Opt-in of opt-out ?

Google moet in de toekomst toestemming vragen aan internetgebruikers of gegevens over de router mogen worden opgeslagen. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer, blijkt na een rondgang van BNR Nieuwsradio.

Google maakte gisteren bekend dat gebruikers zichzelf moeten afmelden, als zij niet willen dat gegevens over de WiFi-router en de locatie worden opgeslagen. Consumenten moeten dan de naam aanpassen en er de omslachtige tekst ‘_nomap’ in verwerken. Pas dan belooft Google de gegevens niet op te slaan en de al opgeslagen data te vernietigen.

Op BNR zegt IT-journalist Brenno de Winter het een bizar idee te vinden dat Google op deze manier bepaalt hoe de wereld en de wet in elkaar zitten. ‘Het uitgangspunt bij de wet bescherming persoonsgegevens is heel simpel. Als jij gegevens van een burger wilt verwerken dan moet je de ondubbelzinnige toestemming van die burger hebben’.

De Tweede Kamer vindt de oplossing van Google de omgekeerde wereld. ‘We vinden dat je zelf moet kunnen beslissen of je het wenselijk vindt dat mensen weten wat jouw surfgedrag is en hoe jij met je computer en je router omgaat’, zegt VVD-Kamerlid Ard van der Steur.

D66 meldt: ‘Vrijwel alle consumenten weten niet hoe ze hun netwerk zo moeten instellen dat Google het niet oppakt. Het lijkt de omgekeerde wereld dat de consument zelf actie moet ondernemen om zijn persoonsgegevens te beschermen’.

CDA en PvdA dienen een motie in over de zaak. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg: ‘Google moet hier vooraf toestemming voor vragen. Mijn motie vraagt de regering hiertoe een voorstel voor te bereiden’. Gedoogpartij PVV pleit voor een ‘registreer-me-niet-register’ en wil verantwoordelijk minister Opstelten ‘stevig bevragen’ over dit onderwerp.

Brenno de Winter legt uit waarom de opslag van de routergegevens een beveiligings- en privacyrisico vormen. ‘Het gevaar is dat je aan de hand van het adres van die router onder andere kunt aflezen welke softwareversie je draait. Dat is een beveiligingsrisico. En het is tot de persoon herleidbare informatie. Dan is het privacygevoelig. Naar mate je meer weggeeft loop je als burger iedere keer meer risico voor dingen als identiteitsdiefstal of het inbreken op je systemen. Het is iets waar je op zijn minst even over wil nadenken. De Tweede Kamer wil nu de burgers die kans geven’.

Google kwam tot nu toe weg met de opslag van routergegevens omdat het om signalen gaat die via de ether binnenkomen, legt Brenno de Winter uit. De internetgigant is zo zot op deze gegevens omdat het daarmee nauwkeuriger kan bepalen waar iemand is. Maar dat is nog niet alles, vertelt De Winter. ‘Daarnaast kun je een heel goed beeld schetsen van welke technologie je hebt. En je hebt een hele makkelijke manier om je kaarten naast de GPS in te richten. Op dit moment werkt dat alleen via GPS en met die routers erbij wordt het toch meer accuraat’.

Volgens Doorenbosch ligt het wat genuanceerder allemaal. ‘Wat Google doet, maar ook elke iPhone, Android of Windows Phone is diverse netwerken – waaronder wifi -gebruiken als aanvulling op de vrij onnauwkeurige GPS-plaatsbepaling. Het is vergelijkbaar met door een straat lopen en op de huisnummers kijken waar je ongeveer bent in de straat. Daar is geen toestemming van de huiseigenaar voor nodig. Waarom voor het digitale huisnummer wel ?’ En:  ‘Waar Google de fout in ging, is dat in voorgaande jaren veel meer gegevens werden ‘geoogst’ en bewaard. Om in de vergelijking te blijven, Google keek niet alleen naar de huisnummers maar keek ook door de brievenbus of haalde zelfs de telefoonklapper en het notitieblokje van het dressoir. Dat mag volgens de wet niet. Dan gaat het om huisvredebreuk of inbraak en daar moet wettelijk tegen worden opgetreden. Je vraagt bewoners ook niet om een sticker ‘Niet inbreken’ op de deur te plakken’.

De meeste mensen hebben geen flauw benul hoe ze hun wifi-netwerk moeten beheren. Het merendeel van de netwerken heeft nog altijd de default SSID instellingen of zijn voorzien van een fantasienaam die door de installateur is bedacht. Google oogstte gegevens van wifi-netten die onbeschermd waren ofwel de huizen waar de deur wagenwijd openstaat. Juist de mensen die al niet begrijpen hoe je een netwerk beveiligt, zullen ook de naam van hun router niet aanpassen. Mensen vragen zich zelf aan te melden voor iets waar zij geen direct voordeel van hebben zoals in de opt-in regeling, gaat ook niet gebeuren en daarmee vervalt een waardevol navigatie-instrument, niet alleen voor Google, maar ook voor Apple, Microsoft en wie er nog meer van gebruik kan maken.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.