Kantelpunten

De transformatie naar een digitale wereld, waar we allemaal mee te maken hebben, heeft mij uiteraard ingrijpend beïnvloed, zowel privé als zakelijk. Het is de grootste (en meest langdurige) overgang waar ik in mijn leven mee ben (en wordt) geconfronteerd. Opgegroeid in een tijd waarin de computer geen rol speelde leven we nu in een wereld waarin die computer (in welke vorm dan ook) niet meer weg te denken is. Dat betekent accepteren, aanpassen en vooral: laten gebeuren!

Ik herinner me goed dat tot veertig jaar geleden mijn voornaamste hulpmiddelen om een stuk als dit te schrijven een schrijfblok, een vulpen en een typemachine waren. Eind jaren 70 veranderde dat snel. Ik begon te experimenteren met de computers van toen: de Sinclair ZX Spectrum en de Commodore 64. In de jaren daarna werd ik steeds digitaler, al ging dat – ondanks (of misschien wel: dankzij) mijn geëxperimenteer – wel met kleine stapjes. De komst van de desktopcomputer, internet, de mobiele telefoon en de tablet hebben mij grotendeels ‘digitaal’ gemaakt. De komst van onbeperkte opslag (later: in de cloud) en online communicatie hebben dat alleen maar versterkt.

In de OD van mei 2019 schreef ik een stuk over de kantelpunten in mijn werkend leven (en uiteraard ook deels in mijn persoonlijk leven). Ik heb ‘mijn vak’ in de loop der jaren aanzienlijk zien veranderen en dat heeft uiteraard zijn consequenties gehad op mijn beslissingen en mijn activiteiten. Daarover gaat dit verhaal.

G.J. van Bussel, ‘Digitale transformatie en persoonlijke kantelpunten’, OD, nr. 4, mei 2019, blz. 30-32.

Lees hier:

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.