Boek Congres ‘De informatiemaatschappij van 2023’ beschikbaar!

Op het congres ‘De informatiemaatschappij van 2023′ (Lectoraat Archiving & Compliance, Hogeschool van Amsterdam) werd het boek gepresenteerd dat de aanleiding vormde voor het organiseren van dit congres. In het boek, met als titel: ‘De informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst′, zijn vijftien verhalen opgenomen over de informatiemaatschappij van 2023. De verhalen zijn door experts uit verschillende disciplines geschreven en brengen beredeneerd en verantwoord de mogelijke ontwikkelingen in beeld. De bijdragen bevatten wetenschappelijk verantwoorde papers, essays, persoonlijke ontboezemingen en visionaire bespiegelingen. Het geheel vormt een veelkleurig palet aan visies, dat veel stof tot nadenken geeft. Het boek wordt na het congres door studenten tot een interactieve publicatie verder ontwikkeld. 
 
Er komt in het boek een vloed aan trends voorbij, waaruit het mogelijk is een aantal algemeen geaccepteerde ideeën te ontwaren: 

1. er is een transitie nodig die de maatschappij vraag-gestuurd maakt en niet aanbod-gestuurd. Het individu, de klant of de burger, bepaalt hoe hij/zij informatie wenst te ontvagen, welke kwaliteit verwacht wordt, hoe er wordt gecommuniceerd en welke communicatiekanalen worden gebruikt.

2.informatiewijsheid (of informatiegeletterdheid) is een absolute voorwaarde om te kunnen functioneren in een informatietechnologisch gestuurde informatiemaatschappij. Het maakt of breekt mogelijkheden om te kunnen slagen in een omgeving, waarin profielen van individuen gemanaged moeten worden door organisaties en individuen tegelijkertijd en het vereist kennis en begrip van de mogelijkheden van data-analyse.

3. de informatiemaatschappij van 2023 is contextueel: de exponentiële groei van de hoeveelheid informatie vereist dat informatie benaderd kan worden in context. Een goed begrip van de informatie is onmogelijk indien niet ook de context van die informatie bekend is. Daarnaast kan informatie alleen maar relevant zijn (of worden) indien het aangeboden wordt op een manier die past bij de context waarin de informatiegebruiker zich bevindt.

4. informatie wordt in 2023 niet meer gezocht, maar wordt gevonden. Zoektechnologie ontwikkelt zich op een dermate snelle wijze dat door de profilering van de gebruikers, snelle algoritmen, contextuele voorspellingen, de koppeling van data uit een onvoorstelbaar aantal verschillende informatiebronnen, e.d. de juiste informatie wordt aangeleverd.

5. ‘linked data’: in 2023 is ‘alles’ opgenomen in een groot netwerk, de ‘internet of things’. Apparaten worden verbonden aan elkaar en aan mensen, zodat data kunnen worden geanalyseerd en ingezet voor het verbeteren van het dagelijkse leven, de zorg, het onderwijs, e.d. Kunstmatige intelligentie zal daarbij een grote rol gaan spelen.

6. we gaan naar een ‘open’ informatiemaatschappij: informatie is de brandstof van de maatschappij en is (vrijelijk) beschikbaar voor eenieder. Het handelen en wandelen van deelnemers aan deze ‘open’ samenleving is traceerbaar en transparant. De overheid waarborgt dit ‘open’ karakter en stimuleert het door standaardisatie en acceptabele normen inzake privacy en beveiliging.

Het boek: G.J. van Bussel (red.), De informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst (Lectoraat DA&C/GEA Consultants: Amsterdam 2013) is verkrijgbaar via 1boek.nl.

De interactieve publicatie die op dit moment wordt vervaardigd kan bij aanschaf van het boek (later) gratis worden gedownload. Afzonderlijk zal de digitale publicatie ongeveer 13 euro gaan kosten.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.