Archivering van sociale media

Kenny de Vilder voert een onderzoek uit naar de archivering van Sociale Media. Het is een afstudeerproject van de opleiding MIC van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een onderzoek dat het Lectoraat Digital Archiving & Compliance ondersteunt.

Hij heeft een korte oline enquete gemaakt, en ik zou iedere bezoeker van deze site willen vragen deze enquete in te vullen. Het geeft essentiele gegevens over hoe organisaties met de archivering van sociale media omgaan. Wellicht dat we op basis hiervan een praktijkinstrument kunnen maken dat door organisaties kan worden gebruikt om greep te krijgen op de archivering van sociale media.

Alvast bedankt voor de medewerking.

De enquete is hier te vinden.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.