Datacentra in kantoren ?

APC, onderdeel van Schneider Electric, wil graag leegstaande kantoorpanden ombouwen tot duurzame datacentra. Het biedt financieel en milieutechnisch kansen, en aan datacentra worden minder eisen gesteld op het gebied van bereikbaarheid en parkeergelegenheid.

Dit stelt Wim Hendriksen, country manager Benelux bij APC. Hij ziet dat de vraag naar servercapaciteit de komende jaren fors toeneemt. Hendriksen: ‘Door de populariteit van social media, cloud computing en smartphone-applicaties stijgt de hoeveelheid dataverkeer enorm. We verwachten dat in 2050 veertig procent van de mondiale energieconsumptie komt van datacentra’. Hij geeft aan dat twintig procent van de Nederlandse IT-bedrijven hun datacentercapaciteit willen uitbreiden en ze dat bij voorkeur in Nederland doen.

Het is volgens Hendriksen een kans voor ontwikkelaars, ook omdat bij een datacenter bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en zichtlocatie van minder belang zijn. Datacentra worden steeds duurzamer ontwikkeld en dat sluit aan bij de gewenste duurzame activiteiten van eigenaren en huurders, stelt Hendriksen. Hij zegt: ‘Het mes snijdt aan twee kanten, want het is financieel interessant en het reduceert de CO2-uitstoot. De overheid kan dit stimuleren door vergunningsprocedures te versoepelen en door de fiscale aftrekbaarheid van afwaarderingsverlies alleen toe te staan voor gebouwen die duurzaam worden herontwikkeld, bijvoorbeeld tot een groen datacenter’.

De Nederlandse kantoren staan veelal leeg, zeker als het pand op een wat minder aantrekkelijke locatie staat. De overheid heeft nog geen beleid voor herontwikkeling van die incourante panden. Er is 50 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland en daarvan staat 14 procent leeg. Dit percentage zal de komende jaren groeien doordat bedrijven steeds minder kantooroppervlakte nodig hebben.

Volgens zijn er genoeg mogelijkheden om vastgoed te herontwikkelen tot datacenters. ‘De vraag naar servercapaciteit neemt de komende jaren fors toe. De populariteit van sociale netwerken, cloud computing en smartphone-applicaties leidt tot een exponentiële groei van het dataverkeer’, aldus Hendriksen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.