Goudhaantje: Onderzoek van de Archiefschool wint Goudvink 2004.

10 mei 2005

In 2004 publiceerde de Utrechtse rekenkamercommissie
een rapport over het gemeentelijke archiefbeheer en archiefbeleid. Dit
rapport, met de veelzeggende titel Gaten in het Geheugen, heeft de
Goudvink 2004 gewonnen, de prijs voor het beste rekenkamerrapport. De
Archiefschool tekende voor het onderzoeksontwerp en was mede-uitvoerder
van het onderzoek.


De aanleiding voor het onderzoek was een WOB affaire over de
voorgenomen bouw van de parkeergarage Lepelenburg. B&W waren niet
in staat gebleken een actiecomit snel en adequaat de gevraagde
documenten te verschaffen. Naar aanleiding daarvan gaf de
rekenkamercommissie opdracht een onderzoek in te stellen naar de
kwaliteit van de archiefzorg in Utrecht. Vervolgens heeft de commissie
de Archiefschool gevraagd de nodige expertise te leveren.
De jury van de Goudvink 2004 bestond uit Klaas de Vries (lid van de
Tweede Kamer en oud-minister van BZK), Michiel Herweijer (hoogleraar
Bestuurskunde, RUG) en Egbert Kalse (journlist NRC Handelsblad).
De rekenkamercommissie wist met de hulp van de Archiefschool 16 andere gemeenten, 2 provincies en de Algemene Rekenkamer achter zich te laten.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.