Beveiliging van e-mail-omgevingen moet breder

30 april 2005

De introductie van nieuwe communicatietoepassingen zal de eisen op
het gebied van beveiliging en beheer flink verzwaren. Uitbesteding van
deze taken maakt het probleem overzichtelijk en de kosten beheersbaar.


Als bedrijven niet oppassen zijn zij na een grootschalige introductie
van nieuwe toepassingen als chat en VOIP (Voice over IP) straks terug
bij af.

‘Theoretisch is vastgesteld dat VOIP gevoelig is voor spam. Dan kun je
voor 100 procent aannemen dat die overlast ook zal ontstaan. Hetzelfde
geldt voor chat-infrastructuren’, meent Jurgen Wagenaar, Benelux
partner account director bij Messagelabs.

Messagelabs voert de beveiliging van mailsystemen uit door
alle berichten op de eigen infrastructuur op kwaadaardige inhoud of
malafide werking te controleren. Op dit moment wordt het netwerk van Messagelabs verbeterd om ook tijdkritische toepassingen als VOIP aan te kunnen. Messagelabs ziet de beveiliging van chatsoftware bij bedrijven aan belang winnen.

Belangrijk wordt in de komende tijd de rationalisatie van het
mailprobleem, zodat ook andere risico’s op het netwerk meegenomen
kunnen worden. Geen enkel bedrijf kan het zich namelijk veroorloven om
voor iedere nieuwe dreiging een nieuw systeem aan te schaffen. Los van
de prijs is het nooit bekend of de continuteit van de leverancier is
gewaarborgd.

Om deze voortdurende investeringen te vermijden en om continuteit te
waarborgen blijkt dat minimaal 70 % van de IT-directeuren in de
bancaire sector bereid is het beheer van mail uit te besteden omdat ze
het niet als kernactiviteit zien.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.