Persoonlijke devices de norm

Het merendeel van de Nederlandse managers en IT-beslissers denkt dat de werkplekken binnen hun organisatie binnen zeven jaar volledig zijn ingericht met privé-apparatuur. Eén op de vijf respondenten voorziet zelfs dat dit al binnen één jaar het geval zal zijn.

Met deze bevlogenheid betoont Nederland zich vooruitstrevender dan Duitsland en Frankrijk, waar men voorziet dat brede omarming van Consumerization of IT (CoIT), ook wel aangeduid als ‘Bring Your Own Device’ (BYOD), meer tijd gaat nemen. In Nederland is het nu al bij 96 procent van de bedrijven min of meer gebruikelijk dat privé-apparatuur voor werk wordt ingezet. 13 Procent van de bedrijven in Nederland zou zelfs al helemaal geen bedrijfsapparatuur meer aan medewerkers beschikbaar stellen. In België, Duitsland en Frankrijk loopt men op dit punt duidelijk minder hard van stapel, met respectievelijk 0, 4 en 8 procent.

Een en ander wordt gerapporteerd door Avanade, een aanbieder van zakelijke technologie-oplossingen en managed services. Bijna tweederde van hun respondenten voorziet dat omarming van CoIT wel enige aanpassing van de infrastructuur nodig maakt. Ruim een kwart zegt dat geen infrastructuuraanpassing nodig is.

De gedachte achter CoIT is dat medewerkers die zelf gekozen apparatuur gebruiken tevredener en productiever zijn. Een keerzijde is echter de verminderde controle vanuit de organisatie, wat onder meer een groter gevaar voor schendingen van veiligheid, privacy of compliance lijkt te impliceren. Bijna tweederde van de Nederlandse respondenten geeft aan dat dit een belangrijk probleem is voor IT-afdelingen. Bij het afwegen in hoeverre medewerkers eigen apparatuur zakelijk mogen gebruiken, vindt een aanzienlijke meerderheid (64%) van Nederlandse respondenten het minimaliseren van risico’s belangrijker dan de eventuele voordelen (36%). In België wegen beide kwesties even zwaar.

Medewerkers zelf voeren uiteenlopende argumenten aan om hun voorkeur voor het gebruik van eigen apparatuur te onderbouwen. De meest gehoorde reden is dat de door de werkgever beschikbaargestelde technologie niet aansluit bij de wensen, achterhaald is of als niet gebruiksvriendelijk wordt ervaren.

Om meer zicht op de CoIT-trend te krijgen bevroeg Avanade 605 IT-beslissers in 17 landen. Avanade gaf het rapport waarin ze hun bevindingen en conclusies presenteren als titel mee: ‘Dispelling Six Myths of Consumerization of IT’. De 6 uit te bannen misvattingen zijn:

  • Bedrijven verzetten zich tegen consumerization of IT
  • Er zijn onvoldoende middelen om consumerization of IT in goede banen te leiden
  • CoIT is nodig om jonge werknemers te werven en te behouden
  • Persoonlijke apparatuur wordt alleen gebruikt voor e-mail en Facebook
  • Consumerization of IT = Apple
  • Beveiligde eigen apparatuur beveiligt ook de organisatie

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.