Driemaal is genoeg !

2 mei 2005

Inloggen op de computer, aanmelden op een site, Hotmail of Gmail
raadplegen, een profiel wijzigen … het lijstje te onthouden
gebruikersnamen en wachtwoorden wordt alsmaar langer. Voor wie al die
toegangscodes maar moeilijk kan onthouden is er n schrale troost: u
bent niet de enige!


Eind maart hield de Microsoft Home & Entertainment Divisie in
samenwerking met MSN een internetsurvey ’Doe de wachtwoordentest’. Via
MSN werd MSN Hotmail-gebruikers gevraagd vier letter- en
cijfercombinaties in het geheugen te prenten en deze even later in
willekeurige volgorde weer in te vullen in een invoerveld. Voorbeelden
van wachtwoorden zijn: Geluk456, Schiph0l, Bloemetje23, Blanc02,
Kreeftj3, Strijkb0ut, Vlafl1p, etc.
Het lijkt simpel, maar is het blijkbaar niet. In totaal werd de test
meer dan 100 000 keer door Nederlanders gedaan, waarvan ongeveer de
helft mannen (51%) en de helft vrouwen (49%). Bij de mannelijke
deelnemers kon een derde alle wachtwoorden onthouden. Bij de dames was
dit een kwart. In beide groepen herinnerde maar liefs een derde zich
geen enkele combinatie.

Kijken we naar leeftijd, dan zijn er grotere verschillen. Zo onthoudt
een op de twee kids jonger dan 10 geen enkel wachtwoord. En ook
50-plussers kunnen een ezelsbruggetje gebruiken; herinnert 42% van de
heren zich geen enkel wachtwoord, bij de dames is dit 40%. Slechts 16%
van de groep vijftigers onthoudt de vier combinaties. De twintigers?
Die scoren het best; 35% van de jongens en 29% van de meisjes sommen de
wachtwoorden netjes op. Eens de dertig voorbij, gaat het blijkbaar
gestaag bergafwaarts. 23% van de twintigers onthoudt geen enkele
gebruikersnaam. Bij de dertigers is dit 27%, bij de veertigers 31% en
bij de vijftigers 40%.

Helemaal onbaatzuchtig is dit onderzoek van Microsoft niet: het is
bedoeld om duidelijk te maken hoe handig biometrisch inloggen – dus
m.b.v. vingerafdruk – kan zijn. Uiteraard heeft Microsoft daar een
speciaal apparaat voor.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.