Van Bussel Document Services

Een pact met de ‘duivel’: Novell zet aanval op Red Hat voort met Microsoft-pact

5 november 2006

In een zeer ongewoon partnership hebben de oude vijanden Novell en Microsoft de krachten verenigd om hun producten te harmoniseren. De bedrijven kondigden aan een samenwerking aan te gaan voor de ontwikkeling van specifieke technologie, bijvoorbeeld om te bewerkstelligen dat Microsoft's Windows, een 'proprietary' besturingssysteem, kan samenwerken met Novell's Suse Linux, gebaseerd op open source-code. Beide bedrijven zullen elkaars producten promoten. Aanvullend hierop hebben beide software-ontwikkelaars een patent-overeenkomst gesloten, zodat klanten erop kunnen vertrouwen dat ze niet in de problemen komen bij het gebruik van Novell's open source producten, zo stelden Microsoft's CEO Steve Ballmer en zijn Novell-collega Ronald Hovsepian. 'This set of agreements will really help bridge the divide between open-source and proprietary source software', zo stelde Ballmer.

Share This:

Nieuwe aanval op Content Management-markt: Oracle koopt Stellent.

3 november 2006

Na Oracle's schokkende Linux-aanval op Red Hat haalt het bedrijf opnieuw het nieuws door de aankoop van Content Managementsoftware-leverancier Stellent voor 440 miljoen dollar. De kas van Ellison lijkt niet leeg te raken: van begin 2005 tot nu heeft Oracle ongeveer 20 miljard dollar uitgegeven bij de verwerving van 25 bedrijven, waaronder PeopleSoft en Siebel. Stellent is de laatste aankoop en het versterkt Oracle's positie in de Content Management markt. Na de aankoop van FileNet door IBM, Hummingbird door OpenText en (al eerder) Documentum door EMC, is Stellent het volgende 'slachtoffer' in de strijd van de 'big companies' om de markt van content management software te betreden en te beheersen. Oracle stelt dat op het eind van het jaar of heel vroeg in 2007 de aankoop helemaal zal zijn afgerond.

Share This:

Open Source-land in opschudding: Oracle kaapt Red Hat Linux.

2 november 2006

De verwachting van vele commentatoren was dat Oracle zijn samenwerking met Red Hat zou uitbreiden daar waar het om Linux ging, Ubuntu zou overnemen of een eigen 'distribution' zou uitbrengen. Niemand verwachtte de stap die Larry Ellison uiteindelijk aankondigde: het 'kapen' van Red Hat Linux, het verwijderen van de Red Hat logo's en aanduidingen, het 'Unbreakable Linux' noemen en de ondersteuning ervoor aanbieden voor de helft van de prijs die Red Hat in rekening brengt. 'We believe that better support and lower support prices will speed the adoption of Linux, and we are working closely with our partners to make that happen', zo zei Ellison. 'Intel is a development partner. Dell and HP are resellers and support partners. Many others are signed up to help us move Linux up to mission critical status in the data centre'. Geen sprake van Red Hat als Oracle-partner, terwijl dat bedrijf dat toch al zeven jaar is. Het is niet voor niets dat Oracle door vele commentatoren van een verraderlijke overval wordt beticht. Gartner adviseert de beide versies goed te analyseren. Wanneer er geen compatibiliteitsproblemen zijn dan is 'Oracle's Linux support offering a more complete solution'.Red Hat komt door de 'move' van Oracle in zwaar weer: de aandelenkoersen zijn met een kwart gedaald en het grote gevaar dreigt dat de inkomsten uit de ondersteuning zullen dalen. Er bestaat ontevredenheid onder bepaalde Red Hat klanten over de prijs in relatie tot de 'unresponsiveness' van het bedrijf.

Share This:

E-mail met bewijskwacht: MailWitness van Europese notarissen.

28 oktober 2006

DigiNotar, een door de rijksoverheid gecertificeerde Trusted Third Party, gerechtigd tot het uitgeven van formele digitale handtekeningen, heeft in samenwerking met eWitness sarl, een in Luxemburg gevestigde notariële dienstverlener, en Euronot@ries, een Europees notarieel samenwerkingsverband, een unieke notariële dienst gelanceerd: MailWitness. Een notaris wordt over het algemeen beschouwd als een vertrouwenspersoon en als een onafhankelijke derde: een 'vertrouwde derde partij', een 'trusted third party'. In de terminologie van de Romeinen: het is een 'locus credibilis', een te vertrouwen of te geloven plek. De tussenkomst van de notaris realiseert speciale bewijskracht in onze burgerlijke rechtssystemen, in ieder geval in de 'papieren' wereld. In de digitale wereld was dit alles wat moeilijker te realiseren, want hoewel we digitale handtekeningen kunnen gebruiken, valt het gebruik daarvan nog zeer tegen.

Share This:

Moore’s Metasploit Hacking Tool te goed.

25 oktober 2006

Moore lijkt op de andere onderzoekers naar beveiliging die 'kicken' op de publiciteit die ze genereren als ze weer softwarefouten en -lekken ontdekken. Voor Moore geldt dat vooral voor zijn 'bug-a-day' stunt in juli, toen hij elke dag een bug publiceerde die de zwakheid van browsers blootlegde. Maar hij gaat nog veel verder: hij is een van de belangrijkste krachten achter het Metasploit Project, die een vrij te gebruiken open source platform heeft ontwikkeld dat het makkelijker maakt om programmacode te ontwikkelen en te testen die kwetsbaarheden in software kan uitbuiten. De gebruiker krijgt in ieder geval al 150 voorbeelden van dergelijke code aangeboden, klaar om te gebruiken. De volgende maand zal Moore (zoals hij zegt) 'raise the already-high stakes' als Metasploit een nieuw stuk code zal publiceren. Die code wordt eVade-o-Matic genoemd en maakt het voor anti-virus- en anti-malware-software moeilijker om exploit-code te ontdekken die op webbrowsers is gericht. Het is de vraag of dit niet te ver gaat: het is namelijk een kant van de medaille om mensen te laten zien hoe softwarekwetsbaarheden uit te buiten. Het is iets anders om aanvallers te helpen onontdekt te blijven.

Share This:

Microsoft en IBM samen verder met email-archivering

20 oktober 2006

Microsoft heeft voor de eerste keer zijn toevlucht genomen tot IBM om grote bedrijven te helpen met het oplossen van een groot probleem: het archiveren van e-mail voor e-discovery, compliance en audit. Vanaf 19 oktober bieden Microsoft en haar partners een nieuw IBM emailarchiveringsproduct aan, gebaseerd op hardware, software en dienstverlening. Als onderdeel van het pakket wordt MS Windows Server 2003 R2 software aangeboden, naast IBM server en storage hard- en software. Bij de levering van het pakket is de klant ervan gegarandeerd dat de software van beide partijen is getest. Naast het feit dat de email-archiveringsoplossing van IBM het mogelijk maakt email te archiveren voor governance en compliance, is het ook schaalbaar met de steeds groeiende hoeveelheid mail, verbetert het de 'return on investment' van investeringen in Storage en Retrieval, vermindert het backup- en restoretijd en maakt het snellere server-updates mogelijk. Het pakket maakt opslag mogelijk op tape en biedt diverse opties voor data-encryptie ter verhoging van de beveiliging. Volgens Gordon Arnold, technologiestrateeg van IBM, is het ' the first storage development partnership between Microsoft and IBM'.

Share This:

IBM lanceert de ‘Information Server’ als ‘way into the future’

18 oktober 2006

IBM zegt de eerste 'information server' te hebben ontwikkeld. Volgens het bedrijf zijn information servers ' the next big thing in infrastructure software'. In november zal het bedrijf de information server introduceren, een nieuw product dat volgens IBM door alle concurrenten zal worden nagebouwd. Het bericht van de release van de server werd gedaan op de IBM Information On Demand conferentie in Anaheim, Californië. De server gaat veel verder dan de gewone databases of file servers die traditioneel de informatie van specifieke applicaties opslaan. Volgens woordvoerders van IBM 'acts the information server more like a gateway to multiple information sources and can reformat data for specific purposes'. Zo kan via de information server een verkoopapplicatie worden doorzocht en kunnen de resultaten worden gecombineerd met data over voorraden uit verschillende andere bronnen. Tom Inman, vice president verantwoordelijk voor Information on Demand van IBM, stelt dat 'With the release of the IBM Information Server, the company is tying together several components into a single product'.

Share This:

Microsoft’s gebruik van XML doet het ergste vrezen….

17 oktober 2006

De eerste analyses van de voor standaardisate bij ECMA ingediende specificaties van Office Open XML (OOXML), het door Microsoft gecreëerde XML-bestandsformat, leiden tot reacties, die het ergste doen vrezen voor het moment dat het formaat in gebruik komt. De reacties richten zich op verschillende aspecten van de specificaties. In essentie komt alles echter neer op het feit dat het door Microsoft bedachte XML-formaat niet aansluit bij de bestaande XML-industriestandaard en evenmin bij de daaruit voortvloeiende conventies. Zo ontstaan problemen die beveiligingsrisico's veroorzaken, zoals Righard Zwienenberg van anti-virusspecialist Norman stelt. Rob Weir richt zich meer op opgenomen afwijkingen van XML zelf, die, in zijn optiek, te maken hebben met het feit dat Microsoft niet bereid was om inconsistenties in de eigen bestandsformaten op te lossen voordat het een XML-bestandsformaat schreef. In de reacties op de opmerkingen van Rob Weir blijkt wel dat de consistentie met XML in het ODF-bestandsormaat wel aanwezig is. Het niet aansluiten bij geaccepteerde internationale standaarden is Microsoft eigen: zo wordt ook RFC 1521 voor het verzenden van mail niet gevolgd om zoveel mogelijk mail te kunnen laten zien.

Share This:

MS Vista perikelen: door de knieen voor de EC en licentie-beperkingen

13 oktober 2006

Microsoft stelt nog steeds op koers te liggen voor de levering van het nieuwe Windows Vista-besturingssysteem in Europa en Korea, na (wat het noemt) 'constructive dialogue' met de Europese Commissie en de Koreaanse Fair Trade Commissie. Microsoft heeft er echter wel in toegestemd een aantal veranderingen aan te brengen in de software in reactie op een aantal aanbevelingen die het bedrijf ontving van de EC, zo stelt de belangrijkste advocaat van Microsoft, Brad Smith. Smith deelde een aantal journalisten mee dat 'it has boosted its own security and also provided choice on security provision to consumers'. Voor Microsoft, zo stelde hij, betekent het de opname van Dataguard Software. Maar hij blijft expliciet volhouden dat 'The kernel in the operating system remains secure'.

Share This:

Office OpenXML klaar voor ECMA-standaardisatie

11 oktober 2006

De International Technical Committee TC45 heeft een definitieve conceptversie gereed die voor standaardisatie door de ECMA in aanmerking komt. Het werk van de commissie begon in december 2005 en is uitgevoerd door 2 uur durende conference calls iedere week en regelmatig face-to-face overleg. Op de meest recente bijeenkomst in Trondheim in september zijn de laatste knopen doorgehakt en is Office OpenXML versie 1.0. vastgesteld. Alle in de commissie vertegenwoordigde bedrijven (Apple, Barclays, Capital, BP, The British Library, Essilor, Intel, Microsoft, NextPage, Novell, Statoil, Toshiba en de US Library of Congress) gingen akkoord met het concept. Alle partijen gingen ermee akkoord om de General Assembly van de ECMA voor te stellen het als een standaard te aanvaarden.

Share This:

Frankrijk en Denemarken rekenen zich rijk met ODF

7 oktober 2006

Een franse afgevaardigde, Bernard Carayon, heeft een rapport voor de Franse premier Dominique de Villepin voorbereid waarin hij aanbeveelt om in Frankrijk het gebruik van open standaarden, met name ODF, verplicht te stellen voor overheidsdocumenten. Hij wil 'd'introduire, par voie réglementaire, l'usage obligatoire de ce format par l'administration française pour la création et la diffusion de tout document administratif'. Tegelijkertijd dringt hij er op aan om 'proposer à nos partenaires européens de favoriser systématiquement les standards ouverts et, comme premier exemple, d'imposer le format international ISO 'ODF' pour la création et la diffusion de tout document officiel échangé dans le cadre européen'. In Denemarken heeft de Danish Open Source Business Association in augustus een rapport gepubliceerd waarin de relatieve kosten van een migratie naar OpenOffice afgezet worden tegen een upgrade naar nieuwe versies van Microsoft Office, in het kader van het gebruik van op XML gebaseerde bestandsformaten en het onderzoek door de Deense regering naar het gebruik van op ODF-gebaseerde software.

Share This:

Microsoft in beveiliging: nieuwe antitrust-zaak aan de horizon.

5 oktober 2006

Met de steeds krachtiger wordende nieuwe klachten van concurrenten over Microsoft's beveiligingstoepassingen binnen MS Vista ligt het volgens antitrust analisten voor de hand dat de softwareproducent spoedig opnieuw geconfronteerd zal worden met nieuwe rechtszaken om haar zakenpraktijken te verdedigen. In Europa is Microsoft al gewaarschuwd geen pogingen te ondernemen om de concurrentie in de beveiligingsmarkt uit te dunnen door allerlei veiligheidsmaatregelen aan Vista toe te voegen die niet specifiek noodzakelijk zijn voor een besturingssysteem. In de Verenigde Staten hebben verschillende rivalen in de markt van beveiligingsapplicaties, waaronder marktleiders en partners van Microsoft McAfee en Symantec, al publiekelijk hun zorgen geuit over de plannen van Microsoft met het voortdurend verder ontwikkelen van beveiligingsfunctionaliteiten in het besturingssysteem Vista. Recent zijn met name leidinggevenden van McAfee in de aanval gegaan, waarbij met name de implicaties van Microsoft's plannen ter sprake worden gebracht. McAfee beweert dat met name twee elementen van Vista, namelijk PatchGuard en Windows Security Center, de mogelijkheden van McAfee en andere leveranciers zal beperken om hun applicaties in het besturingssysteem te integreren. Het zal hun mogelijkheden beperken om technologie te ontwikkelen die voldoende bescherming kunnen bieden voor computers met de nieuwe software van Microsoft. En als dit waar is, is dat een grote zonde in het kader van antitrustzaken.

Share This:

Online gedrag is vaak de achterdeur voor cybercrime

4 oktober 2006

De op dit moment zeer populaire 'social networking'-websites, zoals bijvoorbeeld MySpace.com, kunnen hackers een achterdeur verschaffen in de IT platformen en on- of nearline databases van bedrijven en overheidsorganen. Hoe meer volwassenen vanaf bedrijfsnetwerken deze sites bezoeken, hoe groter de kans op kwaadaardige digitale aanvallen. Hackers zoeken immers dit soort sites ook op omdat de kans om gegevens te verwerven die het mogelijk maken om aanvallen uit te voeren heel groot is, gezien het vaak zeer onvoorzichtige gedrag van de bezoekers. Dit waren de conclusies in een onderzoek uitgevoerd door CA (voorheen Computer Associates) en de National Cyber Security Alliance (NCSA). 'We are already seeing hackers take advantage of community Web sites', zo verklaarde Ron Texeira, uitvoerend directeur van de NCSA.

Share This:

E-Discovery en tape: toegankelijkheid van digitale tape-archieven gewaarborgd.

30 september 2006

Vernietiging van documenten is een ververbreide (en veelal ook zeer legitieme) handeling. Voor overheden in Nederland vallend onder de Archiefwet is die vernietiging zelfs verplicht, indien de betreffende documenten vallen onder een handeling die in een toepasselijke selectielijst is opgenomen. In het bedrijfsleven is vernietiging niet verplicht; integendeel, allerlei reguleringen (met name in de Verenigde Staten, bv. SOX en HIPAA) lijken er toe te leiden dat vernietiging van documenten tot het minimum wordt beperkt, zeker als het om e-mail gaat. De druk op archivarissen en ICT'ers om specifieke documenten of content uit archieven naar boven te halen neemt steeds meer toe, nu steeds meer bedrijven zich gedwongen zien urgente e-discovery-verzoeken om digitale content uit te voeren in specifiek omschreven tijdsperioden. Als die content niet gevonden wordt dan wordt het een zeer kostbare aangelegenheid voor het bedrijf, de 'baas' zou in de cel terecht kunnen komen en (veel belangrijker), de archivaris of ICT'er verantwoordelijk voor de opslag verliest zijn of haar baan. Alle bedrijven onderhevig aan de Sarbanes-Oxley Act vallen hieronder, dus ook alle Nederlandse bedrijven die aan de Amerikaanse beurs staan genoteerd en (mogelijkerwijs) ook alle Nederlandse partijen waar deze bedrijven in investeren c.q. financiële relaties mee onderhouden. Een product dat derhalve opslagkwaliteiten combineert met zoektechnologie kan een belangrijke oplossing zijn voor de e-discovery-problematiek.

Share This:

Hewlett-Packard in de storm: commissie van Amerikaans Congres haalt bedrijf door de mangel

29 september 2006

Om een lek naar de media op te sporen huurde ex-topvrouw Patricia Dunn een bedrijf in dat illegaal 'pretexting' toepaste in haar onderzoek en zich voordeed als een specifieke klant om inzage te krijgen in de archiefbestanden van de telefooncommunicatie en -rekeningen van een aantal leden van de Raad van Bestuur van HP, negen journalisten en twee werknemers. Het lek kwam boven tafel, maar de gevolgen zijn groot: Dunn verloor haar positie, de positie van haar opvolger en tevens Chief Execurive Officer Mark Hurd is niet sterk, de top-juriste van het bedrijf Ann Baskins nam ontslag, juristen komen van alle kanten in het geweer en het Congres stelt een onderzoek in. Als er de laatste tijd een zaak gedraaid heeft om archivering, onrechtmatig handelen en misbruik van technische middelen dan is het deze.

Share This:

HD-DVD-BluRay-oorlog afgeschoten ?

27 september 2006

Het lijkt erop dat de media-oorlog tussen de DVD-formaten van de nieuwe generatie (HD-DVD en BluRay) over is voordat hij in ernst begonnen is. Dit dankzij een een technische doorbraak van een Brits technologiebedrijf, New Medium Enterprises. Het bedrijf verklaarde gisteren dat het een technisch productieprobleem opgelost had en dat het nu mogelijk was om goedkope meerlagige DVD's te maken, die een film in meerdere (concurrerende) formaten kan bevatten. 'Current technologies to create multiple-layer discs mostly don't work. We've created a technology for mass production of multiple layers that does not suffer from the well known problem of low yields', zo stelde de technisch directeur van het bedrijf, Eugene Levich. 'Low yield' betekent dat vele DVD's die van de productielijn afkomen ondeugdelijk zijn en vernietigd dienen te worden.

Share This:

Het flexibele beelscherm komt steeds dichterbij….

25 september 2006

De Japanse krant Nihon Keizai Shimbun meldt dat Seiko Epson een nieuw record heeft gevestigd: het bedrijf heeft het dunste e-paper ter wereld ontwikkeld. Het superdunne schermpje heeft een resolutie van 192dpi, schrijft de krant, maar een velletje is desondanks slechts 0,096mm dik, wat vrijwel even dik is als een normaal 80grams A4'tje. Verder heeft een onderzoeksteam van de Universiteit van Cambridge een metalen structuur ontwikkeld die in allerlei vormen rolbaar en plooibaar is, maar tegelijkertijd gebruikt kan worden voor flatscreens, oprolbaar e-paper, herbruikbaar verpakkingsmateriaal, oprolbare keyboards e.d. Het materiaal is gebaseerd op koper en kan van de ene vorm in de andere vorm overgaan, zonder dat de gebruiker extra handelingen hoeft te verrichten.

Share This:

Revolutie in informatieverwerking verwacht: silicium laser chip van Intel.

25 september 2006

Intel laat weten dat uit onderzoek dat het bedrijf in samenwerking met de Universiteit van Californië, Santa Barbara, een chip heeft ontwikkeld die het mogelijk maakt om snelheden van 1 terabit per seconde te realiseren, ongeveer 1000 keer sneller dan nu via de Ethernet-verbindingen in rekencentra mogelijk is. De technologie is nog niet daar waar het zijn moet, maar Intel voorspelt nu al wel een revolutie in informatieverwerking en in de wijze waarop netwerken worden gebouwd en beheerd. Intel heeft de nieuwe techniek gedemonstreerd. In deze techniek wordt indiumfosfide, een materiaal dat in conventionele lasers wordt gebruikt, gecombineerd met standaard, goedkoop silicium. Conventionele silicium chips verzorgen de interconnectie binnen de meeste computersystemen, maar zijn beperkt in reikwijdte door de electrische eigenschappen van het metaal zoals dat in chips gebruikt wordt. De signalen die dit metaal veroorzaakt veroorzaken 'ruis' die de afstanden beperkt tussen systeemcomponenten en computerplatforms.

Share This:

OpenOffice gaat Firefox achterna: extensies voor extra functionaliteiten

23 september 2006

OpenOffice volgt in de voetstappen van Firefox. De nieuwe versie van het programma (2.0.4.) zal plug-in extensies op een veel betere wijze ondersteunen dan de huidige versie doet. Op die manier hoopt OpenOffice.org ontwikkelaars naar de open source office suite te trekken. Firefox-gebruikers kunnen extensies downloaden en installeren die nieuwe functionaliteiten binnen en er is een kleine 'industrie' gegroeid rondom de Web-browser. OpenOffice.org hoopt op een zelfde effect: het tot stand komen van een soort ontwikkelaars ecosysteem, wat mensen zal stimuleren om de applicatie te gebruiken. 'OpenOffice.org is a huge amount of code. It'll be much easier now for somebody who wants to do core development to get working on it', zegt Louis Suarez-Potts, een van de leiders van het open source project. 'All they have to do is create the script that hooks it into OpenOffice.org'.

Share This:

Gasturbines op chips in de plaats van batterijen: langere werkingsduur

20 september 2006

Onderzoekers van het Massachusett's Institute of Technology (MIT), een van de meest vooraanstaande technische onderzoeksinstellingen ter wereld, werken aan het vervangen van de batterij op een chip door middel van een gasturbine van een cent groot. De siliconen chip inclusief de turbine werkt tien keer langer dan een batterij van de zelfde grootte en gewicht, en kan effectief worden toegepast in laptops, mobiele telefoons, radio's en andere electrische apparaten. De ontdekking betekent ook heel wat voor mensen die niet in staat zijn snel op het electriciteitsnetwerk aan te sluiten, zoals soldaten die voor een driedaagse missie vaak al kilo's aan accu's meezeulen. En dat tegen een op zich redelijke prijs. De onderzoekers stellen dat op lange termijn massaproductie de prijs van deze microturbines economisch acceptabel zal maken en vergelijkbaar met de huidige energiekosten. Bedragen worden echter niet genoemd. Het klein maken van apparatuur is de hype op dit moment. MEMS (microelectromechanical systems) kwam voort uit het succes van de computer industrie om microtechnologie te ontwikkelen en gebruiken. 'Forty years ago, a computer filled up a whole building', zo zegt professor Alan Epstein van het Department of Aeronautics and Astronautics van het MIT. 'Now we all have microcomputers on our desks and inside our thermostats and our watches'.

Share This: