Tag Archives: IT Problemen

Uitval IT kost 329 miljoen per jaar

13 september 2010

Uitval van IT-systemen zorgt er jaarlijks voor dat Nederlandse bedrijven boven de 50 werknemers 329 miljoen euro aan omzet mislopen. De gederfde inkomsten ontstaan vooral door de tijd die het kost om de uitgevallen systemen en daarbij verloren gegane data weer te herstellen. Overigens scoort Nederland gemiddeld ten opzichte van de landen om ons heen. Frankrijk, Duitsland, Spanje, Noorwegen en Zweden doen het slechter. Dat blijkt uit Europees onderzoek in elf landen in opdracht van CA. Het rapport ‘Avoidable Cost of Downtime 2010′ van CA laat zien dat de financiële verliezen in verband met IT-uitval snel oplopen naarmate het organisaties meer tijd kost om ze op te lossen. Uit het onderzoek onder 1808 organisaties in elf Europese landen (waarvan 201 in Nederland) blijkt dat een Nederlandse organisatie gemiddeld dertien uur IT-uitval per jaar heeft. Dat komt neer op 15.000 uur voor heel Nederland. Organisaties in Nederland schatten dat hun vermogen om inkomsten te genereren met 23 procent afneemt tijdens perioden waarin bedrijfskritische systemen uitvallen.

Continue reading

Share This:

EPD blijft het waardeloos doen

8 september 2010

Slechts 15 procent van de zorgaanbieders is aangesloten op het EPD. Vooral huisartsen en ziekenhuizen doen het slecht. Veel leveranciers kunnen hun systemen niet koppelen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage, die minister Ab Klink naar de Tweede Kamer stuurt. Van alle 6509 zorgaanbieders zijn er slechts 980 aangesloten (zo’n 15 procent). Vooral de huisartsenpraktijken laten het afweten. Welk informatiesysteem ze ook gebruiken, ze kunnen hun dossiers altijd aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Toch hebben slechts 369 van de 4337 dat gedaan (zo’n negen procent). Het grootste probleem vormen ziekenhuisinformatiesystemen. Bijna veertig procent van alle systemen zitten nog niet in het goedkeuringstraject om aangesloten te worden op het EPD, terwijl alle andere systemen al gecertificeerd zijn. Dat werkt direct door in het gebruik van het EPD. Niet meer dan 13 van de 95 ziekenhuizen is landelijk aangesloten. Het ministerie meldt niet welke leveranciers het laten afweten.

Continue reading

Share This:

De risico’s van digitaal

12 augustus 2010

Eén falende processor heeft het hele pinsysteem van de ING bank lamgelegd. Alle geldopnamen die tijdens de storing zijn gedaan worden uiteraard gewoon afgeschreven. ING: ‘Gratis geld bestaat niet’. Terecht. Woensdagavond waren urenlang alle geldautomaten van de ING Bank buiten werking. Eén falende chip blijkt de oorzaak. ‘Er was een technische storing in het systeem. Een processor deed het niet. Dat was een essentiële schakel in het systeem en er ontstond een instabiele situatie. Daarom hebben we zelf de 2600 pinautomaten buiten werking gezet, zodat we herstelwerkzaamheden konden uitvoeren’, vertelt een woordvoerster van ING. Die werkzaamheden duurden uiteindelijk drie uur. Rond half 12 ’s avonds waren alle automaten weer functioneel. De storing leidde tot een stormloop op andere geldautomaten nadat op Twitter het bizarre gerucht rondzoemde dat de automaten ‘gratis geld’ uitspuugden.

Continue reading

Share This:

En het gaat weer mis: Basisadministratie, organisatie en IT

5 juli 2010

De invoering en ingebruikname van het nieuwe systeem voor Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens loopt niet vlot. Veel gemeenten stuiten op IT-problemen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek brengt de stand van zaken in kaart van de invoering van het systeem onder de Nederlandse gemeenten. Vanaf januari 2010 zijn gemeenten wettelijk verplicht de Basisregistratie Personen te gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken. Ze moeten dan gebruik maken van actuele persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), meldt het ministerie. Bij die verplichte invoering, waarvan de deadline (dus) niet door alle partijen is gehaald, stuiten gemeenten op organisatorische en technische problemen. Van de 240 gemeenten die zich in de eerste vier fasen van de invoering bevinden, noemden 181 respondenten in totaal 296 knelpunten. Op IT/technisch gebied worden in totaal 112 problemen opgesomd door de gemeenten. Daarmee staan technische problemen op een tweede plek, achter organisatorische problemen, die 137 keer genoemd worden.

Continue reading

Share This:

IT-projecten Overheid falen grotendeels

12 mei 2010

De IT-projecten van de overheid ter besparing van administratieve lasten leiden nauwelijks tot resultaat. Dit blijkt uit onderzoek van het Advies college toetsing administratieve lasten (Actal). 'De kabinetsplannen kunnen leiden tot besparingen van 500 miljoen euro, maar schieten tekort door gebrek aan sturing', schrijft het college. Het onderzoek is onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK). De overheid probeert al jaren lang via IT-oplossingen lastenverlagingen te bewerkstelligen. Voorbeelden zijn shared service centers voor verschillende overheidsinstanties en het uitbreiden van het aantal digitale Rijkswerkplekken. Daarmee zou binnen enkele jaren 500 miljoen euro kunnen worden bespaard. Dit gaat echter mis door gebrek aan sturing. Dat is volgens Actal een duidelijke gemiste kans om miljoenen te besparen. De Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet moeten aan de kar trekken om het falen van IT-projecten aan te pakken.

Continue reading

Share This:

Gmail problemen

21 april 2010

Diverse gebruikers hebben spam-mailtjes gehad vanaf de Gmail-accounts van vrienden. Kenmerk van de spam is de mailheader ‘Sharing Happiness ! !’, waarna het mailtje begint met ‘Dear friend’. Terugmailen is aan te raden; om de vriend of vriendin te zeggen dat die zijn of haar Gmail-wachtwoord moet veranderen. Gmail accounts worden vaker gehackt via phishing of via malware, die de inloggegevens achterhaalt vanaf een gehackte computer. Sinds afgelopen vrijdag is er een ware golf van spamberichten vanuit Gmail-accounts. Google zegt dat het de meldingen op de verschillende fora onderzoekt. Sommige gebruikers kunnen zelfs geen mail meer versturen, omdat de spammers meer dan 500 mailtjes de deur uit hebben gedaan. De meeste slachtoffers melden dat hun accounts werden benaderd via de mobiele interace. Dat is te achterhalen door op de ‘Details’-knop onderaan de pagina te klikken. Er wordt gespeculeerd dat er een bug zit in de mobiele interface van Google, waardoor de criminelen spam kunnen versturen.

Continue reading

Share This:

NUP: volgend kabinet mag het oplossen

2 april 2010

BZK weigert de regie bij het NUP te nemen en schuift de hete aardappel naar het volgend kabinet. In februari is al aan het licht gekomen dat het helemaal mis is met het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening (NUP) en e-Overheid. Onderzoeker en oud-AFM-topman (Autoriteit Financiële Markten) Arthur Docters van Leeuwen trekt in een zogenaamde Gateway Review vernietigende conclusies. Hij vreest een administratieve puinhoop waardoor zelfs burgerrechten in de knel komen. Grootste probleem is volgens Docters van Leeuwen dat het schort aan regie. Het belangrijkste advies naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is helder: trek de regie naar je toe. Maar dat gebeurt voorlopig niet. In een brief aan de Tweede Kamer zegt BZK-staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) dat ze de harde conclusies en adviezen wel deelt, maar dat ze nog niet gaat ingrijpen. Dat mag het volgende kabinet opknappen. 'Zo vraagt de aanbeveling dat BZK het coördinerend departement moet zijn dat namens het Rijk kan spreken en handelen, om meer mandaat dan nu is afgesproken. Deze aanbevelingen zullen daarom ook ingebracht worden in de komende formatie', schrijft de bewindvoerster. Daarmee legt ze effectief het echte ingrijpen neer bij het volgende kabinet.

Continue reading

Share This:

Bedrijven worstelen met governance, compliance en risk management

26 februari 2010

Bedrijven worstelen wereldwijd met de integrale aanpak van governance, risk en compliance. De ondernemingen hikken niet alleen aan tegen de hoge kosten van een betere afstemming van risicomanagement, wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden, en de noodzakelijke organisatorische wijzigingen, maar een meerderheid van de bedrijven is er bovendien niet van overtuigd dat meer integratie leidt tot een betere bedrijfsprestatie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 500 bestuurders van ondernemingen. Als ondernemingen aandacht besteden aan een betere afstemming, gebeurt dat men name onder druk van de regelgevers. Twee op de drie onderzochte ondernemingen geven aan dat regelgevers een groeiende belangstelling laten zien naar de wijze waarop de bedrijven omgaan met governance, risk en compliance. ‘Iedere onderneming heeft te maken met risico's, verantwoordelijkheden en wet- en regelgeving', zegt Peter Paul Brouwers, partner bij KPMG. ‘Ze hangen niet alleen nauw met elkaar samen, maar bepalen veelal ook het succes van de onderneming. Een betere afstemming en daadwerkelijke integratie in de bedrijfsprocessen leidt dan ook tot een betere bedrijfsvoering. Het beheersen van gedragscodes, wet- en regelgeving en goed risicomanagement blijkt voor veel bedrijven echter steeds lastiger'.

Continue reading

Share This:

NUP mislukking ?

15 februari 2010

Het Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) mislukt als corrigerende maatregelen op korte termijn uitblijven. Complexiteit, oriëntatie op techniek en tekort aan visie, samenhang en ondersteuning zijn de meest dreigende faalfactoren. Dat wordt geconstateerd in een niet openbaar gemaakt rapport van Arthur Docters van Leeuwen, oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Onderzoeksjournalist Peter Mom publiceerde daarover in de Automatiseringsgids van afgelopen week. De gezamenlijke overheden spraken in 2008 af een basisinfrastructuur voor de e-overheid te realiseren. Reviewers onderwierpen dit programma afgelopen december 2009 'review’, gebaseerd op een Britse methode om projecten door te lichten. Het optimisme is in de review ver te zoeken: Hans Blokpoel, CIO van de IND, Jos Maessen, directeur Bestuurs- en Managementondersteuning van de gemeente Amsterdam, Carolien Schönfeld, projectadviseur OCW en Docters van Leeuwen geven het NUP de codekleur rood. Dat betekent: alle hens aan dek, want als er niet ingegrepen wordt gaat het faliekant fout. Volgens de rapportage lijkt maar 59 procent van de NUP-doelstellingen haalbaar. Van 12 procent wordt verwacht dat ze niet gehaald worden en van 22 procent is het onzeker. Over 7 procent heeft de rapportage geen gegevens. Dat is een bedroevend resultaat, vooral ook omdat bij die 59 % geen zekerheid bestaat over de haalbaarheid.

Continue reading

Share This:

Uitgestelde millenniumbug

6 januari 2010

Tien jaar na dato slaat de millennium-bug (in iets andere vorm) toch nog toe. Dertig miljoen Duitse bankkaarten zijn niet meer te gebruiken. Het probleem zorgt er voor dat de kaarthouders niet meer in staat zijn te pinnen (zowel voor het halen van geld als het betalen in winkels en horeca-gelegenheden). De chips in de kaarten zijn niet in staat het jaar 2010 te herkennen. Het jaar 2000 werd gekenmerkt door een soortgelijk probleem, dat toen Y2K genoemd werd en dat, dankzij enorme investeringen en jarenlange werkzaamheden, uiteindelijks nauwelijks effect had. 'Die Karten sind schon länger im Einsatz, Probleme gab es erst zum Jahreswechsel – offenbar kommt die Software nicht mit der Jahreszahl 2010 zurecht. Deshalb gehen wir derzeit von einem Programmierfehler auf dem Sicherheits-Chip aus', stelde een woordvoerder van de Duitse Commerzbank. Dat lijkt correct, aangezien het enkel recente kaarten betreft met een chip, gericht op een grotere veiligheid, terwijl oudere kaarten met een magneetstrip aan de achterzijde geen last geven. Het blijkt vooral gericht op de Postbank (de grootste bank van Duitsland) en de Commerzbank; de Deutsche Bank blijkt geen problemen te hebben. Heise Online beschrijft het probleem als volgt: 'Das EMV-Verfahren bedient sich kryptografischer Methoden, mit der ein Kartenterminal die Echtheit einer Karte verifizieren und mit ihr kommunizieren kann. Derzeit gibt es drei unterschiedliche Sicherheitsverfahren zur Echtheitsprüfung einer Karte: Static Data Authentication (SDA), Dynamic Data Authentication (DDA) und Combined Dynamic Data Authentication (CDA). Die Bank- und Kreditwirtschaft setzt auf ihren Karten hauptsächlich SDA und DDA ein'.

Continue reading

Share This:

De zwakste schakel

De zwakste schakel

75 % van alle implementaties van data- en documentbeheersystemen schijnt te mislukken. Dat is een onvoorstelbaar hoog percentage, al verbaast het me niet echt. In de praktijk blijkt dat dit soort projecten heel stroperig verloopt, omdat in alle wijsheid besloten wordt dat werken aan draagkracht en goede communicatie kan stoppen op het moment dat er een implementatie- en communicatieplan gemaakt zijn. De menselijke factor, die zo belangrijk is voor het slagen van dit soort projecten, wordt binnen organisaties structureel genegeerd.

En dat is zeer opvallend, want het is tevens een ‘menselijke factor’ die het beleid formuleert, die systemen kiest en koopt, die systemen implementeert, die de randvoorwaarden voor het functioneren van systemen wel (en meestal niet) invult, die beheershandelingen overlaat aan mensen, die niet controleert of deze handelingen wel of niet worden uitgevoerd…. Zo kunnen we nog even doorgaan.

Continue reading

Share This:

Onachtzaamheid

Onachtzaamheid

Opnieuw komt gevoelige informatie zomaar in het nieuws. We leggen de nadruk op ‘opnieuw’. Er gaat geen week voorbij of we horen over verlies of diefstal van gegevens, vaak met een privacy of veiligheidslabel. Voorbeelden zijn er voldoende; laten we er eens een paar noemen (in chronologische volgorde, en zeker niet volledig):

* 8 oktober 2004: Officier van Justitie Joost Tonino zet zijn defecte privé computer bij het grofvuil omdat deze het door een virus niet meer zou doen. Op de computer, door een taxichauffeur toegespeeld aan Peter R. de Vries, stond zeer gevoelige informatie over de relatie tussen de georganiseerde misdaad en de vastgoedsector, de beursgang van internetprovider WorldOnline, de effectenfraude van Cor Boonstra, de gewelddadigheden tussen twee Amsterdamse taxibedrijven en de verdachten in de Clickfondszaak;

* Februari, april en mei 2005: respectievelijk de Bank Of America, Ameritrade en Times Warner raken back-up tapes kwijt, met privacy-gevoelige gegevens van honderdduizenden klanten;

Continue reading

Share This:

Verwachtingenmanagement

Verwachtingenmanagement

Onderzoeksbureau Heliview constateert in een onderzoek onder 700 managers dat Nederlandse bedrijven ruim 25 % teveel aan personeel in dienst hebben, omdat de IT-investeringen niet de gewenste resultaten hebben. Het onderzoek concentreerde zich op de vraag hoe efficiënt het proces van informatiebevraging, mutatie en uitwisseling tussen afdelingen en processen binnen organisaties verloopt. De meeste ondervraagde managers was ontevreden over de voordelen die de enorme investeringen in informatietechnologie hebben gebracht. De schattingen van de managers samen betekenen dat er in totaal zo’n 300.000 medewerkers teveel zijn, die samen jaarlijks zo rond de 9 à 10 miljard euro zouden kosten. De managers klagen er vooral over dat informatietechnologie niet waarmaakt wat wordt beloofd, dat torenhoge verwachtingen worden geschapen die vervolgens bij lange na niet worden gerealiseerd. Managers beschouwen informatietechnologie steeds meer als alleen maar een kostenpost, omdat de verwachte opbrengsten uitblijven of niet zichtbaar zijn.
Continue reading

Share This:

Digitale weerbarstigheid

23 mei 2005

De verworvenheden van het digitale tijdperk worden niet altijd als een lust ervaren, integendeel: regelmatige storingen, onverwachte en (on-)zichtbare computeracties, ondoorzichtige beheerstructuren en onbegrijpelijk taalgebruik maken deze verworvenheden vaker tot een last dan (met name) leveranciers zouden hopen. Iedere computergebruiker, iedere informatiebewerker kent de gevoelens van machteloosheid als ‘hij het niet doet’ en de woede als belangrijke deadlines worden gemist, ‘alleen maar’ omdat het systeem is gecrashed of omdat belangrijke bestanden om wat voor reden dan ook niet vindbaar zijn. Stressballen komen op dat moment volledig tot hun recht, en ook boksballen zouden van tijd tot tijd niet misstaan.

Geert-Jan van Bussel


Continue reading

Share This: