Category Archives: Information Processing

The information deluge

Een webinar van TheBrain, knowledge management software, over manieren om de enorme vloed aan informatie de baas te worden. Ze zeggen er zelf het volgende over:

‘We’re all connected to a vast sea of information: Twitter, email, news and social networking sites, blogs and corporate portals… But with all this information at our fingertips it begs the question: are we getting smarter with all this data or just bogged down?

With TheBrain you can create large networks of information that match your style of thought, finally putting you in control of the deluge of information, instead of it controlling you.

In this must see webinar we’ll cover strategies to master information overload so you can actually leverage relevant information sources and capture your best knowledge.

Learn how to:
• Develop guidelines and ‘Rules of Engagement’ for your data sources
• Setup of a visual workflow of relevancy and urgency for projects and information
• Create a single point of access that leverages key information relationships
• Organize and link organic knowledge hubs
• Integrate files, web and intranet pages in a way that reflects your work style
• Track files, capture new ideas and version documents
• Setup reminders and review Thoughts to better control and manage information’

Het webinar duurt ongeveer 1 1/2 uur. Dat is lang, maar het is wel de moeite, al is de geluidskwaliteit niet 100 %.

Share This:

Richtsnoeren voor de beveiliging van persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heet zogeheten richtsnoeren voor beveiliging van persoonsgegevens uitgebracht.

privacy
In de ‘richtsnoeren’ is vastgelegd hoe het CBP de beveiligingsnormen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) toepast als het de beveiliging van persoonsgegevens onderzoekt en beoordeelt. ‘De Wet bescherming persoonsgegevens geeft veel open normen waar we veel vragen over kregen. Deze richtsnoeren moeten duidelijkheid scheppen over waar wij naar kijken als we onderzoeken doen’, laat een woordvoerster van het CBP weten. De richtsnoeren treden 1 maart 2013 in werking.

Het CBP onderzocht vorig jaar 28 beveiligings- en datalekken. Daarbij gaat het volgens de woordvoerster om ernstige overtredingen die grote groepen mensen hebben getroffen. Het ging onder meer om webformulieren waarop persoonsgegevens waren ingevuld die vervolgens onbeveiligd via internet werden verstuurd. Daarnaast werden datalekken onderzocht die via SQL-injecties en cross site scripting werden gehackt. Daarbij ging het om persoonsgegevens die veelal niet versleuteld waren, waardoor ze eenvoudig konden worden misbruikt.

Continue reading

Share This:

Beveiliging studentengegevens abominabel

De Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen overtreden de Wet bescherming persoonsgegevens. De beveiliging van studentgegevens is onder de maat.

header_logoDe twee hogescholen zijn door het College Bescherming Persoonsgegevens op de vingers getikt vanwege ernstige tekortkomingen in de beveiliging van studentgegevens als studieresultaten, foto’s, informatie over leningen en notities van decanen. De twee scholen laten inmiddels een ‘onafhankelijke periodieke beveiligingsaudit’ doen, om inzicht te krijgen in de zwakke plekken in de beveiliging.

De scholen hebben al maatregelen genomen, constateert het CBP, maar nog niet alles is geregeld. Zo worden bij beide scholen de logbestanden niet periodiek gecontroleerd, maar alleen in geval van incidenten. ‘Hierdoor bestaat de kans dat onbevoegde toegang tot persoonsgegevens niet wordt opgespoord’.

Continue reading

Share This:

Compliance-problemen bij ziekenhuizen

De jaarrekeningen van alle Nederlandse ziekenhuizen dreigen niet goedgekeurd te worden. In een vertrouwelijke brief, schrijft de accountantsorganisatie NBA dat de onderbouwing van inkomsten en uitgaven niet goed genoeg is. Het gaat in totaal om 23 miljard euro.

Doordat de ziekenhuizen vorig jaar een nieuw declaratiesysteem moesten invoeren, zijn grote onduidelijkheden ontstaan. Het gaat met name over de interpretatie van regels en het nieuwe computersysteem voor de declaraties. Volgens NBA-voorzitter Huub Wieleman zijn de ziekenhuizen al eind 2011 gewaarschuwd, maar is er weinig actie ondernomen.

Alle partijen voeren spoedoverleg. Half februari moet er duidelijkheid zijn over de manier waarop de jaarrekeningen moeten worden gecontroleerd, want dan moeten die naar de zorgverzekeraars. De NBA zegt dat het overleg moeizaam verloopt en wil dat bij het ministerie, dat een regierol vervult, onder de aandacht brengen.

Continue reading

Share This:

Vernietigend Stapel-rapport: ‘slodder-wetenschap’

Slechte naleving van de wetenschappelijke spelregels heeft er ‘in belangrijke mate’ toe bijgedragen dat Diederik Stapel jarenlang onderzoeksresultaten uit zijn duim kon zuigen. ‘De kritische functie van de wetenschap heeft gefaald op alle niveaus’, concluderen de drie commissies die de fraude onderzochten. Dat is ‘geen enkel excuus’ voor het verzinnen van gegevens, maar de ontdekking dat het hele controlesysteem in de sociale psychologie van werkvloer tot toptijdschrift niet heeft gewerkt, is ‘de belangrijkste bijvangst’ van het onderzoek naar de fraude, schrijft de commissie onder leiding van emeritus hoogleraar Pim Levelt.

Niet alleen Stapel, maar ook sommige van zijn co-auteurs schrapten willens en wetens onwelkome meetresultaten, soms zelfs op expliciet verzoek van de beoordelaars (‘reviewers’) van internationale wetenschappelijke tijdschriften. In haast alle 137 vakartikelen die de commissie bestudeerde, waren dubieuze trucs gebruikt om de uitkomsten van experimenten mooier te maken, zoals het weglaten van proefpersonen of het net zo lang herhalen van een experiment tot er iets uit komt. Trucs, die de auteurs zelf ‘niet als onzorgvuldig’ zagen.

Continue reading

Share This:

Overheden vragen meer account-info op

Google heeft het aantal verzoeken vanuit overheden om informatie te verwijderen of accountdata te overhandigen opnieuw zien stijgen. Met name vanuit de Verenigde Staten leggen de autoriteiten steeds vaker dergelijke verzoeken neer bij de zoekgigant, terwijl ook de Turkse overheid frequent bij Google aanklopt.

Dat meldt Google in zijn halfjaarlijkse Transparency Report, onderdeel van Google’s transparantieprogramma. In de eerste helft van dit jaar werden wereldwijd 20.938 verzoeken ingediend om accountinformatie te verstrekken. Daarbij ging het om 34.614 accounts. In een blogposting laat een grafiek zien dat de trend van steeds meer verzoeken opnieuw doorzet.

Het aantal verzoeken van overheden om informatie te verwijderen is ten opzichte van de vorige meting sterk gegroeid, terwijl in de eerdere periodes dit aantal vrij stabiel bleef. In de eerste zes maanden van 2012 kreeg Google 1791 verzoeken binnen om content te verwijderen, tegenover ‘slechts’ 1048 in de laatste zes maanden van 2011. Google concludeert dan ook op basis van beide statistieken dat overheden steeds vaker pogen om gebruikersgegevens in handen te krijgen of om informatie te laten verwijderen.

Continue reading

Share This:

Computers voorspellen de toekomst

De computer gaat de plaats innemen van de waarzegster, maar dan wel met echte resultaten. Computermodellen toonden een veelzeggende voorspellingskracht. Het begon ermee dat het eerste computermodel meteorologen informeerde over de rampzalige hurricane Sandy op basis van een aantal wolken in de Carriben. Vervolgens wist de statisticus en blogger Nate Silver correct de uitslag te voorspellen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, van alle 50 staten. Hij voorspelde zelfs het gelijkspel in Florida en stelde dat het uiteindelijk Obama was die daar zou winnen. Op basis van deze voorspelling stelde hij dat obama een kans van 91 % had om te worden herkozen.

‘In this particular case, rationality scored a win’, stelt Sam Wang, een neurowetenschapper van Princeton University. Hij heeft sinds 2004 mathematische formules en stemdata gebruikt om verkiezingen te voorspellen. Wang voorspelde een  ‘100 per cent chance of an Obama victory’, maar hij miste Florida, dat hij aan Romney toekende. Hij stelt echter wel dat ‘he beat Silver at accurate Senate race predictions’.

Continue reading

Share This:

Greep op Apps ?

Het is een illusie te veronderstellen dat de IT-afdeling greep krijgt op de apparaten en de apps die medewerkers meenemen in de onderneming. Daarom is een ander concept nodig van beveiliging en hoe je het ook wendt of keert: dat kost geld !

Met bring your own device (byod) komen ook de virussen het bedrijfsnetwerk binnen. De experts Simon Leech (HP), Martijn Bellaard (Brain Force), John Knieriem (Intermax) en Michael van der Vaart (Nod32) onderstrepen dat Intrusion Prevention en Detection op zichzelf hier geen soelaas bieden. Deze technologieëen werken aan de grenzen van het netwerk, en zouden meer naar binnen toe moeten worden toegepast. ‘Bovendien moet je gaan sturen op context en content. Nagaan wat het gedrag is van een gebruiker, afgaande op het dataverkeer dat hij of zij genereert. Als daar iets misgaat, kun je hem of haar isoleren’, aldus Van der Vaart.

Continue reading

Share This:

Business Intelligence ? What ?

Twee films over Business Intelligence, die dat begrip hopelijk wat verduidelijken. Want er bestaat veel onbegrip over wat er nu eigenlijk onder verstaan moet worden. De eerste film brengt in kaart wat het eigenlijk is en geeft een kort overzicht over de geschiedenis ervan. Het tweede filmpje gaat wat nader in op wat de waarde ervan is voor bedrijven en organisaties.

Share This:

Open ‘Opus’ webstandaard ?

De open audiocodec Opus is door de Internet Engineering Task Force (IETF) tot officiële webstandaard verheven. Opus wordt geïmplementeerd in RTCWeb, een verlengstuk van chatprotocol WebRTC waar standaardenorganisatie W3C mee komt.

De toepassing van de open standaard Opus in het webprotocol WebRTC wordt zwaarbevochten. De IEFT-tegenhanger World Wide Web Consortium (W3C) buigt zich over dit protocol. Google wil dat Opus de verplichte audiocodec wordt, maar Microsoft is daar (uiteraard) op tegen. Beide partijen zijn in de W3C WebRTC-werkgroep. 

De IETF draagt bij aan de discussie door de open audio-codec een officiële internetstandaard te maken én standaard te implementeren in de eigen standaard RTCWeb. De druk op de W3C om Opus te implementeren bij collega WebRTC wordt hiermee opgevoerd.

Continue reading

Share This:

Social media, business intelligence en een A4tje

Hoe de relatie tussen sociale media en business intelligence wordt duidelijk gemaakt door simpel te tekenen op een A4tje….

Share This:

eBook in DNA

Wetenschappers zijn er met DNA in geslaagd om een e-book na te maken. In plaats van bits die een waarde van 0 of 1 aan kunnen nemen werden de vier bouwstenen van DNA gebruikt. Het is een van de eerste praktische nieuwe toepassingen van DNA.

George Church van de Harvard Medical School en zijn collega’s rapporteren in Science dat zij ‘encoded a draft HTML version of Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves’, een boek van Church zelf. ‘In addition to the text, the biological bits included the information for modern formatting, images and Javascript, to show that DNA (like other digital media) can encode executable directives for digital machines’, zo schrijven ze. 

De bouwstenen van DNA zijn moleculen die worden afgekort als A, T, C en G. Hierbij worden A en C als 0-waarde gebruikt, terwijl T en G de waarde 1 aangeven. Hierdoor wordt conventionele opslag in bits, die de waardes 0 en 1 kunnen aannemen, gesimuleerd. Het voordeel van het gebruik van DNA is echter dat de benodigde informatie aanzienlijk compacter opgeslagen kan worden.

Continue reading

Share This:

The Dream Machine

In 1991 vertoonde de BBC een documentaire over de geschiedenis van de computer als rekenmachine. Het is een uitermate interessant historisch overzicht, waarin aandacht besteed wordt aan een belangrijke reden voor het uitvinden van dit soort machines: het maakte hard werken minder nodig…. Van voor Eniac tot en met Turing en after….

 

Share This:

Kunstmatige intelligentie: de revolutie van machine-intelligentie ?

Kunstmatige intelligentie bepaalt steeds meer de uitvoering van werkzaamheden en wordt steeds meer gebruikt om mensen werkzaamheden uit handen te nemen. Maar het is veel meer !

Wikipedia noemt het: ‘the intelligence of machines and the branch of computer science that aims to create it. AI textbooks define the field as “the study and design of intelligent agents” where an intelligent agent is a system that perceives its environment and takes actions that maximize its chances of success.John McCarthy, who coined the term in 1955, defines it as “the science and engineering of making intelligent machines”‘.

Het is mijn stellige overtuiging dat ‘intelligent agents’ steeds meer de werkzaamheden van de mens in informatiebeherende functies zal gaan overnemen. Niet van vandaag op morgen, maar het zal wel gaan gebeuren.

De BBC maakte in 2007 een documentaire over de opkomst en potentie van kunstmatige intelligentie, die de moeite waard is om te bekijken. Het is een hele zit (een uur), maar de tijd vliegt.

Update: (14 juni 2012) de volledige, aaneengesloten video werd snel na publicatie op deze website van YouTube verwijderd. In plaats daarvan is de video slechts in delen te raadplegen. We laten die verschillende delen hieronder volgen.

 

 

 

 

 

 

Share This:

Open Data

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatiete duiden. Bij open data wordt er naar gestreefd om de beperkingen in het hergebruik tot een minimum te beperken. Om partijen die open data publiceren te stimuleren om hun data in een zo herbruikbaar mogelijk formaat beschikbaar te stellen, heeft Tim Berners-Lee een vijfsterrenmodel voorgesteld. Hierbij worden de volgende sterren toegekend:

  • * De data is beschikbaar op het internet, in welk formaat dan ook.
  • ** De data is online beschikbaar in een gestructureerd formaat, dat geschikt is voor automatisch hergebruik (zoals Excel in plaats van een plaatje van een tabel).
  • *** De data online beschikbaar in een open bestandsformaat (zoals CSV in plaats van Excel).
  • **** Al het bovenstaande, en bovendien wordt gebruik gemaakt van de open standaarden Resource Description Framework (RDF) en SPARQL, zodat anderen makkelijk naar de data-objecten kunnen verwijzen.
  • ***** Al het bovenstaande, en bovendien wordt er naar data van anderen verwezen voor meer context van de data.
In de volgende video gaat Berners-Lee in op het verschijnsel van open, verbonden data en hun betekenis voor een wereldwijd gebruik.

Share This:

Opslag medische gegevens bij gemeenten niet volgens WBP

Vier gemeenten handelen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking en opslag van medische gegevens van burgers met een lichamelijke of psychische beperking die ondersteuning vragen bij de gemeente. Dat constateerde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek naar de verwerking van medische persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de vier gemeenten.

Het CBP concludeert onder meer dat de gemeenten de dossiers met medische gegevens van aanvragers van Wmo-voorzieningen onvoldoende beveiligen. Hierdoor bestaat het risico dat onbevoegden toegang krijgen tot de medische gegevens in de Wmo-dossiers. Ook heeft het CBP geconcludeerd dat de gemeenten in strijd met de wet handelen door meer gegevens op te vragen dan nodig is voor de beoordeling van de Wmo-aanvraag.

Continue reading

Share This:

Traditionele officepakketten tasten denken aan

Gebruikers van traditionele kantoorsoftware ‘verspillen’ een vijfde van hun denkkracht aan het duiden en mentaal ordenen van de informatie die ze willen verwerken.

Dat blijkt uit het meting van hersenactiviteit door middel van EEG en huidgeleiding bij proefpersonen die met verschillende typen software werkten. Het zogeheten neurometrische onderzoek werd uitgevoerd door bureau Mindlab International in opdracht van softwarebedrijf Mindjet.

Proefpersonen leverden 20 procent minder mentale inspanning wanneer zij informatie visualiseren bij dagelijkse kantoortaken, vergeleken met traditionele kantoorsoftware. Bovendien zijn zij 17 procent productiever en weten ze zich 4,5 procent meer informatie te herinneren. 

Continue reading

Share This:

GovUnited: financiële ramp ?

Gemeenten zetten vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de stichting GovUnited. GovUnited, dat eerder onder de stichting ICTU viel, is verzelfstandigd en kampt met een schuld van 5 miljoen euro.

GovUnited startte in 2006 met een project waarin 70 gemeenten met elkaar samenwerken voor e-dienstverlening. ‘Door ICT-kennis te delen en samen te werken kan je als gemeente veel voordeel behalen’, zegt Lydia Verkerk, GovUnited-woordvoerster. ‘We willen niet dat gemeenten zelf het wiel gaan uitvinden’.

GovUnited heeft een schuld van 5 miljoen euro die aan ICTU moeten worden terugbetaald. ICTU financierde de kosten voor onder meer de MidOffice-suite. GovUnited probeert dit geld nu bij de Bank Nederlandse Gemeenten te lenen.

Sommige deelnemende gemeenten zijn huiverig voor de schuld. De gemeente Haarlem haakte al af (twee weken geleden) vanwege de onzekere financiële positie. De gemeente Hilversum en Winterswijk eisen eveneens opheldering over de schulden, omdat de deelnemers hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zijn. Op dit moment zijn er nog 25 gemeenten die deelnemen aan het project.

Continue reading

Share This:

Open data in opkomst !

De Europese Unie wil dat overheden meer doen om hun gegevens beschikbaar te stellen voor het grote publiek, dat ze vervolgens voor allerlei doeleinden mag gebruiken. Ook data van de Europese Unie zelf zullen beschikbaar worden gesteld.

Dat heeft Eurocommissaris Neelie Kroes, verantwoordelijk voor de portefeuille Digitale Agenda, maandag bekendgemaakt. De Europese Commissie wil een richtlijn uit 2003 aanpassen, zodat in principe alle gegevens die met belastinggeld worden betaald, mogen worden hergebruikt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

De algemene regel moet volgens de EU worden dat informatie mag worden hergebruikt, behalve als er copyright van derden op rust. Dankzij de maatregelen moeten burgers en organisaties informatie van de overheid op een andere manier kunnen inzetten, bijvoorbeeld informatie over het weer, over energie-uitstoot of bepaalde statistieken.

Continue reading

Share This:

Atos wil het zonder email doen

Nog maar kort geleden bracht e-mail een revolutie teweeg in communicatie, juist in het bedrijfsleven. Maar bij Atos zijn de dagen van e-mail alweer geteld. Binnen 3 jaar een ‘zero e-mail company’. Dat is het doel dat Atos zich heeft gesteld. Want de organisatie dreigt om te komen in de e-mail, zei topman Thierry Breton bij de bekendmaking van het afschaffen van e-mail bij Atos.

‘We are producing data on a massive scale that is fast polluting our working environments and also encroaching into our personal lives. At Atos we are taking action now to reverse this trend, just as organizations took measures to reduce environmental pollution after the industrial revolution’, zei Breton.

Volgens Breton ‘turn out only 20 out of every 200 emails received by my staff every day to be important. The e-mail is no longer the appropriate tool. It is time to think differently’. En ook: ‘The deluge of information will be one of the most important problems a company will have to face’.

Continue reading

Share This: