EPD definitief afgeschoten

Het elektronisch patiëntendossier wordt stopgezet. Er kwam al geen EPD, omdat de Eerste Kamer het voorstel niet goedkeurde, maar het systeem had nog als privaat initiatief kunnen voortbestaan. Dat gebeurt echter niet: er is te weinig geld. Nadat een in de wet vastgelegd EPD was afgeschoten, was het aan de zorgverleners om een dergelijk systeem te financiëren. Dat gaat echter niet lukken. Een meerderheid van de huisartsen, apotheken en huisartsenposten zou hebben aangegeven aan het EPD te willen meewerken en geld te geven, maar van de ziekenhuizen zou dit slechts 9 procent zijn.

Op 1 november moest een bedrag van 7,2 miljoen euro bij elkaar zijn, maar toen was slechts 5,6 miljoen bij elkaar gesprokkeld. In totaal zou volgend jaar 10 miljoen euro nodig zijn om het systeem draaiende te houden. Nu er niet genoeg geld is verzameld, wordt op 1 januari 2012 de landelijke infrastructuur uitgeschakeld. Het zogenoemde landelijke schakelpunt, dat moest worden gebruikt om patiënteninformatie tussen regio’s uit te wisselen, verdwijnt. De regionale EPD’s blijven wel werken.

Opvallend genoeg stelt Nictiz ‘geen eigen middelen’ te hebben en op de zorgverleners te moeten leunen voor geld. In mei bleek juist dat meer dan de helft van de totale uitgaven voor het EPD richting Nictiz gingen. De organisatie heeft tot mei in totaal 215,3 miljoen euro ontvangen; in totaal kostte de invoering 305,8 miljoen euro. De organisatie zegt zelf te blijven voortbestaan, maar wordt volgens de Volkskrant aanzienlijk ingekrompen.

In april trok de Tweede Kamer de stekker uit het patiëntendossier, omdat er niet genoeg steun in de Eerste Kamer was. Al sinds 2002 werd geprobeerd om het EPD in te voeren. Die invoering werd wel meerdere keren uitgesteld en politici probeerden critici te overtuigen van de noodzaak en de veiligheid van het systeem, maar de bezwaren bleven bestaan, onder andere bij de Consumentenbond en de Eerste Kamer.

Nictiz, de organisatie die de private variant op poten zou zetten, heeft aan minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid gemeld dat de doorstart niet doorgaat. Er zijn namelijk te weinig aanmeldingen van artsen en apotheken om verder te gaan, aldus Nictiz. Van de huisartsen heeft 52 procent zich aangemeld, van de apothekers 54 procent en van de huisartsenposten 74 procent. Die brengen 5,6 miljoen euro in het laadje. Om het EPD op te zetten en te beheren was echter ten minste 7,2 miljoen euro nodig, had Nictiz berekend.De bestaande, regionale databases met patiëntgegevens blijven gewoon functioneren. Nictiz schrijft dat het ‘haar rol als expertisecentrum voor standaardisatie van ICT in de zorg blijft vervullen’. Bij Nictiz werken ruim honderd mensen.

Over het EPD is jarenlang gesteggeld in de politiek. De voordelen wogen voor velen niet op tegen de nadelen, vooral op het vlak van security en privacy. De Tweede kamer wilde wel een landelijk EPD, maar de Senaat stemde in april van dit jaar tegen, terwijl een private doorstart het dus ook niet heeft gehaald. Het is niet duidelijk hoeveel de overheid in het EPD heeft gestopt voordat het project is gestrand.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) betreurt het dat de huisartsen en apothekers er vandaag definitief een streep door hebben gezet. Volgens Schippers is een goede uitwisseling van patiëntgegevens belangrijk om goede zorg te kunnen bieden. De bewindsvrouw meldt de Kamer dat ze voor de zomer met een wetsvoorstel komt met eisen waaraan deze informatie-uitwisseling moet voldoen. Patiënten moeten toestemming geven om hun gegevens elektronisch uit te wisselen, ze moeten het dossier kunnen inzien voordat anderen de gegevens te zien krijgen en ze moeten kunnen aangeven wie er niet bij hun gegevens mag. Artsen, ziekenhuizen en apotheken wisselen nu ook op kleine, regionale schaal gegevens uit en de minister wil dat dit in elk geval veilig gebeurt.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.