Tag Archives: EPD

Klink onder vuur over beveiliging EPD

14 januari 2010

Minister Klink houdt voor de beveilging van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vast aan het gebruik van DigiD, zoals dat nu ook door de Belastingdienst wordt gebruikt, zo stelt hij in antwoord op kamervragen over de beveiliging. Hij is hierdoor onder vuur komen te liggen van de VVD. VVD-kamerlid Zijlstra heeft verklaard: 'Dit is in strijd met de hele belangrijke afspraak met de Kamer, dat er namelijk het veiligste systeem voorhanden wordt gebruikt'. De VVD pleit dan ook voor het gebruik van Public Key Infrastructure (PKI), een systeem van elektronische certificaten dat veel veiliger wordt geacht dan het voorgestelde DigiD. Het argument van de minister dat PKI nog niet voldoende ontwikkeld is en de uitrol voor burgers nog jaren op zich laat wachten, acht men niet geloofwaardig. Gedreigd wordt dan ook de steun voor het EPD in te trekken. Het EPD dat toch al zwaar bekritiseerd wordt moet de komende tijd nog verder worden uitgewerkt in verschillende Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB). Normaal is voor een AmvB geen stemming in het parlement nodig, maar in de EPD-Wet is vastgelegd dat ook alle AmvB's eerst door de Kamer moeten. Zijlstra: 'De minister zal bij de behandeling daarvan ons moeten overtuigen. Anders heeft hij een probleem op dat gebied en daarmee met het hele EPD'.

Continue reading

Share This:

Huisartsen succesvol in bereiken eigen doelen bij EPD

30 november 2009

Het invoeren van een elektronisch patiëntendossier loopt in de Eerste Kamer vertraging op. De Eerste Kamer wil zich op 9 december in een hoorzitting nog eens laten voorlichten over het elektronisch patiëntendossier, het EPD. Dit uitstel, ingegeven door de twijfel die huisartsen hebben gezaaid, keidt tot vertraging in het realiseren van de behandeling van de wet in de Eerste Kamer. Met dit standpunt hebben de huisartsen Ab Klink, minister van Volksgezondheid, een lastige hak gezet. Klink was een jaar geleden nog heel daadkrachtig. Hij liet huis aan huis een brief bezorgen over het elektronisch patiëntendossier. Met dat EPD zouden medici gegevens over alle burgers kunnen uitwisselen – tenzij die bezwaar aantekenden. Voor de invoering van het EPD trok Klink een jaar uit. Daarop barstte de discussie echt los, uiteraard voor een groot deel op basis van desinformatie. De discussie draaide vooral over de vraag wie de gegevens inzien. Het artsenblad Medisch Contact droeg het zijne bij met de stelling dat straks ‘een op de vijf Nederlanders’ in het EPD kan kijken.Redelijk saboterende stemmingmakerij, maar het had grote effecten.

Continue reading

Share This:

Twente loopt voorop met elektronisch dossier

31 mei 2005

Vier ziekenhuizen en circa 75 apotheken in Twente en de Achterhoek
werken vanaf oktober 2005 met een elektronisch medicatiedossier.
Daarmee lopen deze regio’s voorop met de landelijke invoering in 2007
van de digitale uitwisseling van medicinale gegevens.


Continue reading

Share This: