Category Archives: Internet

Een nieuw Privacy Directive ?

Aan het eind van januari moeten de nieuwe voorstellen voor een nieuwe Europese gegevensbeschermingsregeling worden ingediend. Wat zijn de implicaties van deze voorstellen ?

De voorstellen hebben een revolutionaire potentie in het vergroten van de beveiligingsniveaus en kunnen op een permanente wijze de manier veranderen waarop gebruikers het WWW ervaren. Dat gaat niet zonder nadeel, want een hoge bescherming van persoonlijke gegevens gaat meestal niet samen met grote gebruiksvriendelijkheid. Een nieuwe regeling is echter wel noodzakelijk; de bescherming van persoonsgegevens heeft de gehele revolutie van het internet en van sociale media niet meegemaakt. Het dateert uit 1995. Ondanks de noodzaak om oude regels aan te passen aan een nieuwe wereld, hebben de discussies over de vervanging van het Data Protection Directive jaren gevergd, zonder in realiteit ook maar iets op te leveren.

Maar nu lijkt het moment van de waarheid toch aangebroken te zijn. De voorstellen moeten tegen het eind van januari worden gepubliceerd. Een concept circuleert al onder EU functionarissen. Uiteraard is dit voorstel gelekt, waardoor er een idee bestaat wat de ideeën zijn van Viviane Reding, de eurocommissaris die eigenaar is van het dossier.

Continue reading

Share This:

Amerikaanse cloud niet gewenst

Het Britse defensiebedrijf BAE ziet af van een contract met Microsoft voor clouddienst Office 365. Gevoelige gegevens kunnen in handen komen van de Amerikaanse overheid. De Britten wilden een contract afsluiten met Microsoft voor breed gebruik van de Office-applicaties in de cloud. Daar is op de valreep van afgezien nadat de bedrijfsjuristen geen garantie kregen van Microsoft dat de data nooit Europa zou verlaten. De data zou worden opgeslagen in een datacenter in Dublin, maar Microsoft wildegeen garantie geven dat de informatie daar ook echt zou blijven.

Immers, het is Microsoft zelf geweest die eerder dit jaar openbaarde dat het zich heeft te houden aan de Amerikaanse wet, waaronder de Patriot Act. Die wet schrijft voor dat Amerikaanse bedrijven data moeten overdragen aan de Amerikaanse regering als die daar om vraagt. Ongeacht waar die data opgeslagen is. Een Microsoft-datacenter in het Ierse Dublin is dus niet veilig voor de graaigrage Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Continue reading

Share This:

Google in video: evolutie in zoeken en een engine

Vandaag een aantal (recente) filmpjes van en over Google. Ze gaan alle over Search en Google’s search engine. Het zijn (korte) films die een blik bieden op het denken binnen Google over hun kernactivteit: zoeken, de activiteit waarmee het bedrijf groot geworden is. Voor een blik op de geschiedenis van Google klik hier.

How to use Google search as a professional

Continue reading

Share This:

Zonder Internet valt niet meer te leven….

Internet is, net als brood, water en huisvesting een eerste levensbehoefte geworden. Niet als informatiemedium, maar als middel om te communiceren, te ontspannen en te winkelen Dat blijkt uit het jaarlijkse Trendrapport computer- en internetgebruik dat Universiteit Twente in opdracht van Digivaardig & Digibewust, een verbond van overheden en bedrijven, heeft opgesteld.

Internet is volgens het onderzoek steeds bepalender in de belangrijke zaken van het leven. Het aantal webgebruikers dat met succes een afspraakje heeft gemaakt via een datingssite, is in een jaar met ruim een kwart gegroeid. Eén op de vijf internetters heeft zijn baan te danken aan een vacature of sollicitatie via het web. En één op de drie internetters heeft via het web langdurige vriendschappen opgebouwd.

Ruim negen op de tien Nederlanders heeft dagelijks toegang tot internet. We zijn gemiddeld drie uur en zes minuten per dag online, 24 minuten meer dan in 2010. Online gamen is doorgebroken; de helft van de internetters speelt met regelmaat een online spel.

Continue reading

Share This:

Een link is geen laster

Het Canadese Hooggerechtshof heeft unaniem geoordeeld dat het plaatsen van een hyperlink naar een lasterlijk artikel zelf geen laster is. ‘I would conclude that a hyperlink, by itself, should never be seen as ‘publication’ of the content to which it refers’, zo stelde de rechter van het Hooggerechtshof Rosalie Silberman Abella, namens het gerechtshof dat een hoger beroep behandelde in de zaak Crookes vs Newton. Het oordeel van het hof voegt er aan toe dat ‘only when a hyperlinker presents content from the hyperlinked material in a way that actually repeats the defamatory content, should that content be considered to be ‘published’ by the hyperlinker’.

De zaak betreft Jon Newton, die de site p2pnet redigeert. Deze site richt zich op file-sharing. Vijf jaar geleden schreef hij een post over een zaak die de Vancouver zakenman Wayne Crookes betro. Deze had een voormalige partner aangeklaagd voor het publiceren van online artikelen die Crookes als lasterlijk beschouwde. Newton’s online verslag van die zaak bevatte hyperlinks naar de betreffende content. Crookes eiste dat Newton de links verwijderde, wat deze weigerde te doen. Crookes spande daarop ook een zaak tegen Newton aan. Voor elk lager hof (en ook nu voor het Hooggerechtshof) stelden Crookes’ advocaten ter discussie de ‘commonly held notion that hyperlinks can be understood as footnotes—pointing to but not publishing the material in question’.

Continue reading

Share This:

‘t is tijd om opnieuw te beginnen….

Dat bij een aantal gemeenten de website op zwart moest omdat de beveiligings-updates van de software niet waren geïnstalleerd, is een ernstige blamage. Het is een basale IT-fout, die op het beheerniveau dat vandaag de dag gehaald kan worden niet meer acceptabel is. Desalniettemin: het is een vreemde zaak dat gebruikers zich zo verschikkelijk moeten inspannen om hun omgevingen te beveiligen. Het zou onacceptabel moeten zijn als bij het afnemen van een product (en Internet kan als een gebruiksproduct worden gezien), dergelijke voorzieningen getroffen behoren te worden. Het product is dus niet veilig. Dat is het intrappen van een open deur, maar basaal betekent dat dus dat in het Internet fundamentele fouten zijn ingebakken.

De problemen bij de gemeenten staan niet op zichzelf. DigiD blijkt eenvoudig te misbruiken omdat niemand controleert of de ingevoerde gegevens wel echt zijn van de persoon die ze invoert. Advertenties op krantensites blijken een virus te verspreiden. Nepmailtjes roepen je op bankgegevens online te vernieuwen, waarbij je ongemerkt op een valse site uitkomt. Het lijkt wel of het internet domweg niet langer te beveiligen is.

Dat is ook zo, zegt Vint Cerf, één van de ‘aartsvaders’ van het Internet in The Financial Times. Cerf ontwikkelde indertijd samen met Bob Kahn de techniek die de basis vormt voor het web. Veiligheid speelde daarbij een ondergeschikte rol. ‘I would have put a much stronger focus on authenticity or authentication – where did this email come from, what device I am talking to . . . those things are elements that would make a big difference’, aldus Cerf in het zakenblad.

Hij pleit voor een hele nieuwe versie van het wereldwijde web. Een internet 2.0 als het ware. Volgens hem is het huidige internet domweg niet te beveiligen tegen scams, e-mail phishing en virussen.

Continue reading

Share This:

ACTA en mensenrechten: ‘t gaat niet samen

ACTA gaat in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat is de conclusie van een wetenschappelijke studie, uitgevoerd in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement.

In het  rapport is te lezen dat de uitvoering van ACTA het  EVRM op verschillende manieren schendt. Zo zou vrijheid van meningsuiting in het geding komen, omdat ACTA intellectueel eigendom zoals auteursrecht en patenten wil beschermen door strenge controles uit te voeren. Deze strenge controles houden in dat mensen strikt in hun surfgedrag gevolgd zullen worden zonder verdacht te zijn.

Dat is volgens de auteurs in strijd met het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces. Dit laatste wordt in het rapport aangezet met het argument dat ACTA de regulatie van mensenrechten in handen zou leggen bij private partijen, in plaats van een formeel en rechterlijk kader dat het EVRM naleeft.

Continue reading

Share This:

A history of internet search AND Google

De documentaire ‘The History of Internet Search and Google’ is gemaakt door de technologiejournalist John Heilemann. Hij bespreekt de geschiedenis en de evolutie van het zoeken op internet en (vooral) Google. De documentaire bestaat uit drie delen, die allemaal hieronder te bekijken zijn.Het gaat zeer diep in op het ontstaan van Google, de manier waarop ze in hun begindagen werden gefinancierd, de oprichters van het bedrijf en het economische model, die het het bedrijf mogelijk maakt geld te verdienen. Een zeer interessante documentaire, die van belang is voor een goed begrip van de enorme ontplooiing die het Internet heeft kunnen maken. De drie delen duren ieder ongeveer 15 minuten, maar ze zijn het kijken meer dan waard.

Part 1

 

Part 2


 

Part 3

Share This:

EInde van het wachtwoord ?

Mozilla experimenteert met een nieuwe inlog-methode, die het gebruik van wachtwoorden overbodig maakt: BrowserID. Een bezoeker van een website kan zich ‘met een druk op de knop’ legitimeren.’You can sign into any web site that supports BrowserID with just two clicks’.

Vertrekpunt van de techniek is het e-mailadres, ‘[a] system [that] is effectively a universal login system for most of the web; websites that have stronger login requirements are free to use them, and have a more secure way to federate their logins to other sites. It provides more control over the duration and scope of a user login than is currently available in browser-based systems’, zoals de MozillaWiki het stelt. Veel sites gebruiken dat e-mailadres ook al voor identificatiedoeleinden: als een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan hij het veelal resetten via een per e-mail toegestuurde link.

Dat kan slimmer, dacht Mozilla. Als websites er op vertrouwen dat een bezoeker via e-mail identificeerbaar is, kan die ook inloggen met een e-mailadres. Dat scheelt een gebruiker een hoop gedoe met de wachtwoorden-administratie. Voor de bouwers van sites is het ook simpeler.

Continue reading

Share This:

Een koekje van eigen deeg…

De heisa tussen Google en enkele Waalse en Duitstalige kranten verenigd in Copiepresse gaat maar door. Omdat Google het hoger beroep verloor, heeft het alle verwijzingen naar de sites van de kranten verwijderd. Maar niet alleen uit Google News, maar uit de hele Google zoekindex.

Dat was niet de bedoeling: het ging alleen om Google News. Google neemt wraak met deze boycot, zo schreeuwt Copiepresse.

In mei verloor Google het hoger beroep in een rechtszaak aangespannen door een aantal Waalse en Duitstalige kranten verenigd in Copiepresse. Die eisten in 2006 dat Google alle verwijzingen, koppen, intro’s en foto’s verwijderde uit Google News en de cache-functie van de zoekmachine. Google maakte hiermee inbreuk op het auteursrecht van de kranten, die ook nog eens advertentie-inkomsten misliepen.

Google stelt dat het uitgevers een dienst bewijst. De zoekgigant plaatst alleen een kop, korte inleiding en soms een thumbnail om dan te verwijzen naar de krantensites. Daarmee zou de zoekgigant de auteursrechten van kranten niet schenden maar internetters zelfs aanmoedigen om naar de krantenwebsite te gaan.

Continue reading

Share This:

Heeft Nicholas Carr dan toch gelijk ?

‘Over the last few years, I’ve had an uncomfortable sense that someone, or something, has been tinkering with my brain, remapping the neural circuitry, reprogramming the memory’, zo schrijft Nicholas Carr op blz. 5 van The Shallows. Carr’s stelling is dat wij onszelf saboteren, door onze mogelijkheden voor langdurige aandacht in te wisselen voor de dynamische oppervlakkigheid van het Internet. Zoals Carr voor het eerst waarnam in zijn zeer bediscussieerd artikel in The Atlantic, ‘Is Google Making Us Stupid ?‘, het participeren in de online wereld heeft het moeilijker gemaakt om zich bezig te houden met moeilijke teksten en complexe ideeën. ‘Once I was a scuba diver in a sea of words’, zo schrijft hij. ‘Now I zip along the surface like a guy on a Jet Ski’ (blz. 7). Carr beklaagt zich over zijn afnemende concentratievermogen, maar is eerlijk genoeg om het nut van het Internet te erkennen. Immers, het Internet voorziet ons van toegang tot een bijna oneindige hoeveelheid data. Ik schreef al eerder over dit boek.

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat Carr in ieder geval gelijk heeft met zijn bewering dat zoekmachines als Google de wijze veranderen waarop het menselijk geheugen werkt. Details die we makkelijk kunnen opzoeken op het internet, onthouden we niet meer. Of we ook ‘dommer’ worden is echter nog maar de vraag.

De digitale revolutie van de laatste twee decennia zorgt voor een evolutie van de menselijke hersenen. Een onderzoek van de universiteiten van Columbia, Harvard en Wisconsin naar de manier waarop de menselijke hersenen omgaan met feitenkennis en informatieopslag, heeft aangetoond dat alle informatie waarvan we denken dat we het makkelijk kunnen vinden, niet meer wordt opgeslagen in het geheugen.

Continue reading

Share This:

Google +: Google’s nieuwe poging sociaal te worden

Google+, het sociale netwerk van Google, is een hype. Het is alleen op uitnodiging toegankelijk, dus alleen een groepje uitverkorenen kan het nog proberen. Google+ is in twee weken tijd een buzzend sociaal netwerk in de dop geworden. Het lijkt of Google eindelijk succes gaat krijgen in de lucratieve sociale netwerken.

Het uitgangspunt van Google+ is een nieuwe manier om informatie te delen met de mensen om je heen. Volgens Google deelt Facebook de wereld te eenvoudig in: iemand is je ‘vriend’ of niet. Bij Google+ worden de mensen die je kent ingedeeld in verschillende kringen (‘circles’). Dit kunnen groepen van vrienden, familie, kennissen of collega’s zijn, of mensen die je niet persoonlijk kent maar waar je wel de berichten van wilt lezen. Goed nageaapt van Twitter followers. Zo heeft Mark Zuckerberg op Google+ al 45.000 volgers.
Continue reading

Share This:

Wikipedia onderdeel van concurrentiestrijd

Een Frans servicebedrijf in microbetalingen dacht zijn concurrent te slim af te zijn: het bedrijf verwijderde de naam van zijn grootste concurrent op een lemma van Wikipedia over microbetalingen. De rechter oordeelde dat het bedrijf een schadevergoeding van 25.000 euro moet betalen.

Het Franse bedrijf Rentabiliweb zag dat de naam van het bedrijf was verwijderd uit een lemma over microbetalingen. De wijziging was door een anoniem persoon aangebracht. Daarop besloot het bedrijf naar de rechter te stappen.

Onderzoek naar de persoon die de wijziging had aangebracht leverde een IP-adres op. Dit IP-adres behoorde toe aan Hi-Media, een concurrent van Rentabiliweb die al jaren met elkaar in de clinch liggen.
Continue reading

Share This:

Bewaartermijn internetgegevens terug naar zes maanden

Dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een reparatiewet, waarin de bewaarplicht van internetgegevens wordt teruggeschroefd van 12 naar 6 maanden. Dat heeft twee jaar moeten duren. Twee jaar geleden bedong de Eerste Kamer deze tegemoetkoming aan de Internet Service Providers (ISP’s). De Tweede Kamer had 12 maanden bewaarplicht vastgesteld in de eerste versie van de nieuwe Telecomwet, en daar dreigde de hele wet in de Senaat over te struikelen.

Om de wet door de Eerste Kamer te loodsen zegde toenmalig minister Hirsch Ballin toe dat de bewaarplicht voor interntproviders werd beperkt. Die reparatiewet is nu goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar dat betekent niet dat providers hun verplichte opslag van 12 maanden meteen kunnen terugbrengen naar 6 maanden. Een oppositievoorstel om de bewaarplicht af te schaffen haalde het niet.

Share This:

De bitcoin-revolutie ?

Met Bitcoin kan online betaald worden voor goederen en diensten zonder dat banken de betalingen kunnen blokkeren, zonder dat overheden belasting kunnen heffen, en zonder dat politiediensten de gebruikers kunnen opsporen.

Alle huidige geldsystemen (die op en via Internet worden gebruikt) hebben een ‘probleem’: ze zijn in handen van één partij, met alle gevolgen van dien. PayPal bevroor eind vorig jaar bijvoorbeeld de rekening van Wikileaks. De aanval op PayPal door Anonymous legde het geldverkeer via PayPal nog niet plat, maar aangezien de servers van het bedrijf een ‘single point of failure’ zijn voor de PayPal-dienst, bestaat de mogelijkheid dat het ooit lukt om de dienst lam te leggen.

Bovendien kunnen rechtbanken altijd bij PayPal aankloppen om een transactiegeschiedenis op te vragen als er vermoedens zijn van een misdrijf. Dit alles is nog los van de macht van centrale banken, die op eigen houtje geld bij kunnen drukken om inflatie te creëren. De Amerikaanse centrale bank grijpt graag naar deze mogelijkheid.

Om die redenen heeft Satoshi Nakamoto (over wie niets bekend is Bitcoin ontwikkeld. Een bitcoin is digitaal geld dat niet door een centrale bank uitgegeven wordt en niet door een centrale betaaldienst uitgebaat wordt. Het werkt op een peer-to-peer manier, en de echtheid van bitcoins wordt gegarandeerd door cryptografie. Wie Bitcoin wil gebruiken, draait een programma dat laat zien hoeveel bitcoins er op de ‘rekening’ staan en welke transacties zijn uitgevoerd.

Continue reading

Share This:

Netneutraliteit dichtbij in Nederland

In een ‘historisch’ debat heeft minister Verhagen het voorstel van de oppositie omarmd om netneutraliteit in de wet te verankeren. Als een van de eerste landen ter wereld wil het parlement een aantal cruciale wijzigingen in de telecomwet aanbrengen die deze neutraliteit garanderen. Netneutraliteit houdt in dat internetproviders geen websites, diensten of applicaties mogen blokkeren, afknijpen of belasten. Alhoewel de VVD een eigen wetswijziging had ingediend waar de providers nog wel die ruimte kregen, bleek dat hiervoor weinig steun was.

Het voorstel van D66, PvdA, GroenLinks en SP, kon op sympathie rekenen van minister Verhagen. ‘Ik omarm het amendement’, aldus Verhagen. Eerder beloofde de bewindsman al de motie Braakhuis uit te voeren. Volgens Verhagen hebben de operators het er naar gemaakt met hun dubieuze plannen om VoIP, chat of tethering te blokkeren of te tariferen. ‘Absoluut ongewenst en slecht voor de innovatie’, vond de minister.

Share This:

GPL-schending Google is niet aan de orde

25 maart 2011

Volgens open source-prominenten is het onzin dat Android de GPL schendt. Zowel Linux-schepper Linus Torvalds als open source activist Bradley Kuhn zijn zeer kritisch over de aantijgingen. De bewering dat Google in zijn smartphonebesturingssysteem Android de open source-licentie GPL schendt, is afkomstig van advocaat Edward Naughton. Die stelde op het blog The Huffington Post dat Google de GPLv2 zou schenden door code uit de kernel headers van open source-besturingssysteem Linux te kopiëren naar Android. Aan dat mobiele besturingssysteem is vervolgens de open source-licentie Apache gekoppeld. Door deze constructie zou Android in principe de oorspronkelijk geldende licentie GPL schenden. Die vereist namelijk dat ‘afgeleide werken’ zelf ook onder die open source-licentie vallen. Als de lezing van Naughton wordt gesteund door de Amerikaanse rechter, heeft dat gevolgen voor Android. Ontwikkelaars van Android-apps zouden bijvoorbeeld al hun code onder GPLv2 vrij moeten geven. Maar ook als Google in deze discussie gelijk zou krijgen, is er een probleem. Die uitkomst zou namelijk betekenen dat commerciële ontwikkelaars alle code die onder GPLv2 verspreid is, kunnen kopiëren en gesloten maken.

Continue reading

Share This:

VS hypocriet over vrijheid op Internet

25 februari 2011

Een groots gebaar van de Verenigde Staten: de VS staan pal voor communicatievrijheid in het Midden-Oosten. Boter op het hoofd, mag je wel zeggen. Immers, ondertussen faciliteert het Amerikaanse bedrijfsleven censuur, is Wikileaks ontoegankelijk bij overheden en krijgt klokkenluider voor Wiklleaks Bradley Maning volgens Amnesty een mensonterende behandeling. Afgelopen week zei Hillary Clinton dat er een vrijheidsbeleid is geformuleerd om volken onder repressieve regimes te ondersteunen bij veilige communicatie. Er is samenwerking met technologiebedrijven om die vrijheid te bewerkstelligen en ondersteunen. Er is al vijf jaar een Internet Freedom Consortium van een aantal kleine bedrijven die technologie bieden om aan online speurders te ontsnappen, vooral gericht op China. Dit consortium klaagde al een aantal malen dat Buitenlandse Zaken in Washington hen slecht ondersteunt. Maar, vond Clinton met haar staf, er moest eerst beleid komen. Tot de maatregelen behoren de financiering van programma’s om staatsdiensten te ontwijken met communicatie, zoals om firewalls te omzeilen. Een tweede loot is voorlichting aan medewerkers van mensenrechtenclubs over e-mail codering en het wegmaken van data op schijven en telefoons als zij worden aangehouden door de politie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken begon ook Twitter-feeds in het Arabisch en Perzisch, en binnenkort worden het Chinees, Russisch en Hindi daaraan toegevoegd.

Continue reading

Share This:

Brein over scheef ?

22 februari 2011

Volgens stichting Brein zijn de in beslag genomen servers van AlTransa ‘verzegeld’ en niet onderzocht. Maar uit documenten blijkt dat Brein wel heeft gespit en mogelijk zelfs accounts gekaapt. Brein stelt het volste recht te hebben servers met illegale content te vorderen en bezweert niet in de data van de meegenomen servers van Alejandra Transporte SA (AlTransa) te hebben gespit. Al het bewijs zou eerder zijn vergaard en de machines zijn verzegeld opgeslagen, meldt Tim Kuik, directeur van Brein desgevraagd. ‘Ze stonden wel bij ons, maar we hebben er verder niet aangezeten’. Dat wordt een belangrijke vraag, nu door de deurwaarder de servers bij Brein zijn weggehaald met toestemming van de rechter. Uit correspondentie blijkt dat de stichting wel degelijk kennis heeft van data die wel en niet op de servers staat. ‘Brein heeft zich toegang verschaft tot de servers’, schrijft de stichting zelf. Dit valt nog uit leggen als toegang tot het datacenter om ze mee te nemen. Maar Brein schrijft ook: ‘Van het Gmail-adres dat uw klant gebruikt werden geen bestanden teruggevonden op de in beslag genomen servers’. Dit impliceert dat Brein de inhoud van de servers heeft onderzocht. Bovendien klaagt de eigenaar dat er wachtwoorden van verschillende accounts zijn veranderd. ‘Het vermoeden is dat Brein ook daar achter zit’, stelt advocaat Milica Antic die de zaak van Alejandra Transporte verdedigt. Ze bedoelt daarmee dat Brein deze accounts heeft gekaapt. Daarmee zijn volgens haar de rechten en de privacy van de eigenaar op grove wijze geschonden. Brein heeft immers geen bijzondere opsporingsbevoegdheid en maakt zich schuldig aan eigenrichting als ze kostbare eigendommen zonder toestemming van de rechter weghaalt.

Continue reading

Share This:

IP-adressen niet zomaar opvraagbaar

21 februari 2011

Politie en justitie mogen niet zomaar de IP-adressen van bezoekers van journalistieke websites opvragen. Dat heeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) geantwoord op vragen van de VVD in de Tweede Kamer. Opsporingsdiensten moeten alle belangen, ook de journalistieke, afwegen voor zij gegevens opeisen. ‘Een verzoek tot vrijwillige verstrekking behoort niet tot de mogelijkheden’, aldus de bewindsman. Aanleiding voor de vragen van de twee VVD-Kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Ard van der Steur was een artikel in Webwereld van 7 januari, onder de kop Politie bluft om IP-adressen bezoekers te krijgen, over druk die de politie uitoefent op journalistieke websites, waaronder Crimesite.nl en webpagina’s van regionale omroepen. Onder meer Crimesite weigerde dergelijke gegevens te verstrekken. Justitie mag gegevens als IP-adressen pas vorderen als de belangen van de bezoeker van de site, van de site zelf en het opsporingsbelang tegen elkaar zijn afgewogen. Alleen wanneer het belang van de opsporing zwaarder weegt, mogen IP-adressen worden opgeëist. In het geval van Crimesite had justitie ten onrechte niet stilgestaan bij de vraag of de website een journalistieke was, of er sprake was van bronbescherming en of het vorderen van deze gegevens het publieke debat of de vrije nieuwsgaring zou belemmeren. De eis van justitie is later dan ook ingetrokken.

Continue reading

Share This: