Nationaal Privacy Debat … eindelijk !

Onder het motto ‘Bekijk privacy eens van alle kanten’ organiseerde website Webwereld afgelopen maandag het eerste Nationaal Privacy Debat in het World Forum in Den Haag. Bedrijfsleven, overheid, politiek en opsporingsdiensten waren het over één ding eens: privacy, de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens, moet anders en beter worden geregeld. Er waren paneldiscussies en er werden keynotes gegeven door Anthony House (Google), Joost Farwerck (KPN) en Pim Takkenberg (Korps Landelijke Politie Diensten) met aansluitend vragen uit het publiek.

Vanzelfsprekend waren betrokken organisaties als het College Bescherming Persoonsgegevens, Bits of Freedom en Privacy First ook aanwezig. De overige gasten waren journalisten, academici, advocaten en professionals uit de IT-wereld. Voor iemand met een lange adem is het hele debat hier van begin tot einde te bekijken (plm. zes en een half uur beeld !). 

Anthony House vertelt dat Google het niet onoverkomelijk vindt dat het bedrijf niet geconfronteerd wordt met een eensluidende aanpak in privacybescherming. Het bedrijf kan zo profiteren van verschillende inzichten en culturen in de materie. House zegt dat ook kleine bedrijven met hun diensten een groot effect kunnen hebben op de privacy van mensen. De omvang van een bedrijf kan een extra risico inhouden doordat er te weinig geld en capaciteit is om alles af te dekken, bijvoorbeeld in security. Daarnaast kunnen kleine bedrijven lange tijd onopvallend opereren en zijn ze moeilijk te pakken.

Een van de grote tegenstellingen is die tussen de voorstanders van een hardere aanpak en de voorstanders van zelfregulering bij bedrijven en bedrijfstakken. De eerst genoemden willen zwaardere wetgeving in combinatie met hoge boetes voor bedrijven die zich niet houden aan goede beveiliging van persoonsgegevens en juiste omgang met die gegevens. Volgens de voorstanders van zelfregulering gaan bedrijven steeds beter beseffen dat er economisch veel te winnen valt bij transparantie als het gaat om de omgang met klantgegevens. Volgens House moet privacywetgeving helemaal van de grond af opnieuw worden opgebouwd.

Daarbij komt dat privacy niet in het denkpatroon staat gegrift van werknemers, waardoor er soms beslissingen of handelingen worden genomen en gedaan die onbedoeld een inbreuk kunnen zijn op de wetgeving. Wat de voorstanders van zelfregulering stoort, is dat de beijveraars voor strengere wetgeving zo paternalistisch doen over consumenten. Een ding is wel duidelijk: we zijn er nog lang niet uit.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.