Opleiden van archivarissen

3 mei 2005

Op 8 juni vindt in Ottone in Utrecht de Algemene Ledenvergadering
van DIVA plaats. De ALV begint om 9:45 uur. Na het einde van de
vergadering, aansluitend dus, gaat het congres ‘Opleiden van
archivarissen: een gezamenlijke verantwoordelijkheid’ van de
Archiefschool van start. Tijdens dit congres staat een aantal
fundamentele vragen centraal. Zo wordt bekeken welke wensen het
archiefwezen heeft met betrekking tot de opleidingen, welke
mogelijkheden de opleidingen hebben om deze wensen te realiseren en wat
de opleidingen nu al doen om aan deze wensen tegemoet te komen.
Informatie over het programma en aanmelding vindt u op de website van
de Archiefschool.

Share This:

Aantal phishing-aanvallen neemt af.

3 mei 2005

Phishing-aanvallen lijken op hun retour. Het aantal
phishing-berichten is vorige maand voor het eerst afgenomen. Volgens
het bedrijf Postini
is het aantal phishing-mailtjes in april met 45 procent afgenomen in
vergelijking met maart. Postini, dat helpt bij het filteren van e-mail,
stelt dat het in april 9 miljoen phishing-berichten heeft onderschept.

Continue reading

Share This:

Computertapes Time Warner zoek !

3 mei 2005

Mediaconcern Time Warner is een container kwijt met computertapes,
waarop persoonsgevoelige informatie staat van 600.000 huidige en
vroegere medewerkers. De container maakte deel uit van een transport
naar een dataopslagfaciliteit van Iron Mountain.


Continue reading

Share This:

Kennismanagement

Kennismanagement
‘Kennismanagement’ is in korte tijd een van de sleutelwoorden in het zaken- en manage-mentcircuit geworden. In de (populaire) literatuur uit die circuits lezen we niet anders meer, dan dat ‘kennis’ tot een cruciale factor in de organisaties van vandaag de dag is geworden. Er wordt voortdurend over ‘corporate knowledge’ en het managen daarvan gesproken. Maar wat wordt nu onder ‘kennis’ verstaan ? Dat blijft in de meeste publicaties zeer onduidelijk. Bibliotheek en archief, datawarehouses en databases, menselijke ‘kennis’. Een van de om-schrijvingen die ik onlangs onder ogen kreeg omschrijft ‘kennis’ simpelweg als ‘informatie die een meerwaarde heeft voor de organisatie’.
Continue reading

Share This:

Rechtmatigheid van handelen in het geding ?

3 mei 2005

De Nederlandse regering beziet de mogelijkheden om het optreden van
overheden onder het strafrecht te brengen. Sinds geruime tijd kunnen
Nederlandse overheidsorganen niet strafrechterlijk worden vervolgd voor
hun handelen. Uiteraard kan vastgesteld worden dat – in het ergste
geval – er sprake is van ‘onbehoorlijk handelen’ of ‘onbehoorlijk
bestuur. Uiteraard toetst de Algemene Rekenkamer voor de Rijksoverheid
en de Gemeentelijke Rekenkamer voor de gemeentelijke overheid in
hoeverre er sprake is van onrechtmatig en ondoelmatig handelen.
Strafrechterlijke sancties waren (en zijn) evenwel niet mogelijk.
Burgers kunnen uiteraard in bezwaar en beroep, de Nationale Ombudsman
kan worden ingeschakeld, maar de gang naar de rechter is een moeilijke
aangelegenheid als het een overheidsorgaan betreft.

Geert-Jan van Bussel

Continue reading

Share This:

Archivering van databases.

3 mei 2005

Het archiveren van databases is in de discussies over digitale archivering over het algemeen een redelijk vergeten hoofdstuk. Over het algemeen komen de opvattingen er op neer dat de database in zijn geheel moet worden bewaard ofwel in het oorspronkelijke format, inclusief het databasemanagement programma dat de database heeft gegenereerd ofwel als een ASCII-bestand met veldscheiding en een uitgebreide beschrijving van de organisatorische en technische context van de database. De Uitvoeringsregeling van artikel 12 van het Archiefbesluit 1995 is wat dat betreft zelfs zeer specifiek: ‘Het oorspronkelijke opslagformaat of ASCII (flatfile, met veldscheidingstekens), vergezeld van documentatie bij voorkeur in XML-DTD over de structuur van de database (tenminste omvattende een compleet logisch datamodel met beschrijving van entiteiten); queries dienen in de vraagtaal SQL (SQL2) te worden vastgelegd’. Buiten het feit dat niet is vastgelegd welke ASCII-variant gebruikt moet worden, wordt er hierbij vanuit gegaan dat de gehele database wordt gearchiveerd. De vraag is of dat wel een juiste veronderstelling is.
Geert-Jan van Bussel

Continue reading

Share This:

De oplossing voor alle kwalen

3 mei 2005

Steeds als er nieuwe technologie beschikbaar komt denken mensen dat het als een wonder alle problemen van heden en verleden, zonder bovenmatige inspanning van hun kant, zal oplossen. Dat gebeurt echter nooit. Nieuwe technologie bouwt voort op de ervaring uit het verleden, maar veronderstelt uiterst zelden het vergeten van het verleden. Om eerlijk te zijn: nieuwe problemen doen zich niet of nauwelijks voor; de meeste ervan hebben we op de een of andere manier al lang ontmoet. Nieuwe technieken bieden echter vaak nieuwe en innovatieve oplossingen voor oude problemen. Dat gaat ook op voor XML.

Geert-Jan van Bussel


Continue reading

Share This:

Driemaal is genoeg !

2 mei 2005

Inloggen op de computer, aanmelden op een site, Hotmail of Gmail
raadplegen, een profiel wijzigen … het lijstje te onthouden
gebruikersnamen en wachtwoorden wordt alsmaar langer. Voor wie al die
toegangscodes maar moeilijk kan onthouden is er n schrale troost: u
bent niet de enige!

Continue reading

Share This:

Pentagon struikelt over censuur

2 mei 2005

Het Pentagon heeft onbedoeld een gecensureerd document gepubliceerd,
waarvan de zwartgemaakte tekst in de meta-data bewaard was gebleven.


Continue reading

Share This:

Anti-virussoftware kan niet overweg met 64-bit Windows

2 mei 2005

Windows XP Professional x64 Edition lijkt extra gevoelig voor
virussen. Bekende anti-virussoftwarepakketten als Norton en McAfee
kunnen niet overweg met het besturingssysteem.


Continue reading

Share This:

Smoesjes en smoezen

2 mei 2005

De Business Software Alliance (BSA) hoorde de afgelopen jaren tal
van excuses en stelde op basis daarvan een smoezen topvijf samen.
Daaruit bleek dat bedrijven zich naef opstellen ten aanzien van het
gebruik van dergelijke software.


Continue reading

Share This:

Het einde van de .pst-bestanden

1 mei 2005

Voor systeembeheerders die een dagtaak hebben aan het archiveren van overvolle mailboxen is er hoop: E-mail Archiving On Demand.


Continue reading

Share This:

De Fire Fox-browser stabiliseert

1 mei 2005

Het marktaandeel van Firefox lijkt te stagneren.
Continue reading

Share This:

Longhorn past zich aan oudere computers aan.

1 mei 2005

Het toekomstige besturingsysteem van Microsoft zal – in aangepast
vorm – ook draaien op relatief oudere pc’s. Hoewel Microsoft nog altijd
behoorlijke eisen stelt voor het optimaal functioneren van het
toekomstige besturingssysteem, zal Longhorn ook draaien op relatief
oude computers.


Continue reading

Share This:

Sony en Toshiba praten over opvolger dvd

1 mei 2005

Sony en Toshiba zijn in onderhandeling over de volgende generatie
DVD, zo melden Japanse kranten. Sony leidt een consortium (met onder
meer Philips, Apple, Dell, HP, Sharp, Panasonic en Hitachi) dat het
zogenoemde Blu-ray formaat ontwikkelt. Toshiba en een aantal andere
elektronicabedrijven hebben hun zinnen gezet op een concurrent, HD-DVD.

Continue reading

Share This:

E-mail, SMS en IQ gaan niet samen

30 april 2005

Regelmatig gebruik van e-mail en sms is schadelijker voor de
intelligentie dan dat van cannabis. Dat zeggen Britse psychologen, die
in opdracht van technologiebedrijf Hewlett Packard onderzoek hebben
gedaan bij 1100 vrijwilligers.

Continue reading

Share This:

Virus verwijdert muziekbestanden

30 april 2005

Computerbeveiligers hebben een internetvirus ontdekt dat
muziekbestanden verwijdert. De worm verspreidt zichzelf via
uitwisselnetwerken zoals Kazaa en Bittorrent, en doet zich voor als een
dvd-kopieerprogramma.

Continue reading

Share This:

Longhorn opent met Metro aanval op PDF

30 april 2005

De volgende generatie Windows, codenaam Longhorn, bevat een nieuw
documentformaat, Metro, dat controle biedt over afdrukken en wijzigen.
Dit onthulde Microsoft deze week op zijn WinHEC-conferentie in Seattle.
Deze tegenhanger van Adobe’s PDF werpt meer licht op de recente
overname van Macromedia door dit bedrijf.

Continue reading

Share This:

Beveiliging van e-mail-omgevingen moet breder

30 april 2005

De introductie van nieuwe communicatietoepassingen zal de eisen op
het gebied van beveiliging en beheer flink verzwaren. Uitbesteding van
deze taken maakt het probleem overzichtelijk en de kosten beheersbaar.

Continue reading

Share This:

Archiefschool organiseert Workshop ReMANO

30 april 2005

De Archiefschool organiseert op 18 en 25 mei 2005 een workshop over ReMANO 2004.

Continue reading

Share This: