Transparantie bij IT giganten ver te zoeken

Transparantie is bij Amazon, Google en Apple ver te zoeken, constateert Transparency International. En dat geeft te denken, gezien de invloed van die bedrijven op de economie en op innovatie, vindt de internationale bestrijder van corrupte praktijken.

Transparency International nam 105 beursgenoteerde bedrijven de maat aan de hand van drie ctriteria:

  • de mate van openheid over de eigen anticorruptiemaatregelen, inclusief omkopingspraktijken, commissies, bijdragen aan politieke partijen en bescherming van klokkenluiders;
  • de inzichtelijkheid van het bedrijf en de samenstellende delen van de holding; en
  • de openheid van zaken op het niveau van de afzonderlijke landen waar een bedrijf actief is.

De scores op deze criteria heeft Transparancy International samengevat in een rapportcijfer. Het hoogste cijfer krijgt StatOil, een 8,3. Van de IT-bedrijven die het heeft onderzocht, scoort geen enkele een echte voldoende. SAP komt wel heel dichtbij, met een 5,8. Het is het 35e bedrijf op de ranglijst. Alle andere IT-bedrijven scoren een duidelijke onvoldoende; eerstvolgende is HP, met een 4,8.

Amazon, Google en Apple zijn terug te vinden bij de laatste 15, met respectievelijk een 2,8, een 2,9 en een 3,2. Microsoft en Cisco doen het maar weinig beter, met een 3,4. Ook IBM, Intel en Oracle scoren minder dan een 5. Het ontbreken van verslaglegging per land speelt daarbij een rol. Maar geen van de onderzochte bedrijven is erg dol op het publiceren van  landencijfers. StatOil doet het daar het beste meten score van 50 procent, bij de rest is 25 procent al top.

De lage klassering van Amazon, Google en Apple is dan ook vooral te wijten  aan het gebrek aan transparantie in de organisatie, en aan de onduidelijkheid over de bestrijding van corrupte praktijken.

Transparancy International adviseert op overheden op basis van dit onderzoek, om rapportage op landenniveau verplicht te stellen en bedrijven te dwingen openheid van zaken te geven over andere bedrijven waarmee ze gelieerd zijn. Aandeelhouders zouden meer informatie moeten eisen over de bestrijding van corrupte praktijken, en de transparantie van bedrijven zou ook een grotere rol moeten krijgen in de beoordeling door kredietbeoordelaars en accountants – juist ook vanwege de risico’s die besloten kunnen liggen in gebrek aan inzet op dat terrein.

‘Multinational corporations can and must play a significant role in the global fight against corruption. As the world continues to recover from the deep economic pain of 2008, the leadership at more companies must commit to stopping corruption’, zegt Huguette Labelle, voorzitter van de organisatie. ‘The multinational companies remain an important part of the problem of corruption around the world. The time has come for them to be co-leading the solutions. For this they need to dramatically improve’.

Het rapport ‘Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Companies’ is hier in te zien.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.