Building the record keeping system

2 februari 2006.

In 2001 verscheen een artikel waarin wij verslag deden van een onderzoek waarin een organisatiekundige, informatiekundige en archiefkundige invalshoek werden gecombineerd bij het verbeteren van de performance van bedrijfsprocessen. Wij stelden daarin, op basis van uitgebreid onderzoek en diverse casestudies dat het archivistische concept van het ‘record keeping system’ gebruikt kon worden als een instrument om de performance van de documentstromen binnen bedrijfsprocessen te verbeteren, en dus, als gevolg daarvan, ook de performance van de bedrijfsprocessen zelf. Het artikel zelf verscheen in de Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences. Op dit congres is de bijdrage ook gepresenteerd. Het artikel is een samenvatting van de theorie zoals wij die hebben ontwikkeld aangaande de bedrijfskundige betekenis van een archivistisch georiënteerde inrichting van de informatiehuishouding.

Geert-Jan van Bussel
Ferdinand Ector
Gert van der Pijl
Pieter RibbersEen artikel met dezelfde strekking verscheen in 1999 als: G.J. van Bussel, F.F.M. Ector, G.J. van der Pijl, P.M.A. Ribbers, ‘Work- or documentflow ? The document revolution: documents as trigger for process efficiency’, J.P. Heje, C. Ciborra, K. Kautz e.a. (red.), Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems (Copenhagen Business School, 23-25 june 1999) (Kopenhagen 1999), I, blz. 55-69.

G.J. van Bussel, F.F.M. Ector, G.J. van der Pijl, P.M.A. Ribbers, ‘Building the record keeping system (RKS). Process improvement triggered by management of archival documents’, J.P. Sprague (red.), Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences (Maui 2001)(CD-ROM).

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.