de toekomstige kosten voor berichtenmanagement niet
hoger hoeven te liggen. Ze zijn nu dikwijls onnodig hoog door gebrek
aan integratie, overlap in netwerkgebruik, gebruik van meerdere
datacenters en onvoldoende standaardisatie in gebruik en procedures”.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.