Missing Links

Ik kwam bij het maken van een nieuw overzicht van mijn publicaties tot de conclusie dat ik een in 2011 gepubliceerd artikel niet op deze site heb laten terugkomen. Die ommissie herstel ik hier. Ik laat de manuscriptvorm volgen van een publicatie die ik in het Handboek Informatiewetenschap gepubliceerd heb, samen met Ferdinand Ector.

Verantwoording is integraal onderdeel van ‘goed bestuur’ en sluitstuk van bestuurlijke verhoudingen. Verantwoording is het uitleggen, het bieden van inzicht over de recht- of onrechtmatigheid van handelen, over tekortkomingen, over de financiële of fiscale situatie en de uitvoering van specifieke transacties aan een relevant, ‘legitiem’ forum. Dat kunnen aandeelhouders zijn, burgers, mede-overheden, rechtbanken, beroepscommissies, toetsingsinstanties en dergelijke. Verantwoording afleggen heeft te maken met verantwoordelijkheden die organisaties hebben in het kader van de bestaande ‘checks and balances’. Naast de controlefunctie is ook maatschappelijk, democratisch en juridisch draagvlak voor de legitimiteit van handelen een belangrijk item. Het waarborgen van de rechts- en bewijspositie van een organisatie vloeit rechtstreeks voort uit dat draagvlak. Over verantwoording is veel geschreven.

Verantwoordingsmechanismen zijn essentieel voor ‘goed bestuur’ (governance). ‘Goed bestuur’ staat voor het geheel van besturen van een organisatie en de verantwoording over het beleid, het bestuur, de uitvoering daarvan en het toe- zicht. Bestuurders van organisaties zijn verplicht tot het geven van inzicht in en het afleggen van verantwoording over de handelwijze van hun organisaties ten overstaan van een legitiem forum. Iedere organisatie dient een verantwoordingsfunctie te creëren, waarin het waarborgen van de rechts- en bewijspositie is geregeld en waarin voorzieningen bestaan voor het afleggen van maatschappelijke, juridische en democratische verantwoording.

Voor het artikel: Missing Links

Citatie:

G.J. van Bussel, F.F.M. Ector, ‘Missing links’. Verantwoording en content bij organisatieverandering’, Handboek Informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), aanvulling 55, II 630, 1-49.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.