Tag Archives: Digital Archiving

Lectorale Rede Geert-Jan van Bussel gepubliceerd

De lectorale Rede van Geert-Jan van Bussel is met lof ontvangen. Deze rede licht de kerncomponenten toe van het bijzonder lectoraat Digital Archiving & Compliance van de Hogeschool van Amsterdam: de informatiewaardeketen en de vier dimensies van informatie: kwaliteit, context, relevantie en voortbestaan.

De Rede is ook hier te downloaden.

Citatie: G.J. van Bussel, Archiving should be just like an Apple, en acht andere (nuttige ?) stellingen (Amsterdam: Amsterdam University Press – HvA Publicaties, 2012), 55 blz. Lectorale Rede.

Share This:

Website Lectoraat Digital Archiving & Compliance online

De website van het Lectoraat Digital Archiving & Compliance van de Hogeschool van Amsterdam is online !

Op deze website worden de activiteiten, projecten en publicaties van het lectoraat openbaar gemaakt.

Check it out !

Hier !

Share This:

Videoreeks Library of Congress

In het kader van het National Digital Information Infrastructure and Preservation Program van de Library of Congress is de Digital preservation Video Series vervaardigd, samen met talloze webcasts en presentaties. Ze zijn uitingen van het streven naar een strategie voor de verzameling, bewaring en toegankelijk making van digitale content. Er zijn films over het bewaren van digitale foto’s, geluid, publieke televisie, websites, etc.

Al deze films zijn hier te vinden.

Ter intro laat ik hieronder twee interessante films volgen uit deze collectie, de eerste over audio en de tweede over digitale foto’s.

Share This:

Lectorale Rede

Morgenmiddag spreek ik mijn lectorale rede uit. Degenen die zich bij mij of die zich via het officiele HvA formulier hebben ingeschreven zijn vanaf 15.30 u. welkom in de Kohnstammzaal, op de 9de etage van het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam. Zoals ik al eerder heb aangegeven: de rede is openbaar, iedereen is welkom. Ik dank iedereen die zich heeft ingeschreven: het heeft het de organisatie mogelijk gemaakt zich in te stellen op het gebeuren en de catering te voorzien van het aantal bezoekers (bij benadering).

Heeft U zich nog niet ingeschreven en U wilt er toch bij zijn: kom gewoon naar de zaal toe !

De formele uitnodiging: klik hier.

Nogmaals: de rede vindt plaats in het Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam, op de 9de etage in de Kohnstammzaal. Vanaf het Amstelstation neemt U de metro naar het station Weesperplein (2de stop), vanaf Centraal Sation (3de stop).

Share This:

Enterprise 2.0., Accountability and the necessity for Digital Archiving

In januari van dit jaar presenteerde ik een paper op de 20ste international Bobcatsss-conferentie in Amsterdam. Deze paper werd gepubliceerd in de conference proceedings. Deze paper is gebaseerd op mijn bijdrage aan de ECIME-conferentie in september 2011 (hier eerder gepubliceerd). Ik laat deze paper hier nu volgen.

Voor de paper: Paper G.J. van Bussel Enterprise 2.0.

Citatie: G.J. van Bussel, ‘Enterprise 2.0., Accountability and the necessity for digital archiving’, W.F. Riekert, I. Simon (eds.), Information in e-Motion. Proceedings BOBCATSSS 2012 – 20th International Conference on Information Science. Amsterdam, 23-25 January 2012 (Bad Honnef 2012), pp. 82-86.

Share This:

Learning about Archiving

Gogotraining.com biedt een enorme hoeveelheid online opleidingen aan. Een daarvan is ‘Archiving – Data Preservation, Economics, and Compliance’. Het is een interessant overzicht van het domein: gezien vanuit Amerikaans standpunt, maar wel duidelijk en goed te begrijpen. Het Gogo-kanaal op YouTube bevat alle modulen, maar die zijn uiteraard niet allemaal toegankelijk voor niet-betalende bezoekers. ik heb er twee gevonden die vrijelijk te zien zijn. Het ene gaat over de basisprincipes van Archiving en het verschil met backups. Het ander gaat over de economische aspecten ervan. Beide duren ongeveer een half uur.

Update 2 oktober 2014:
op het Gogotraining kanaal op YouTube zijn deze video’s verdwenen. Op de eigen website van GoGo is detraining nog steeds te vinden, maar blijken (m.u.v. de eerste module) de video’s achter een betaalmuur te zitten. Ik kan niet rechtstreeks verbinden met de betreffende video. Vandaar hier de link naar de cursus-site, waarop de eerste module gratis te zien is.

Share This:

Records Management instructie

De site blackvault.com kreeg op basis van de Freedom of Information Act de onderstaande instructiefilm in handen voor FBI-personeel. De film verduidelijkt het belang van Records Management. Nuttig om te zien. Nog interessanter is het om te weten waarom de FOIA nodig was om de film boven tafel te krijgen…. 

 

 

Share This:

‘Archiving should be just like an Apple’

Op 16 oktober om 16.00 u. zal Geert-Jan van Bussel zijn Lectorale Rede uitspreken in de Kohnstammzaal, op de 9de etage van het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam. In zijn rede zal hij de breedte van het vakdomein Digital Archiving en Compliance aangeven en zal hij ingaan op de vier dimensies van informatie: Kwaliteit, Context, Relevantie en Voortbestaan. In deze rede zal hij tevens een blik werpen op de competenties van een Digital Archivist (en/of een Compliance Officer). Om U alvast in de sfeer te brengen: de titel is: ‘Archiving should be just like an Apple, en acht andere nuttige (?) stellingen’.

Een Lectorale Rede is openbaar: dat betekent dat iedereen die het vakgebied een warm hart toedraagt, welkom is. De rede is van belang: het Bijzonder Lectoraat Digital Archiving & Compliance is het enige in zijn soort in Nederland. Het wil een stimulans vormen voor het beroependomein, maar ook voor marktpartijen. 

Ik nodig U (en Uw collega’s) van harte uit deze rede bij te wonen. Begin september zal er een speciale pagina op de HvA site worden geopend, waarop U zich kunt inschrijven. 

Mocht U zich nu al willen inschrijven, klik dan hier en geef Uw naam en adres door (als U met meerdere collega’s wilt komen: geef dat dan ook even door).  Ik zorg er dan voor dat U ingeschreven wordt en U ontvangt van mij dan een uitnodiging met alle benodigde gegevens. Als U er zeker van wilt zijn deze rede bij te wonen, schrijft U zich dan vroeg in, want de zaal heeft slechts een beperkte capaciteit (plm. 120-130 personen).

Nogmaals: de rede vindt plaats in het Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4
1091 GM Amsterdam, op de 9de etage in de Kohnstammzaal. Vanaf het Amstelstation neemt U de metro naar het station Weesperplein (2de stop), vanaf Centraal Sation (3de stop).

Geert-Jan van Bussel

Share This:

Is de cloud in te zetten voor archivering ?

Hans Pieterse studeerde onlangs af aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn scriptie over archivering en de cloud richt zich op een actueel thema, dat belangrijke consequenties kan hebben. Hans brengt die voor de gemeente Hoorn in kaart. Een vertrouwelijke bijlage is in deze publicatie niet betrokken. Deze heeft echter geen inhoudelijke consequenties, maar het vormt de basis voor de uitspraken over organisatiecultuur die gedaan worden. Hans is voor vragen bereikbaar op h.pieterse@ovi.com.

Diensten in de cloud zijn vanaf 2008 explosief gegroeid. Social media applicaties worden binnen de gemeente Hoorn al ingezet zoals onder andere Twitter en Yammer. Aan personeel wordt ook cursussen aangeboden in het gebruik van Facebook, Dropbox, Prezi enz., voorzieningen die draaien in de public cloud.  Het is niet ondenkbaar dat de gemeente Hoorn een afweging moet gaan maken of zij ICT voorzieningen zoveel mogelijk in een eigen omgeving laat draaien of afneemt uit de cloud. Afname van diensten uit de cloud heeft gevolgen voor de informatie huishouding. Met dit onderzoeksrapport wil ik antwoord geven op de vraag of de cloud is in te zetten voor archivering? 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit hoofdstuk twee dat uitlegt wat cloudcomputing inhoud. Hoofdstuk drie geeft antwoord op de vraag of de cloud voldoet aan archiefwettelijke en bedrijfsjuridische bepalingen en interne regelingen. Het vierde hoofdstuk doet verslag van de bedrijfseconomische aspecten die van belang zijn met betrekking tot cloudcomputing ten aanzien van de zorg en beheer van het archief. Wat de invloed van cloudcomputing is op de bedrijfscultuur ten aanzien van archiefbeheer komt in hoofdstuk vijf aan de orde. Tot slot is in hoofdstuk zes  de eindconclusie geformuleerd met een checklist die de gemeente Hoorn, maar ook andere gemeenten, kan gebruiken om op een verantwoorde manier de cloud in te zetten voor archivering. 

Is de cloud in te zetten voor archivering

Bijlagen:

Bijlage 1 Eigendom social media

Bijlage 2 Principes HNW[1]

Citatie: Hans Pieterse, Is de cloud in te zetten voor archivering (Hogeschool van Amsterdam, 2011). Scriptie.

Share This:

Lectoraat Digital Archiving & Compliance

De Hogeschool van Amsterdam heeft mij (Geert-Jan van Bussel) met ingang van 1 januari 2012 aangesteld als Bijzonder Lector Digital Archiving & Compliance. In dit bijzonder lectoraat zal ik mijn ideeën uit mijn promotieonderzoek ‘Op zoek naar de herinnering’ proberen vorm te geven. Een uitgebreidere beschrijving van wat ik onder ‘Digital Archiving’ versta is hier opgenomen. Binnen het Lectoraat wordt de nadruk gelegd op de onderlinge samenhang en nauwe verwevenheid van archivering en compliance.

Het themagebied van het Lectoraat is zeer relevant gezien de voortgaande digitalisering van de maatschappij en de effecten die dat heeft op organisaties en de mensen die deze organisaties vormen. Deze digitalisering heeft al vanaf het begin gevolgen gehad voor de bewijsplicht van organisaties en voor de rechtmatigheid van handelen van zowel individuen als organisaties.

Continue reading

Share This:

Markt voor ‘storage’ en ‘archiving’ explodeert

De opslagmarkt lijkt een topjaar te beleven. Volgens marktonderzoeker IDC beleeft de zakelijke markt voor opslagsoftware het beste jaar in bijna tien jaar. In het derde kwartaal was deze markt goed voor 3,5 miljard dollar, een stijging van 9,7 procent. De kwartaalomzet van 3,5 miljard dollar is de op een na hoogste omzet uit de verkoop van opslagsoftware in de afgelopen negen jaar. Alleen in het eerste kwartaal van dit jaar werd een hogere kwartaalomzet gerealiseerd, zo blijkt uit metingen van marktvorser IDC.

Voor zijn zogenoemde Worldwide Storage Software QView kijkt IDC naar de gerealiseerde omzetten van grote bedrijven als EMC, Symantec en IBM. De onderzoekers maken hierbij onderscheid tussen zeven verschillende markten, zoals die voor backupsoftware, voor beheersoftware en voor beveiliging. In zes van deze markten constateert IDC dat er in het afgelopen jaar sprake is geweest van groei; in vier van die markten zelfs een groei van meer dan 10 procent.

Continue reading

Share This: