IT-iconen

Bill Gates en Steve Jobs zijn onloochenbaar twee van de meest invloedrijke IT-ondernemers van de afgelopen dertig jaar. Biografieen van deze twee iconen zijn dan ook uiterst interessant voor de IT historie van de afgelopen decennia.

Beide films waar hiernaar verwezen wordt zijn niet meer te traceren op YouTube, of zijn daar slechts fragmentarisch beschikbaar.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.