Tag Archives: Internetcensuur

Toenemende overheidscensuur bestreden

15 september 2010

Burgerrechtenorganisaties, wetenschappers en bloggers hebben minister Hirsch Ballin van Justitie opgeroepen om een recent wetsvoorstel over cybercrime te herzien. De pers- en internetvrijheid zouden in het geding zijn. Negentien organisaties, waaronder Bits of Freedom, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en Privacy First, hebben de brief ondertekend, naast onder andere strafjurist Ybo Buruma, weblogger Bert Brussen en de websites Flabber en FOK. De briefschrijvers zijn bezorgd over een in juli aangekondigde wetswijziging, waarmee demissionair minister Hirsch Ballin van Justitie computercriminaliteit beter wil kunnen aanpakken. De vernieuwde wetgeving zou het publiceren van niet-openbare data strafbaar maken, zelfs als deze op een legale manier in handen is gekregen, evenals het doorplaatsen van ‘gestolen’ gegevens. Ook zou het wettelijke verbod op het afluisteren en opnemen van vertrouwelijke gesprekken worden verruimd en krijgen officieren van justitie de bevoegdheid om gegevens van het internet te laten verwijderen.

Continue reading

Share This:

Arrestatiebevel Wikileaks-voorman ?

16 augustus 2010

D66 heeft in een spoedprocedure opheldering geëist van de Europese Commissie over druk vanuit de Verenigde Staten om Wikileaks-voorman Julian Assange aan te pakken. Ook wil de partij weten of er plannen zijn om websites te censureren. Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de oproep van de Amerikaanse regering aan diverse landen op het indienen van strafklachten tegen Assange of Wikileaks. D66-Europarlementariër Marietje Schaake wil opheldering van zowel de Europese Commissie als de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over de kwestie. Zo moet duidelijk worden welke landen zijn benaderd en of er een gezamenlijk Europees standpunt komt. Ook vraagt ze duidelijkheid of er actie tegen de klokkenluiderssite wordt genomen. Verder wil ze dat de bestuurders kleur bekennen op het gebied van persvrijheid. Ook vraagt ze of Europa maatregelen wil nemen om vrijheid van expressie te beschermen. Daarom verzoekt ze om de garantie dat er geen websites geblokkeerd worden, geen censuur wordt gepleegd en bij ingrijpen alleen volgens de wettelijke regels wordt gehandeld.

Continue reading

Share This:

Aftappen niet zo simpel

15 april 2010

Het aftappen van de internetverbinding van burgers is voor opsporingsinstanties geen sinecure. Wie de juiste diensten inzet voor communicatie kan zich grotendeels aan de opsporing onttrekken. Deskundigen van Stratix Consultancy schreven op verzoek van Economische Zaken het rapport 'Grenzen aan de aftapbaarheid ?' Zij komen tot de conclusie dat het afluisteren onvoldoende is en dat het niet mogelijk is alle communicatie af te tappen. Het grootste probleem is dataverslueteling; gegevens zijn dus niet te interpreteren. Op zich is het mogelijk om e-mail bij de provider te tappen, maar internetters gebruiken steeds vaker webmaildiensten. In dat geval heeft de dienstverlener een server in Nederland om af te tappen. Vaak is dat niet zo. Berichten kunnen ook via diensten als Twitter, Hyves, Facebook of Linked-In uitgewisseld worden. Volgens de onderzoekers is het afluisteren van mobiele en traditionele telefonie goed geregeld. Datzelfde geldt voor internetbellen via telefonie- of internetproviders. Minder rooskleurig voor de opsporing is losse internettelefonie, die vaak vanuit het buitenland aangeboden worden. Veel diensten, zoals Skype, versleutelen het gesprek standaard van begin tot eind. Afluisteren is dan heel lastig.

Continue reading

Share This:

Ook Amerika wordt wakker….

29 maart 2010

De Washington Post laat in een ingezonden stuk van Harvard hoogleraren Jack Goldsmith en Lawrence Lessig weinig heel van ACTA: 'The much-criticized cloak of secrecy that has surrounded the Obama administration's negotiation of the multilateral Anti-Counterfeiting Trade Agreement was broken Wednesday. The leaked draft of ACTA belies the U.S. trade representative's assertions that the agreement would not alter U.S. intellectual property law. And it raises the stakes on the constitutionally dubious method by which the administration proposes to make the agreement binding on the United States'. Ze waarschuwen dat het Amerikaanse congres buitenspel staat bij het ACTA-verdrag. Dit druist in tegen de democratische principes van een rechtsstaat. Binnen het handelsverdrag ACTA wordt zoals bekend een sterkere samenwerking op het gebied van auteursrechtenregulatie bewerkstelligd. Bijvoorbeeld door wetgeving in te voeren om internetgebruikers die illegale content bekijken en downloaden af te sluiten van het internet. Goldsmith en Lessig waarschuwen dat in de Verenigde Staten alleen president Barack Obama een handtekening hoeft te zetten om het hele verdrag goed te keuren. Hierdoor wordt het democratische proces omzeild en wordt het niet in stemming gebracht in het Congres of de Senaat.

Continue reading

Share This:

Google vertrekt uit China

24 maart 2010

China vertrekt uit China, tenminste: het verplaatst de zoekmachineservers naar HongKong en kan daarom (zo zegt het bedrijf althans) stoppen met de zelfcensuur. De beslissing van Google om zijn Chinese zoekresultaten niet meer te censureren is 'totaal verkeerd'. Het Amerikaanse internetbedrijf heeft daarmee een schriftelijke belofte aan China verbroken. Dit zeiden de autoriteiten in Peking in een reactie op het besluit van Google om zijn internetzoekmachine te verplaatsen. Daarmee kan het naar eigen zeggen stoppen met het censureren van de resultaten van de zoekmachine. Google liet twee maanden geleden al weten een vertrek uit China te overwegen. De internetgigant stelde toen dat Chinese mensenrechtenactivisten het slachtoffer waren geworden van aanvallen van hackers op hun Gmail-adressen. Het vermoeden bestond dat de aanvallen vanuit China waren georganiseerd. Het bedrijf heeft echter nooit gewezen naar de Chinese overheid.

Continue reading

Share This:

ACTA blijft nieuws domineren

22 april 2010

'Three-strikes-out' is geen onderwerp in de onderhandelingen over het ACTA-verdrag. Dat heeft Luc Devigne, onderhandelaar namens de Europese Commissie, vanmorgen gezegd. De Fransman gaf tijdens een Stakeholders Meeting antwoord op vragen over het gevreesde handelsverdrag. Ruim 200 geïnteresseerden van verschillende belangenpartijen waren aanwezig op de bijeenkomst in Brussel. Het vragenuurtje werd voorafgegaan door een korte presentatie, waarin Devigne de grootste zorgen naar het land der fabelen verwees. 'Three-strikes-out is een non-issue', zo zei hij herhaaldelijk. 'Geen van de landen heeft het op de agenda gezet, en als dat wel het geval was, zou Europa er niet mee akkoord gaan. Dat geldt ook voor andere vormen van graduated response'. Eerder al zei Eurocommissaris Karel de Gucht min of meer hetzelfde. Toch is het opmerkelijk, want in gelekte documenten komt de gevreesde sanctie voor hardnekkige downloaders voor. Frankrijk en Engeland willen zo'n regel, de Nederlandse regering is er falikant tegen. De gelekte documenten zijn niet duidelijk: zo wordt de strenge maatregel alleen in een voetnoot genoemd. Het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), zo benadrukte Devigne, gaat voornamelijk om het tegengaan van piraterij en handel in nepgoederen, van designtasjes en parfums tot medicijnen. In sommige gevallen kan daar nu al tegen opgetreden worden, maar ACTA maakt handelen als het goed is gemakkelijker en sneller.

Continue reading

Share This:

ACTA blijft politiek beroeren

16 maart 2010

Het kabinet herhaalt voor openheid van ACTA te zijn en daarvoor te pleiten bij de partijen in de onderhandelingen, zoals blijkt uit de brief van de ministers van Economische Zaken en van Justitie (Van der Hoeven en Hirsch Ballin). Ze informeren hierin de Tweede Kamer over de geheime onderhandelingen over het verdrag. 'Om alle belanghebbenden goed en volledig te informeren over de inhoud van de onderhandelingen is meer transparantie nodig', zo stellen beide ministers. Daarom roepen ze de Europese Commissie op de betreffende documenten 'zoveel mogelijk geheel of gedeeltelijk openbaar te maken'. De Commissie zelf is ook verdeeld. Eurocommissaris Kroes wil geen absolute openheid over ACTA. Volgens Europarlementariër en mede-VVD'er Jeanine Hennis-Plasschaert is Kroes wel vóór openheid, maar moet zij zich als EC-lid scharen achter de verantwoordelijke Eurocommissaris: Karel de Gucht. 'Hij is 'leading' in deze kwestie', legt Hennis-Plasschaert uit. Zij benadrukt het belang van openheid, maar geeft wel aan dat volledige openheid niet per sé wenselijk is. Zij haalt net als Kroes het risico van bedrijfsschade aan, wat echter een zeer beperkt risico is. Documenten en gesprekken worden maar al te gauw in hun geheel tot 'geheim' bestempeld, terwijl dat vaak niet nodig is. Soms zijn geheime zaken ook om volkomen onduidelijke redenen tot geheim verklaard. 'Bijvoorbeeld in de hele affaire Swift'. Dat betreft de overdracht van bankgegevens door de Europese Unie aan de Verenigde Staten.

Continue reading

Share This:

Europees Parlement wil openheid rond ACTA

10 maart 2010

Het Europees Parlement heeft vrijwel unaniem openheid rond het geheime Acta-handelsakkoord geëist. Ook is het beperken van vrijheden op het internet en aantasten van de privacy via Acta geblokkeerd. Het Acta is formeel het Anti Counterfeiting Trade Agreement, een handelsakkoord dat het namaken van producten moet helpen bestrijden. Volgens recent gelekte stukken gaan de besprekingen vooral over het beperken van het delen van auteursrechtelijk beschermd werk via het internet en het beperken van de vrijheden op het web. De Acta-onderhandelingen worden in het diepste geheim gevoerd. Niemand mag weten wat er wordt gezegd en op papier wordt gezet, zelfs de leden van het Europees Parlement niet. Het EP heeft gisteren met overgrote meerderheid een motie aangenomen, waarin de Europese Commissie wordt opgedragen alle Acta-documenten openbaar te maken. 'De motie was ingediend door alle fracties, van links tot rechts', aldus VVD-afgevaardigde Jeanine Hennis-Plasschaert. In de motie wordt er op gewezen dat een handelsakkoord als Acta niet mag worden misbruikt om de harmonisering van de auteursrechten waar de EU aan werkt te omzeilen. Dat dreigt te gebeuren, omdat via Acta afspraken worden gemaakt die nationale wetten en Europese richtlijnen opzij zouden kunnen schuiven.

Continue reading

Share This:

ACTA: Nederlands parlement buitenspel

8 maart 2010

Tweede Kamerlid Brinkman (PVV) zegt geen oplossing te hebben voor ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) en niet vrolijk te worden van de informatie die hem uit Europa bereikt. 'De haren rijzen je te berge. Het is echt verschrikkelijk', verzucht Brinkman. 'Ik weet een, twee, drie ook geen oplossing'. Het grootste pijnpunt is het aanwijzen van de Europese Commissie als bevoegde partij (mandateren) voor de geheime ACTA-onderhandelingen. Die machtiging is een probleem nu het Verdrag van Lissabon in werking is getreden en Nederland weinig tot niets over ACTA te vertellen heeft als het verdrag uit de achterkamertjes komt. De Tweede Kamer staat dus buitenspel. Als het dan aan Brinkman ligt, horen dit soort praktijken snel tot het verleden. 'We richten ons wat dit betreft te veel op Europa', betoogt hij. 'Europa is een ongelofelijk bureaucratisch monster, dat denkt zichzelf met regels in stand te kunnen houden. Dat vinden we heel erg'.

Continue reading

Share This:

Internettaps, taps en taps

5 maart 2010

Een internettap lijkt op een telefoontap. 'Als je een telefoontap plaatst, krijgt de behoeftesteller ook niet een bepaald aantal woorden door, die krijgt het hele gesprek, zegt Alex Bik, voorzitter van de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP). De stichting verzorgt internettaps voor 79 kleine en grotere providers', die zelf niet de middelen hebben om internettaps te plaatsen. Bij een internettap komt al het verkeer dat over de lijn gaat naar de provider terecht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdient (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Dit is inclusief VOIP-gesprekken, zodat de overheid internettelefonie kan monitoren. De internetverbinding wordt één op één doorgesluisd. Daarnaast bestaat er nog wel een e-mailtap, waarbij alleen het mailverkeer wordt getapt. Verschillende VOIP-diensten versleutelen de gegevens van de telefoongesprekken. De encryptie is vaak zo sterk dat die heel lastig te kraken valt. 'Je kunt natuurlijk niet direct de inhoud van het gesprek beoordelen. Maar je kan wel zien waar die packets heengaan'. In het geval van Skype is dat niet aan de orde; die dienst gebruikt naast encryptie ook peer-to-peer, waardoor de gesprekken via andere Skype-gebruikers lopen.

Continue reading

Share This:

Economische zaken blijft geheimzinnig doen over Acta

11 januari 2009

Het anti-piraterijverdrag ACTA komt tot stand in geheimzinnigheid, terwijl de maatregelen veelal de consument treffen. Alles blijft onder de pet, ‘omdat andere landen geen transparante wetgeving kennen’. Dat blijkt uit documenten over een handelsverdrag, dat namaakproducten en piraterij moet tegengaan. Sommige documenten van dit Anti-Counterfeiting Trade Agremeent (ACTA) zijn openbaar gemaakt, maar de meeste informatie blijft voor het publiek verborgen. Het overleg over het verdrag wordt in het geheim gevoerd, waarbij af en toe belanghebbenden worden geïnformeerd en kunnen reageren. Dat zijn vooral grote bedrijven en belangenorganisaties van industrieën. Consumentenorganisaties of vertegenwoordigers van providers ontbreken, maar vertegenwoordigd zijn wel de Amerikaanse Electronic Frontier Foundation (EFF) en de Europese Foundation for a Free Information Intrastructure (FFII). Beide organisaties ijveren voor burgerrechten en het bevorderen van vrije toegang tot informatie. Consumentenorganisaties zullen ACTA negatief ontvangen. De Consumentenbond was eerder al negatief over het downloadverbod, dat onderdeel is van het auteursrechtenplan van de Commissie Gerkens. ACTA zou een dergelijk verbod afdwingen, blijkt uit uitgelekte documenten.

Continue reading

Share This:

Orwell is watching you…

23 december 2009

De Nederlandse start-up Klomptek heeft eerder dit jaar een product geintroduceerd, dat een werkgever de mogelijkheid biedt om het gebruik van de aan de werknemers ter beschikking gestelde mobiele telefoons op vrij absolute wijze te beheren en te controleren. Het bedrijf ziet in het product vooral een middel om de kosten die gepaard gaan met het gebruik van die toestellen in de hand te houden. '(t)he Company Administrator can define limitations for Non-Business calls', aldus Klomptek. Het is echter meer dat die administrator zicht heeft op de telefoontjes die door de werknemer werden gepleegd en kan bepalen welke van professionele en welke van privé-aard zijn. Ook de op de GSM aanwezige snufjes zoals toegang tot internet en email en het gebruik van de ingebouwde camera kunnen door de werkgever geblokkeerd worden. Op The Next Web Conference 2009 waar Klomptek dit product voorstelde, kreeg het bedrijf de wind van voren: boegeroep… Het concept vloekt met de 'Robin Hood'-filosofie die web 2.0-appicaties kenmerkt. Het bedrijf zelf weet dat natuurlijk ook, want op de website lezen we: 'To realize that all that you do with your Company Mobile Phone is displayed on the R(emote)C(all)M(anager) Web Admin panel, is shocking to some Employees'.

Continue reading

Share This:

Peer-to-peer met Freenet

7 juli 2005

In de column van de maand juli 2005 wijs ik op het verschijnsel Freenet. In dit artikel wil ik wat verder ingaan op dit peer-to-peer netwerk (te vergelijken met KaZaa), dat ondanks een nog beperkt gebruik steeds populairder wordt. Freenet is interessant vooral omdat de filosofie zoals die in ontwikkeld door Ian Clarke grote consequenties heeft. Freenet is een grootschalig peer-to-peer netwerk dat de krachten van deelnemende computers over de hele wereld bijeenvoegt om een enorm virtueel informatie-'pakhuis' te creëren, waardoor iedereen vrij kan publiceren of informatie kan bekijken. Clarke definieerde vier kenmerken van Freenet:

* Duurzaam: alle interne processen zijn volledig geanonimiseerd, waardoor het voor een aanvaller vrijwel onmogelijk wordt om informatie te vernietigen of controle over het systeem te verkrijgen.

* Vrij van censuur: Freenet maakt het extreem moeilijk in de gaten te houden welke informatie door de gebruiker gepubliceerd, geraadpleegd of opgeslagen wordt.

* Veilig: opgeslagen informatie in Freenet wordt beschermd door een sterke cryptografische coderingen, waardoor kwaadwillend knoeien of vervalsen zo goed als onmogelijk gemaakt wordt.

* Efficiënt: Freenet verveelvoudigt en verplaatst informatie op een dynamische manier als reactie op de hoeveelheid vraag naar bepaalde informatie. Op deze manier wordt een efficiënte service verschaft en wordt een minimale hoeveelheid bandbreedte gebruikt. Niet of nauwelijks gevraagde informatie zal na verloop van tijd door het gebrek aan verplaatsingen en opvragingen automatisch verdwijnen.

Geert-Jan van Bussel

Continue reading

Share This: