History of Virtual Reality

Virtual Reality is hot! Nu de smartphone een centrale rol gaat spelen in virtual reality scenario’s is het interessant eens te zien hoe de geschiedenis (hoe kort ook) van dat fenomeen er uit ziet. Een korte documentaire die dat verleden uit de doeken doet.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.