Category Archives: Internet

The virtual revolution. The great levelling

Een BBC documentaire over de voor- en nadelen van het ontspruitende World Wide Web. Meer dan vier uur ‘must see’.

‘The Virtual Revolution is a British television documentary series presented by Aleks Krotoski, which began airing on BBC Two on 30 January 2010. A co-production between the BBC and the Open University, the series looks at the impact the World Wide Web has had since its inception 20 years ago. The series took on a different approach to BBC documentary making by encouraging an open and collaborative production’.

We laten de komende weken alle delen volgen: meer dan vier uur aan video. Het zijn 25 fragmenten, aangezien de volledige delen niet gepubliceerd zijn. Goed om een tijdlang bezig te zijn.

Continue reading

Share This:

Download

‘Download: The True Story of the Internet’ gaat over een revolutie: te technologische, culturele, commerciele en sociale revolutie die ons leven veranderde. ‘From the founders of eBay, Yahoo, Amazon, Netscape, Google and many others, we hear amazing stories of how, in ten short years, the Internet took over our lives. These extraordinary men and women tell us how they went from being geeky, computer obsessed nerds to being 21st-century visionaries in the time it takes most people to get their first promotion. And, how they made untold billions along the way’.

John Heileman, een New Yorkse technologie journalist, is een persoonlijke vriend van vele topmannen in Silicon Valley. En zoals hij zelf beeldend schetst: ‘After all, this is a story in which 20-year-olds become overnight billionaires, create, destroy and re-create more wealth in ten years then human race has ever seen, and still struggle to get a date’.

De documentaire draaide op Discovery Channel vanaf 2008.

Zeer de moeite waard !!!

 

Share This:

Zowel downloadverbod als thuiskopieheffing onvermijdelijk

Het downloaden uit illegale bron staat op de helling. Het hoogste rechtscollege in ons land vraagt zich af of het parlement en de regering destijds niet de mist in zijn gegaan met deze constructie, die mogelijk in strijd is met het Europees recht.

Juist omdat het om een EU-richtlijn gaat, is het niet aan de Hoge Raad om te concluderen of downloaden inderdaad verboden moet worden. Het college vermoedt dat Nederland fout zit en downloaden uit illegale bron moet worden verboden. ‘Het is zeer wel denkbaar dat het antwoord op die vraag bevestigend luidt’, stelt de Hoge Raad.

Het Europees Hof moet uitsluitsel geven. En, cruciaal in het huidige debat, of de thuiskopieheffing nog steeds geldt als downloaden verboden wordt. Dat lijkt er wel op, omdat de thuiskopievergoeding juist bedoeld is ter compensatie voor de geleden schade door kopiëren.

Continue reading

Share This:

Open Data, maar vraag niet hoe…

De Britse regering in zwaar onder vuur komen te liggen door ‘dumping large amounts of data into the public domain that is poorly presented and difficult to interpret’. Dat was de stevige conclusie van een rapport van de Commons Public Accounts Committee, (getiteld Implementing the Transparency Agenda), die stelde dat het doel om meer data publiek te maken zeer te waarderen zijn, maar dat de regering er wel voor moest zorgen dat het ook een nuttige operatie is. 

‘This committee fully supports the principle of greater openness and its potential to strengthen accountability and drive improvements in public services. But government has a lot more work to do before that potential is realised’,stelde de voorzitster van de Commissie Margaret Hodge. ‘It is simply not good enough to dump large quantities of raw data into the public domain. It must be accessible, relevant and easy for us all to understand. Otherwise the public cannot use it to make comparisons and exercise choice, which is the key objective of the transparency agenda’.

Continue reading

Share This:

Het Semantisch Web

Dit concept is ontwikkeld door het W3 consortium. Dit consortium gaat er van uit dat het in een optimale situatie mogelijk zijn betekenisvolle informatie tussen machines uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. Bij het semantische web wordt uitgegaan van een hiërarchische verhouding waarbij de bovenste laag de informatieverzameling op hoog abstract niveau beschrijft en met behulp van de onderste laag de feitelijke gegevensuitwissseling kan plaatsvinden. De lagen zijn onderling van elkaar afhankelijk.

Hieronder een filmpje over het semantische web, waar in kort bestek uitgelegd wordt wat er allemaal bij komt klijken.

Share This:

Is it a hype ?

Is informatiemanagement een hype ? Of een noodzakelijkheid ? Ook wel eens iets gezegd dat je daarna blijft achtervolgen ?

Het kan altijd erger.

Dat blijkt maar weer eens in deze korte video.

Share This:

Status Social Media 2011-2012

Newcom Research en Consultancy heeft in 2011 de status van de social media in Nederland onderzocht en ook een onderzoek uitgevoerd om de status in 2012 te bepalen. Voor het recente onderzoek naar de status in 2012 klik hier. Die presentatie kan ook op Slideshare worden bekeken.

Voor de status in 2011 kan de onderstaande animatiefilm worden bekeken. Het geeft een goed beeld over de ontvangst van social media in Nederland.

Share This:

Web Warriors

Een video van CBC, een Canadese televisiemaatschappij. War Warriors is een documentaire van een uur die een diepgaande blik werpt op Cyber Space en de gevaren die daar loeren voor onze fysieke maatschappij. Uitgangspunt is de totale blackout in een deel van Canada en het Noorden van de VS in 2004. Een blik in de wereld van hackers, virusschrijvers en hun bestrijders. Kijk en huiver….

 

Share This:

Hoe groeit informatie ?

‘1.8 billion Internet users worldwide. 10 billion Google searches a month. What does it all mean for the cloud? It changes the demands of information technology’. Deze video van AMD legt uit waarom. Voor de bijgaande blog met alle bronnen van de vermelde feiten klik hier.


Share This:

Cookiewet van kracht

Bijna geen enkele Nederlandse site voldoet aan de cookiewet, die sinds vandaag van kracht is. De cookiewet gebiedt dat sites bezoekers expliciete toestemming vragen voor het zetten van tracking cookies. Ook moet er duidelijke informatie worden verstrekt wat voor soort cookies waarom nodig zijn.

Dat men nu nog niet voldoet, betekent niet dat men de regels naast zich neerlegt, want de meesten zijn er naar eigen zeggen wel ‘volop mee bezig’. Dat geldt ironisch overigens ook voor veel overheidssites en sites van diverse politieke partijen die vóór de cookiewet zijn. Dat is, vriendelijk gezegd, schandalig.

Continue reading

Share This:

En vergeten we Facebook niet ?

Laten we kijken naar Mike Zuckerberg en de effecten van Facebook als een bedrijf en een internationale cultuur en community…..

Deze twee films zijn niet meer raadpleegbaar, maar een vergelijkbare film van 2013 is wel te bekijken. Hoewel de historische stream hierdoor wordt verstoord, geef ik toch een link naar die video.

 

Share This:

Netneutraliteit wettelijke realiteit

Het principe van netneutraliteit is officieel in de Nederlandse wet vastgelegd. De Eerste Kamer heeft de nieuwe Telecommunicatiewet, waarin netneutraliteit is gewaarborgd, aangenomen. Ook het ‘cookieverbod’ wordt door de Senaat gesteund. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al voor de nieuwe Telecommunicatiewet waarin het principe van netneutraliteit werd vastgelegd, maar de Eerste Kamer moest het voorstel nog behandelen.

De wet is zonder stemming aangenomen, waardoor netneutraliteit een wettelijke garantie is. Dat betekent dat internet- en telecomproviders internetdiensten, bijvoorbeeld Skype of WhatsApp, niet apart mogen belasten of belemmeren. Wel wil een meerderheid van de Eerste Kamer een uitzondering op netneutraliteit.

Het gaat om een uitzondering die filteren op eigen verzoek mogelijk maakt. Sommige gebruikers zouden websites willen filteren – bijvoorbeeld uit ideologische of pedagogische motieven – maar zelf niet de technische vaardigheden bezitten om websites te blokkeren, aldus een meerderheid van VVD, CDA, SP, ChristenUnie en SGP. Die uitzondering op de netneutraliteit zou alleen geoorloofd zijn na uitdrukkelijke toestemming van de internetter en alleen als de internetprovider er geen financieel voordeel uithaalt. 

Continue reading

Share This:

Strategie voor sociale media zeldzaam

Als het om sociale media gaat, zijn Nederlandse overheidsinstanties nog vooral nut en noodzaak aan het aftasten. Een strategie ontbreekt meestal, constateert Ernst & Young. Het verschijnsel social media staat in Nederland nog in de kinderschoenen, concludeert Ernst & Young uit een onderzoek waarvoor 934 ambtenaren zijn ondervraagd. Dertig procent van de overheidsorganisaties gebruikt helemaal geen social media en als ze dat wel doen is dat vooral in pilotprojecten om te zien wat ze ermee kunnen.

De ondervraagde ambtenaren zijn gemiddeld duidelijk beter op de hoogte van de mogelijkheden van sociale media (zoals Twitter en Facebook) dan de rest van hun organisatie – het zijn met name beleidsadviseurs en IT-professionals. Zij zien wel grote mogelijkheden en driekwart van hen denkt dat de inzet van social media over vijf jaar niet meer weg te denken is uit de bedrijfsprocessen, zoals dienstverlening, partcicipatie en werving. Minder dan 30 procent van de overheidsinstanties heeft op dit moment daadwerkelijk een social media-strategie, maar volgens de respondenten is die vaak niet eens bekend in de organisatie.

Share This:

Digitaal proefschrift over adaptieve hyperlinks

David Smits, een promovendus van de Technische Universiteit Eindhoven, is gepromoveerd op een online proefschrift over het gebruik van adaptieve hyperlinks. De promotiecommissie van de promovendus raadpleegde zijn proefschrift via een tablet. Dit is tot op heden een ongebruikelijke manier. Vorm en inhoud vallen in dit proefschrift samen. Smits ontwikkelde een adaptieve webserver die gegevens van een gebruiker opslaat en vervolgens informatie op maat levert. Elk lid van de promotiecommissie kreeg dan ook een gepersonaliseerde versie van het ‘proefschrift’ aangeboden.

Bij het gebruik van hyperlinks moet het idee in lineaire volgorde te lezen overboorrd. Hoofdstukken staan niet keurig in een rij, maar zijn gelaagd en verweven. Wel moet voorkomen worden dat een gebruiker van hypermedia verdwaalt in navigatievrijheid. Er zijn hulpmiddelen ontwikkeld die lezers door de teksten en het beeldmateriaal heen loodsen. Het gaat om adaptieve systemen die een gebruiker aansturen op basis van zijn kunde, interesse en doelstellingen.

Continue reading

Share This:

Persoonlijke devices de norm

Het merendeel van de Nederlandse managers en IT-beslissers denkt dat de werkplekken binnen hun organisatie binnen zeven jaar volledig zijn ingericht met privé-apparatuur. Eén op de vijf respondenten voorziet zelfs dat dit al binnen één jaar het geval zal zijn.

Met deze bevlogenheid betoont Nederland zich vooruitstrevender dan Duitsland en Frankrijk, waar men voorziet dat brede omarming van Consumerization of IT (CoIT), ook wel aangeduid als ‘Bring Your Own Device’ (BYOD), meer tijd gaat nemen. In Nederland is het nu al bij 96 procent van de bedrijven min of meer gebruikelijk dat privé-apparatuur voor werk wordt ingezet. 13 Procent van de bedrijven in Nederland zou zelfs al helemaal geen bedrijfsapparatuur meer aan medewerkers beschikbaar stellen. In België, Duitsland en Frankrijk loopt men op dit punt duidelijk minder hard van stapel, met respectievelijk 0, 4 en 8 procent.

Continue reading

Share This:

Cyberwar treft NAVO

Chinese cyberspionnen worden ervan beschuldigd via Facebook militaire geheimen te hebben proberen ontfutselen aan NAVO-topman admiraal James StavridisDe militaire topman blijkt herhaaldelijk het doelwit te zijn geweest in een oplichtingszaak via Facebook die zou georganiseerd zijn door ‘state-sponsored individuals in China’.

De spionnen maakten valse accounts in Stavridis’ naam in de hoop dat zijn intimi hem daarop zouden contacteren of antwoorden op privé-berichten. Zo konden privé mailadressen, telefoonnummers en foto’s verkregen worden. Vervolgens is het dan een ‘klein kunstje’ om die mailadressen te kraken. 

Dit soort van vervalsing op sociale media komt steeds vaker voor. Volgens de NAVO is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de webfraude, maar andere veiligheidsbronnen wijzen met de vinger naar China.

Continue reading

Share This:

Social Media als hoofdpijndossier

Social media vormen een hoofdpijndossier voor Nederlandse bedrijven. Uitingen worden vaak als formele bedrijfsuitingen gezien en bedrijven achten zich daarom aansprakelijk voor wat er via social media naar buiten komt. Terecht. Elke uiting brengt verantwoordelijkheden met zich mee en kunnen tot rechten en plichten leiden. Als een medewerker van een bedrijf bijvoorbeeld twitteert dat er per ongeluk een veel te lage prijsstelling bij een duur product op de website staat en dat het nog wel even duurt voordat het kan worden aangepast, dan kan dat ongewenste verkoopeffecten hebben. 

De meeste Nederlandse bedrijven beschouwen uitingen via sociale media dan ook als formele bedrijfsuitingen (88 procent van de respondenten) en achten zich aansprakelijk voor wat er via social media naar buiten komt (82 procent). Bijna de helft (48 procent) vindt de eigen bedrijfsregels over het gebruik van sociale media wisselvallig en onduidelijk. Bij 90 procent van de bedrijven is er zelfs sprake van een zeker verbod voor persoonlijk gebruik van deze media op het werk. Daarmee laat het merendeel van de bedrijven de kansen liggen die social media bieden

Continue reading

Share This:

Makkelijk rijk worden kan, hoor !

De automatische copyright-herkenning van YouTube herkent vogelgezang als auteursrechtelijk beschermde muziek. Dit ontdekt een natuurliefhebber die bewust muziek in zijn films vermijdt. De uploader van de video-opname kreeg een melding van YouTube dat er advertenties bij zijn filmpje worden geplaatst, vanwege het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content. Hij heeft geprotesteerd tegen de auteursrechtenclaim, maar rechten-agentschap Rumblefish heeft dat protest aanvankelijk terzijde gelegd.

De video in kwestie is volgens de tegenwerping van You Tube echt een inbreuk: ‘All content owners have reviewed your video and confirmed their claims to some or all of its content: Entity: rumblefish; Content Type: Musical Composition’. De uploader wist aanvankelijk niet eens waar de auteursrechteninbreuk uit bestond.

Continue reading

Share This:

Nederland leidt anti-internet extremisme platform

Nederland voert een Europees project aan om extremisme op internet te bestrijden via ‘samenwerking met bedrijven’. Hoster Leaseweb vreest een hellend vlak. Het zogeheten Clean IT Project, opgezet met Europese subsidie, valt onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het is bedoeld voor een publiek-private samenwerking als een situatie ontstaat van ‘deadlocked talks between government and industry’ (zoals de website van het project aangeeft). Doel is een vrijwillige medewerking van private partijen met overheden en opsporingsinstanties in de EU-landen.

Een formele aanpak is niet de bedoeling. Het projectteam van Clean IT stelt op de eigen site dat het een niet-wetgevend raamwerk wil ontwikkelen, dat bestaat uit algemene principes en ‘best practices’. Die zijn dan bedoeld om extremistische activiteiten op internet in Europa aan te kunnen pakken.

De projectleider bij NCTV stelt dat Clean IT voortborduurt op de totstandkoming van de Nederlandse gedragscode Notice-and-Takedown. De Nederlandse programmamanager zet die aanpak van onrechtmatige of illegale content neer als een vorm van zelfregulering door het bedrijfsleven.

Continue reading

Share This:

Vrijheid van meningsuiting gaat boven ACTA

Het anti-piraterijverdrag ACTA moet door het Europese Hof van Justitie worden bekeken op aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de internetvrijheid. Dat vindt Eurocommissaris Viviane Reding.

Daarmee schaart Reding zich onder meer achter het door de Tweede Kamer aangenomen motie die het tekenen van ACTA door de regering uitstelt. Eerst moet duidelijk worden dat de burgerrechten niet worden geschonden, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Reding is het daar mee eens.

Reding zegt in een in een verklaring dat de vrijheid van meningsuiting en andere burgerrechten boven die van de rechten van copyrighthouders gaat. Maar, zegt ze, ‘European policy therefore should aim at mutually balancing the respect for both fundamental rights, without calling into question their essence’. Maar om aan alle zorgen die er in Europa leven tegemoet te komen, juicht ze een visie van het Europese Hof toe. Voor ACTA zie ook hier.

Continue reading

Share This: